Danh mục bài viết

Cập nhật 20/6/2018 - 7:3 - Lượt xem 2545

Dẫn lễ Tam Nhật Thánh Năm C

Dẫn lễ Tam Nhật Thánh

Thứ Năm Tuần Thánh

(Chung cho các Năm A B C)

Thánh Lễ Tiệc Ly

(Xh 12, 1-8.11-14; 1Cr 11, 23-26; Ga 13, 1-15)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Thứ Năm, Thứ Sáu, và Thứ Bảy Tuần Thánh là Tam Nhật Vượt Qua, tưởng niệm Chúa Giêsu Vượt Qua cõi chết, sống lại vinh hiển để cứu rỗi chúng ta, và dạy chúng ta vượt qua tội lỗi, sống lại nên người mới.

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu từ Thánh Lễ chiều nay, gọi là Lễ Tiệc Ly. Chúa Giêsu ăn bữa tiệc cuối cùng với các tông đồ, để ly biệt các ngài và đi chịu chết chuộc tội loài người. Trong bữa Tiệc này, Chúa lập Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Truyền Chức Thánh và rửa chân cho các Tông Ðồ, để dạy chúng ta khiêm nhượng, bác ái và hy sinh phục vụ nhau.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ Tiệc Ly với Chúa Giêsu và các Tông Ðồ.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Xh 12, 1-14

Bài đọc sau đây nêu lên các quy luật về Bữa Tiệc Vượt Qua dân Do Thái ăn mừng hằng năm, kỷ niệm ngày Chúa giải phóng họ khỏi nô lệ Ai Cập... Chính Chúa Giêsu là Chiên Vượt Qua giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Cr 11, 23-26

Thánh Phaolô thuật lại rằng, trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Truyền Chức Thánh, và dạy chúng ta làm để kính nhớ cuộc tử nạn của Người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 13, 1-15

Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ, để tỏ lòng Người thương các ông đến cùng, và để dạy chúng ta sống khiêm nhượng, bác ái và hy sinh phục vụ nhau.

- Dẫn vào Nghi Thức Rửa Chân:

Chủ tế sẽ rửa chân cho 12 người, với ý chỉ 12 tông đồ, nhắc lại việc Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly và dạy truyền ta: "Ta là Chúa là Thầy mà con rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau" (Ga 13,14)

 

Thứ Sáu Tuần Thánh

(Chung cho các Năm A B C)

Kính Thánh Giá Chúa Kitô

(Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16. 5,7-7; Ga 18,1-19,42)

 

- Dẫn vào Nghi Lễ:

Thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay là ngày Ðại Tang của Hội Thánh, tưởng niệm Chúa Giêsu chết treo trên khổ giá. Vì là ngày Ðại Tang nên không có Thánh Lễ. Chỉ có nghi thức suy tôn Thánh Giá và tưởng niệm việc Chúa chết, Nghi thức Phụng vụ của ngày hôm nay gồm có 3 phần:

1. Phụng vụ Lời Chúa và cầu nguyện cho mọi người.

2. Kính thờ Thánh Giá Chúa Giêsu.

3. Rước lễ.

Chúng ta cùng nhìn lên Thánh Giá: Xưa thập giá là hình khổ nhục nhả, nay Chúa Giêsu dùng để chịu chết, hầu đem lại vinh quang, hạnh phúc là ơn cứu rỗi cho chúng ta và mọi người.

- Dẫn vào phần thứ nhất: Phụng vụ Lời Chúa và cầu nguyện cho mọi người

Trong phần thứ nhất sau đây, chúng ta sẽ nghe đọc 3 bài đọc trích trong Kinh Thánh, thuật lại Chúa Giêsu là Tôi Tớ Thiên Chúa. Người vô tội, Người hy sinh chịu chết chuộc tội loài người... Và Hội Thánh cậy nhờ công nghiệp thương khó của Người mà cầu xin Thiên Chúa ban ơn cho mọi người.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Is 52,13-53,12

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia giới thiệu Chúa Giêsu là Tôi Trung Thiên Chúa. Người vô tội. Người hy sinh chịu chết vì tội chúng ta. Xin cho chúng ta sẵn lòng chịu khổ cực vì phần rỗi chúng ta và mọi người.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: Dt 4,14-16. 5,7-9

Thánh Phaolô xác nhận Chúa Giêsu là vị Thượng Tế đã chịu nhiều thử thách gian khổ, nên Người thông cảm sự yếu hèn của chúng ta: Người tự nguyện chịu chết chuộc tội chúng ta. Ðó là ý nghĩa của đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Thương Khó: Ga 18,1-19,42

Trong bài Thương Khó hôm nay, Thánh Gioan xác quyết Chúa Giêsu hoàn toàn tự nguyện hy sinh vì thương chúng ta. Người là Vua muôn loài mà vui lòng chịu xử án, chịu hành hạ, chịu đóng đinh khổ giá như một tội nhân, để chuộc tội chúng ta.

- Dẫn vào phần hai: Tôn kính Thánh Giá

Trong phần hai của ngày Ðại Tang hôm nay, chúng ta tôn kính Thánh Giá là cây Chúa Giêsu dùng để chịu chết chuộc tội chúng ta. Ngày xưa thập giá là hình phạt khốn khổ nhục nhã, ngày nay Thánh Giá là phần rỗi, là sự sống cho mọi người.

- Dẫn vào phần ba: Rước lễ

Chúng ta dọn mình rước Chúa, để kính nhớ Chúa vì thương chúng ta đã lấy Thịt Máu Thánh Người nuôi dưỡng chúng ta, hy sinh chịu chết chuộc tội chúng ta.

 

Thứ Bảy Tuần Thánh

(Chung cho các Năm A B C)

Vọng Phục Sinh

(St 1,1-2,2; St 22,1-18; Xh; 14,15-15,1; Is 54,5-14;

Is 55,1-11; Br 3,9-15.32-41; Ed 36,16-17.18-28;

Rm 6,3-11; Mt 28,1-10)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh mời gọi chúng ta canh thức cầu nguyện bên mồ Chúa Giêsu, suy niệm cuộc khổ nạn và sự chết của Người, mong đợi Người sống lại như Lời Người đã phán, với niềm hy vọng chúng ta sẽ cùng được sống lại với Người. Lễ chiều nay gồm có 4 phần:

1. Làm phép lửa và nến Phục Sinh. Kiệu nến Phục Sinh và công bố Tin Mừng Phục Sinh.

2. Phụng vụ Lời Chúa.

3. Làm phép nước Rửa Tội và lặp lại lời hứa khi Rửa Tội.

4. Phụng vụ Thánh Thể.

Ðây là đêm canh thức cầu nguyện tràn đầy hân hoan và hy vọng: "Hân hoan vì Chúa Giêsu chiến thắng sự chết và sống lại. Hy vọng vì chúng ta theo Chúa, chúng ta cũng sẽ được sống lại với Người".

- Dẫn vào phần "Làm phép lửa và nến Phục Sinh"

Lửa và nến tượng trưng cho Chúa Kitô là Ánh Sáng muôn dân. Khi làm phép lửa và nến, Hội Thánh xin Chúa cho lửa sưởi ấm tâm hồn chúng ta sốt mến Chúa, và phá tan mọi mưu chước ma quỷ, cho chúng ta luôn tin theo Chúa là Ánh Sáng.

Lúc làm phép nến, chủ tế có thể vẽ hình thánh giá với hai chữ Alpha và Omega (chỉ Chúa là Khởi Ðầu và là Cùng Ðích của thời gian), 4 con số của năm chúng ta đang sống (năm2 ngàn...), và gắn 5 nhủ hương lên cây nến, chỉ 5 dấu Thánh Giá của Chúa Giêsu.

- Dẫn vào lúc "Kiệu nến Phục Sinh và công bố Tin Mừng Phục Sinh"

Chúng ta sẽ kiệu nến Phục Sinh, tượng trưng Chúa Giêsu sống lại, và sẽ nghe công bố Tin Mừng Phục Sinh, để tôn vinh Chúa là Vua muôn thuở đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, đem lại cho chúng ta ơn cứu rỗi là sự sống muôn đời.

- Dẫn vào phần "Phụng Vụ Lời Chúa"

Trong phần "Phụng Vụ Lời Chúa" sau đây, chúng ta sẽ nghe đọc những bài trích trong Kinh Thánh, thuật lại Chúa dựng nên muôn loài muôn vật và loài người, Chúa cứu dân Người khỏi nô lệ Ai Cập, và thương ban Con Một Người chịu chết và sống lại chuộc tội loài người... Chúng ta chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa, để cảm nhận được tình thương vô biên của Chúa.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: St 1,1-2,2

Sách Sáng Thế Ký thuật lại Chúa tạo dựng vũ trụ, loài người, trong 6 ngày, và ngày thứ Bảy Người nghỉ ngơi. Ðây là hình ảnh việc Chúa tạo thành kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cứu độ.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: St 22,1-18

Trong bài đọc sau đây, Ábraham vâng lệnh Chúa đem giết Isaac là con độc nhất của ông. Nhờ đó ông được Chúa cho làm cha một dân đông đúc... Và sự việc Isaac báo trước Chúa Giêsu bị giết vì tội chúng ta.

- Dẫn vào Bài Ðọc 3: Xh 14,15-15,1

Bài đọc sau đây tường thuật dân Do Thái được Chúa cho Vượt Qua Biển Ðỏ khô cạn để về đất hứa. Ðó là hình ảnh Chúa giải phóng chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi, đưa về cõi sống hạnh phúc.

- Dẫn vào Bài Ðọc 4: Is 54,5-14

Ngôn sứ Isaia an ủi dân Do Thái đang bị lưu đày bên Babylon vì đã thất trung với Chúa. Nay họ sám hối, Chúa nhân từ sẽ thương cho về xứ sở. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào Bài Ðọc 5: Is 5,1-11

Chúng ta sẽ nghe ngôn sứ Isaia kêu gọi dân Do Thái trở về với Chúa để được sống thịnh đạt. Ðó là thời Thiên Chúa ký kết giao ước với Ðavít là vua của họ.

- Dẫn vào Bài Ðọc 6: Br 3,9-15.32-4,4

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Barút nói cho dân Do Thái biết: vì họ lỗi nghĩa Chúa nên bị lưu đày khổ sở. Muốn được Chúa cứu giúp, phải lo tuân giữ luật Chúa. Ðó cũng là điều Chúa dạy chúng ta.

- Dẫn vào Bài Ðọc 7: Ed 36,16-17.18-28

Trong bài đọc sau hết này, ngôn sứ Êdêkien cho dân Do Thái biết: dù họ bỏ Chúa thờ tà thần, Chúa vẫn thương quy tụ họ về, ban cho họ Thần Khí mới... Chúa cũng thương chúng ta như thế.

- Dẫn vào Bài Thánh Thư: Rm 6,3-11

Trong đoạn thư sau đây, Thánh Phaolô nhắc lại nghi lễ phép rửa xưa là dìm người dự tòng trong nước rồi cho lên bờ. Ðó là chết cho người cũ, sống lại nên người mới. Chúng ta đã lãnh Bí Tích Rửa Tội, đã chết cho tội lỗi, sống lại làm con Chúa.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Mt 28,1-10

Tin Mừng hôm nay thuật lại các thánh nữ đi viếng mộ Chúa, được thiên thần cho biết Chúa đã sống lại, và sai đi báo tin mừng cho các tông đồ... Chúng ta hân hoan mừng Chúa sống lại. Xin cho chúng ta cũng được sống lại với Người.

- Dẫn vào Nghi Thức Làm Phép Nước:

Chủ tế sẽ làm phép nước Rửa Tội hoặc nước Thánh, để Rửa Tội hay rảy trên chúng ta, nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta đã chết cho tội lỗi, sống lại nên con Chúa. Chúng ta phải luôn sống xứng đáng với ơn Chúa ban, trung thành tin theo Chúa suốt đời.

- Dẫn vào lúc lặp lại Lời Hứa:

Ngày chịu phép Rửa Tội, vú bỏ thay thế chúng ta thề hứa với Chúa: từ bỏ ma quỷ, tin thờ Chúa trọn đời. Hôm nay chúng ta lặp lại lời hứa đó, để xin Chúa giúp chúng ta trung thành tin theo Chúa luôn.

- Dẫn vào phần "Phụng Vụ Thánh Thể":

Sau đây là phần "Phụng Vụ Thánh Thể", chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ mừng Chúa sống lại ra khỏi mồ. Xin cho chúng ta cũng được sống lại với Chúa, được sống bình an hạnh phúc muôn đời.

 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm