Danh mục bài viết

Cập nhật 5/4/2019 - 3:56 - Lượt xem 3835

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Theo Chúa là Ðấng Thương xót (Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11)