Danh mục bài viết

Cập nhật 8/11/2019 - 8:23 - Lượt xem 4541

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 4 Thường Niên năm C

Ngôn sứ cho muôn dân (Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31-13,13; Lc 4,21-30)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay Chúa Nhật thứ bốn Thường Niên, sứ điệp lời Chúa mời gọi chúng ta sống và loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu cho mọi dân nước. Sứ mạng loan báo Tin Mừng không chỉ được trao cho các tông đồ nhưng còn là sứ mạng của tất cả chúng ta, những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội là được tham dự vào chức năng ngôn sứ của Chúa kitô.

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ, xin Chúa cho chúng ta lòng nhiệt thành tận tụy rao giảng Tin Mừng của Chúa, chấp nhận mọi thành kiến, ghen gét, dư luận, loại trừ, để loan báo Đức Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất. 

  • Dẫn vnhào bài đọc 1: Gr 1,4-5.17-19

Chúa chọn Giêrêmia làm ngôn sứ giảng dạy cho muôn dân. Ông cảm thấy sợ hãi và từ chối, nhưng Chúa hứa ở với ông. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 12,31-13,13

Ðức tin, đức cậy, đức mến đều tồn tại, nhưng đức mến cao trọng hơn hết. Dù nói được các thứ tiếng, hay hiến thân cho người khác mà không có đức mến thì chẳng ích gì. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 4,21-30

Chúa Giêsu loan báo Người là Ðấng Cứu Thế tại hội đường Nadaret, các đồng hương thán phục Người. Nhưng vì tư lợi và thành kiến, họ  không tin nhận Người, tìm cách giết Người, nên không được Người cứu giúp.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

 Chúa Giêsu nhập thể làm người, đã chết và sống lại để mang ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.  

1. “Ta sẽ đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn hăng say rao giảng Tin Mừng bằng đời sống thanh thoát, nghèo khó và thánh thiện của mình, để mọi người nhận biết tình yêu chân thật, lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. 

2. “Những người sống trong làng Nadaret đã có thành kiến về Đức Giêsu là con ông Giuse”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa xóa bỏ nạn kỳ thị chủng tộc, hận thù, bạo lực, thành kiến và xét đoán nhau trên thế giới, để mọi người được sống yêu thương bình đẳng và hạnh phúc. 

3. “Những người đồng hương đã không nhận ra Chúa vì họ kém lòng tin”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn tin tưởng vào quyền năng và ơn cứu độ của Thiên Chúa, bằng đời sống đạo đức thánh thiện và thực hành sống đức mến trong cuộc sống hàng ngày. 

4. “Mọi người đều thán phục về những lời từ miệng Người thốt ra”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn chuyên tâm lắng nghe và thực hành lời Chúa, dám để ánh sáng của Lời Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta nên dấu chỉ của tình yêu Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng phục thánh ý Chúa Cha, sẵn lòng chịu chết trên thập giá và đã sống lại để khơi nguồn bí tích cứu độ chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết hân hoan làm chứng cho tình yêu cứu độ của Chúa, qua sứ vụ ngôn sứ mà chúng con đã lãnh nhận trong ngày chịu phép Rửa Tội, bằng lời nói và đời sống thấm đậm tình yêu thương bác ái của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.  

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm