Danh mục bài viết

Cập nhật 8/9/2017 - 21:54 - Lượt xem 46182

Nghe Radio tin tức Giáo hội Hoàn vũ trực tuyến 24h/24h trên Internet

Chương trình phát thanh 24h/24h trên Internet của Ban Việt Ngữ - Đài Radio Vatican và Đài phát thanh Chân Lý Á Châu tại Philippines

Nghe trực tiếp 

Radio Tòa Thánh Vatican Việt Ngữ

 

Web Radio Tòa Thánh Vatican Việt Ngữ

Nguồn: http://vi.radiovaticana.va/

***************************************************

Nghe trực tiếp 

Đài Radio Chân Lý Á Châu tại Philippines

 

************************
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 24/24 TRÊN INTERNET
BAN VIỆT NGỮ - ĐÀI PHÁT THANH CHÂN LÝ Á CHÂU
TẠI PHILIPPINES

Thời gian

Nội dung chương trình

0000 - 0030

Giờ Lòng Chúa Thương Xót

0030 - 0100

Học hỏi Kinh thánh

0100 - 0130

Câu chuyện gia đình

0130 - 0200

Nói với giới trẻ

0200 - 0300

Thánh ca

0300 - 0330

Lẽ Sống

0330 - 0400

Đạo lý cho thiên niên kỷ mới

0400 - 0430

Học hỏi Kinh thánh

0430 – 0500

Phút cầu nguyện

0500 – 0530

Bài giảng Chúa nhật

0530 – 0600

Câu chuyện gia đình

0600 – 0630

Kinh Truyền tin và Kinh Mân côi

0630 – 0700

Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn

0700 – 0730

Lẽ Sống

0730 – 0800

Nói với giới trẻ

0800 – 0830

Học hỏi Kinh thánh

0830 – 0930

Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn

0930 – 1000

Bài giảng Chúa nhật

1000 – 1030

Đạo lý cho thiên niên kỷ mới

1030 – 1100

Phút cầu nguyện

1100 – 1130

Tin tức và thời sự

1130 - 1200

Câu chuyện gia đình

1200 – 1230

Kinh Truyền tin và Kinh Mân côi

1230 – 1330

Thánh ca

1330 – 1400

Phát lại Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn

1400 – 1430

Nói với giới trẻ

1430 – 1500

Lẽ Sống

1500 – 1530

Giờ Lòng Chúa Thương Xót

1530 – 1600

Tin tức và thời sự

1600 – 1630

Phút cầu nguyện

1630 – 1700

Học hỏi Kinh thánh

1700 – 1730

Bài giảng Chúa nhật

1730 – 1800

Phát lại Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn

1800 – 1830

Lẽ Sống

1830 – 1900

Đạo lý cho thiên niên kỷ mới

1900 – 1930

Nói với giới trẻ

1930 – 2000

Câu chuyện gia đình

2000 – 2100

Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn

2100 – 2130

Giờ Lòng Chúa Thương Xót

2130 – 2200

Đạo lý cho thiên niên kỷ mới

2200 – 2300

Phát lại Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn

2300 – 2330

Bài giảng Chúa nhật

2330 – 0000

Phút cầu nguyện

 

Nghe Trực Tiếp Trong Giờ Phát Thanh (MP3):

Nghe Trực Tiếp 24H (Phát thanh liên tục 24 giờ)
Nghe Trực Tiếp 1 (06:30-06:57 giờ VN; 23:30-23:57 giờ UTC)
Nghe Trực Tiếp 2 (08:30-09:27 giờ VN; 01:30-02:27 giờ UTC)
Nghe Trực Tiếp 3 (17:30-18:27 giờ VN; 10:30-11:27 giờ UTC)
Nghe Trực Tiếp 4 (20:00-20:27 giờ VN; 13:00-13:27 giờ UTC)

Nghe lại những Chương Trình cũ đã Phát Thanh trong thời gian qua:

Nghe lại những Chương Trình đã Phát Thanh trong những năm qua (MP3)

Nghe lại những Chương Trình đã Phát Thanh trong những năm qua (Real Audio)

Thưởng Thức những Chương Trình Video

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm A, B, C

Nghe lại những Chương Trình đặc biệt trước năm 2004

Thưởng Thức Ca Nhạc

Radio Vatican  -  VietCatholic News -  Ánh Sáng Tin Mừng -  Giờ Của Mẹ

Nguồn: http://vietnamese.rveritas-asia.org


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm