Danh mục bài viết

Cập nhật 7/2/2012 - 19:14 - Lượt xem 6773

Nghi thức Thánh lễ Kính Danh Thánh Chúa Giêsu và lễ vọng Chúa Hiển Linh

Trọng Kính quý cha, để cập nhật chương trình Phụng vụ trong Thánh Lễ, Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Tâm Mỹ Đức có gửi hai phần nghi thức Thánh Lễ Kính Danh Thánh Chúa Giêsu và Lễ Vọng Chúa Hiển Linh như sau:

 

“Hai bài lễ mới trong Sách Lễ Rôma 2000 của Tòa Thánh về Lễ Kính Danh Thánh Chúa Giêsu và Lễ Vọng Chúa Hiển Linh, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ - Chủ tịch UBPT của HĐGMVN đã cho phát hành hai bài lễ này (ba lời nguyện trong Thánh Lễ và hai bài ca: Nhập Lễ và Hiệp Lễ). Bài đọc của hai Thánh Lễ này chưa kịp phát hành, nên có thể: Lễ Kính Danh Thánh Chúa Giêsu (ngày mồng 3 tháng Giêng) bài đọc lấy ở ngày mồng 3 tháng Giêng và Lễ Vọng Chúa Hiển Linh lấy bài đọc ở chính ngày”.

 

 

NGÀY 3 THÁNG GIÊNG
KÍNH DANH THÁNH CHÚA GIÊSU
 
Ca nhập lễ                                    Phil 2, 10-11
 
Khi nghe danh thánh Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong âm phủ thảy đều quì gối, và mọi miệng lưỡi cùng tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa mà làm vinh danh Thiên Chúa Cha.
 
Lời nguyện nhập lễ
 
Lạy Chúa, Chúa đã đặt việc nhập thể của Ngôi Lời làm nền tảng cho công trình cứu độ loài người. Xin thương xót dân Chúa như họ nài van, để mọi người biết rằng không được kêu cầu danh nào khác, ngoài danh Con Một Chúa. Người là Thiên chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
 
Lời nguyện tiến lễ
 
Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa những của lễ do Chúa rộng ban. Như Chúa đã cho Đức Kitô, Đấng vâng lời cho đến chết, một danh hiệu mang lại ơn cứu độ, thì xin Chúa cũng cho chúng con được uy lực danh thánh ấy bảo vệ.
Chúng con cầu xin …
 
Ca hiệp lễ                                        Tv 82, 2
 
Lạy Chúa là Chúa chúng con, diệu kỳ thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.
 
Lời nguyện hiệp lễ
 
Lạy Chúa, khi mừng kính danh thánh Đức Kitô, chúng con đã dâng lên Chúa uy linh của lễ chúng con vừa lãnh nhận.  Chúng con nài xin Chúa cho của lễ này tuôn đổ trên chúng con dồi dào ân sủng Chúa, để chúng con được vui mừng vì tên chúng con cũng được khắc ghi trên trời.
Chúng con cầu xin…   
 
 
 
 
LỄ CHÚA HIỂN LINH
Lễ trọng
 
LỄ VỌNG
Sử dụng Bài Lễ Vọng này vào chiều ngày áp lễ CHÚA HIỂN LINH
trước hoặc sau Kinh Phụng Vụ Chiều I
 
Ca nhập lễ                                      x. Bar 5, 5
 
Hỡi Giêrusalem, hãy trỗi dậy, hãy ngước về phương đông và nhìn con cái ngươi từ đông sang tây được qui tụ về.
 
Đọc kinh Vinh Danh
 
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, xin chiếu ánh quang uy quyền Chúa vào tâm hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ đủ sức vượt qua những cảnh tối tăm ở trần gian này và đạt tới quê hương tràn ngập ánh sáng vĩnh cửu.
Chúng con cầu xin …
 
Đọc kinh Tin Kính
 
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật mừng ngày Con Một Chúa tỏ mình ra cho những lương dân đầu tiên đến thờ lạy. Xin Chúa thương chấp nhận để Chúa được tôn vinh và chúng con được ơn cứu độ muôn đời.
Chúng con cầu xin…
 
Kinh tiền tụng lễ Chúa hiển linh.
 
Ca hiệp lễ                                      x. Kh 21, 21
Ánh huy hoàng của Thiên Chúa chiếu toả thành thánh Giêrusalem, và chư dân bước đi trong ánh sáng của thành.
 
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa được của ăn thánh đổi mới. Xin Chúa nhân từ cho ánh sao công chính của Chúa hằng chiếu soi tâm trí chúng con và cho việc chúng con tuyên xưng Chúa trở thành kho báu của chúng con.
Chúng con cầu xin…
 
 
 
BTT

 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm