Danh mục bài viết

Cập nhật 21/12/2015 - 8:6 - Lượt xem 3170

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Ngọc Châu và Phương Xá

Ngày 20.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Ngọc Châu và Phương Xá cho việc thu dọn công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.

STT TÊN THÁNH  HỌ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ NGÀY
1 Phêrô Nguyễn Đức Băng Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
2 Maria Nguyễn Thị Nguyện Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
3 Maria Nguyễn Thị Tình Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
4 Maria Nguyễn Thị Doãn Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
5 Phêrô Nguyễn Văn Cảnh Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
6 Phêrô Trần Văn Hiền Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
7 Maria Uông Thị Quý Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
8 Maria Nguyễn Thị Liên Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
9 Maria Nguyễn Thị Thắm Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
10 Maria Nguyễn Thị Chuyên Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
11 Maria Nguyễn Thị Hè Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
12 Maria Nguyễn Thị Phần Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
13 Maria Nguyễn Thị Nhung Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
14 Maria Nguyễn Thị Nền Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
15 Maria Nguyễn Thị Hướng Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
16 Đaminh Nguyễn Văn Tiến Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
17 Maria Nguyễn Thị Trinh Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
18 Maria Nguyễn Thị Thúy Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
19 Maria Nguyễn Thị Kê Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
20 Maria Nguyễn Thị Tích Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
21 Maria Nguyễn Thị Nụ Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
22 Maria Nguyễn Thị Tươi Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
23 Maria Nguyễn Thị Máy Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
24 Maria Nguyễn Thị Đính Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
25 Maria Nguyễn Thị Khách Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
26 Đaminh Nguyễn Văn Giáp Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
27 Đaminh Phạm Văn Viễn Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
28 Phêrô Nguyễn Hữu Tú Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
29 Đaminh Nguyễn Trung Vĩnh Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
30 Đaminh Phạm Văn Cường Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
31 Maria Nguyễn Thị Cúc Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
32 Maria Nguyễn Thị Phúc Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
33 Maria Nguyễn Thị Nhinh Ngọc Châu Nhà Xứ 20.12.2015
34 Giuse Hoàng Chí Tính Phương Xá Phương Quan 20.12.2015
35 Giuse Nguyễn Hữu Minh Phương Xá Phương Quan 20.12.2015
36 Giuse Nguyễn Như Huy Phương Xá Phương Quan 20.12.2015
37 Maria Trịnh Thị Sơn Phương Xá Phương Quan 20.12.2015
38 Maria Nguyễn Thị Tỵ Phương Xá Phương Quan 20.12.2015
39 Maria Hoàng Thị Na Phương Xá Phương Quan 20.12.2015
40 Maria Trần Thị Mến Phương Xá Phương Quan 20.12.2015
41 Maria Vũ Thị Phương Phương Xá Phương Quan 20.12.2015
42 Maria Vũ Thị Ren Phương Xá Phương Quan 20.12.2015
43 Rôsa Trịnh Thị Lan Phương Xá Phương Quan 20.12.2015
44 Maria Phạm Thị Lý Phương Xá Phương Quan 20.12.2015
45 Maria Trần Thị Khiêm Phương Xá Phương Quan 20.12.2015
46 Maria Nguyễn Thị Hồi Phương Xá Phương Quan 20.12.2015
47 Maria Lại Thị Lạc Phương Xá Phương Quan 20.12.2015
48 Maria Nguyễn Thị Huệ Phương Xá Phương Quan 20.12.2015
49 Maria Phạm Thị Phượng Phương Xá Phương Quan 20.12.2015
50 Maria Phạm Thị Đức Phương Xá Phương Quan 20.12.2015

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP


Tin cùng chuyên mục

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm