Danh mục bài viết

Cập nhật 18/12/2015 - 16:1 - Lượt xem 2309

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Phương Bồ

Ngày 18.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Phương Bồ cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.

STT TÊN THÁNH  HỌ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ NGÀY
1 Gioakim Nguyễn Công Lâm Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
2 maria Nguyễn thị Hương Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
3 maria Nguyễn Thị Thùy Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
4 maria Đỗ Thị Tiếp Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
5 maria Nguyễn Thị Chúc Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
6 maria Nguyễn Thị Hàn Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
7 maria Trần Thị Diệm Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
8 maria Nguyễn Thị Thảo Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
9 maria Vũ Thị Tất Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
10 maria Nguyễn Thị Lanh Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
11 Gioakim Đỗ Quang Mạnh Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
12 maria Nguyễn Thị Huế Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
13 Gioakim Giáp Bằng Sanh Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
14 Gioakim Trần Văn Lực Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
15 Gioakim Giáp Bằng Phúc Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
16 maria Đào Thị Nga Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
17 maria Đào Thị Loan Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
18 maria Nguyễn Thị Xuân Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
19 Gioakim Nguyễn Văn Hội Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
20 Gioakim Nguyễn Văn Đỉnh Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
21 Gioakim Trần Đình Hiệp Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
22 Gioakim Đỗ Trọng Hiếu Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
23 Gioakim Vũ Đỉnh Sử Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
24 Gioakim Nguyễn Đình Bắc Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
25 Gioakim Giáp Bằng Trọng Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
26 maria Nguyễn Thị Dâng Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
27 maria Nguyễn Thị Thúy Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
28 maria Nguyễn Thị Lê Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
29 maria Nguyễn Thị Công Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
30 maria Nguyễn Thị Lanh Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
31 maria Nguyễn Thị Châm Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
32 maria Nguyễn Thị Đông Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
33 Gioakim Trần Văn Quát Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
34 maria Nguyễn Thị Vui Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
35 Gioakim Giáp Bằng Khuynh Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
36 maria Nguyễn Thị Thảo Tám Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015
37 maria Nguyễn Thị Nguyệt Phương Bồ Nhà Xứ 18.12.2015

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm