Danh mục bài viết

Cập nhật 17/12/2015 - 20:37 - Lượt xem 2082

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Hạ Lễ

Ngày 17.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Hạ Lễ cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.

STT TÊN THÁNH  HỌ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ NGÀY
1 Maria Nguyễn Thị Tú Hạ Lễ Nhà Xứ 17.12.2015
2 Maria Nguyễn Thị tin Hạ Lễ Nhà Xứ 17.12.2015
3 Maria Nguyễn Thị vân Hạ Lễ Nhà Xứ 17.12.2015
4 Maria Nguyễn Thị Nhật Hạ Lễ Nhà Xứ 17.12.2015
5 Maria Nguyễn Thị Nụ Hạ Lễ Nhà Xứ 17.12.2015
6 Maria Nguyễn Thị Yến Hạ Lễ Nhà Xứ 17.12.2015
7 Maria Nguyễn Thị Quyên Hạ Lễ Nhà Xứ 17.12.2015
8 Đaminh Nguyễn Văn Mạnh Hạ Lễ Khê Than 17.12.2015
9 Đaminh Nguyễn Hữu Đàn Hạ Lễ Khê Than 17.12.2015
10 Đaminh Nguyễn Văn Bộ Hạ Lễ Khê Than 17.12.2015
11 Đaminh Nguyễn Văn Cương Hạ Lễ Khê Than 17.12.2015
12 Maria Nguyễn Thị Điển Hạ Lễ Khê Than 17.12.2015
13 Maria Nguyễn Thị Hương Hạ Lễ Khê Than 17.12.2015
14 Maria Nguyễn Thị Xuân Hạ Lễ Khê Than 17.12.2015
15 Đaminh Nguyễn Đức Ngân Hạ Lễ Khê Than 17.12.2015

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm