Danh mục bài viết

Cập nhật 16/12/2015 - 15:8 - Lượt xem 2029

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Đan Chàng

Ngày 16.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Đan Chàng cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.

STT TÊN THÁNH  HỌ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ NGÀY
1 Phêrô Vũ Văn Tấn Đan Chàng Bích Đông 16.12.2015
2 Phêrô Nguyễn Văn Thịnh Đan Chàng Bích Đông 16.12.2015
3 Phêrô Vũ Văn Công Đan Chàng Bích Đông 16.12.2015
4 Phêrô Nguyễn Văn Thăng Đan Chàng Bích Đông 16.12.2015
5 Phêrô Vũ Văn Lập Đan Chàng Bích Đông 16.12.2015
6 Phêrô Nguyễn Văn Minh Đan Chàng Bích Đông 16.12.2015
7 Phêrô Vũ Xuân Đào Đan Chàng Bích Đông 16.12.2015
8 Phêrô Nguyễn Văn Chúc Đan Chàng Bích Đông 16.12.2015
9 Phêrô Nguyễn Văn Việt Đan Chàng Bích Đông 16.12.2015
10 Phêrô Nguyễn Văn Trịnh Đan Chàng Bích Đông 16.12.2015
11 Phêrô Nguyễn Văn Sang Đan Chàng Bích Đông 16.12.2015
12 Phêrô Vũ Văn Tuyền Đan Chàng Bích Đông 16.12.2015
13 Phêrô Phạm Văn Mạnh Đan Chàng Bích Đông 16.12.2015
14 Phêrô Phạm Văn Khương Đan Chàng Bích Đông 16.12.2015
15 Phêrô Nguyễn Văn Quy Đan Chàng Bích Đông 16.12.2015
16 Phêrô Nguyễn Văn Duy Đan Chàng Bích Đông 16.12.2015
17 Đaminh Đặng Văn Luyện Đan Chàng Nhà Xứ 16.12.2015
18 Gioan B. Nguyễn Văn Thắng Đan Chàng Nhà Xứ 16.12.2015
19 Phaolô Nguyễn Văn Nhiên Đan Chàng Nhà Xứ 16.12.2015
20 Đaminh Trần Đình Sa Đan Chàng Nhà Xứ 16.12.2015
21 Phêrô Vũ Văn Tươm Đan Chàng Nhà Xứ 16.12.2015
22 Giuse Nguyễn Văn Quân Đan Chàng Nhà Xứ 16.12.2015
23 Vicentê Đặng Văn Hát Đan Chàng Nhà Xứ 16.12.2015
24 Đaminh Vũ Đình Tụ Đan Chàng Nhà Xứ 16.12.2015
25 Maria Vũ Thị Hứa Đan Chàng Nhà Xứ 16.12.2015
26 Maria Nguyễn Thị Sạch Đan Chàng Nhà Xứ 16.12.2015
27 Giuse Nguyễn Văn Bến Đan Chàng Nhà Xứ 16.12.2015
28 Đaminh Đặng Văn Cương Đan Chàng Nhà Xứ 16.12.2015

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm