Danh mục bài viết

Cập nhật 15/12/2015 - 14:30 - Lượt xem 2129

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Cao Xá

Ngày 14 và 15.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Cao Xá cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.

STT TÊN THÁNH  HỌ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ NGÀY
1 Giuse Nguyễn Văn Thực Cao Xá Hoàng Xá 14.12.2015
2 Phê3rrô Nguyễn Thế Phong Cao Xá Canh Hoạch 14.12.2015
3 Maria Nguyễn Thị Mai Cao Xá Canh Hoạch 14.12.2015
4 Đaminh Bùi Văn Hào Cao Xá Nhà Xứ 15.12.2015
5 Đaminh Nguyễn Văn Vấn Cao Xá Nhà Xứ 15.12.2015
6 Đaminh Mai Văn Phi Cao Xá Nhà Xứ 15.12.2015
7 Gioan B. Nguyễn Tuấn Tú Cao Xá Nhà Xứ 15.12.2015
8 Đaminh Phạm Văn Chuẩn Cao Xá Nhà Xứ 15.12.2015
9 Đaminh Nguyễn Văn Hanh Cao Xá Nhà Xứ 15.12.2015
10 Maria Trần Thị Khoa Cao Xá Nhà Xứ 15.12.2015
11 Maria Đào Thị Hồng Cao Xá Nhà Xứ 15.12.2015
12 Maria Nguyễn Thị Bình Cao Xá Nhà Xứ 15.12.2015
13 Maria Nguyễn Thị Yên Cao Xá Nhà Xứ 15.12.2015

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm