Danh mục bài viết

Cập nhật 6/12/2015 - 20:32 - Lượt xem 2035

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Hữu Vy

Ngày 06.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Hữu Vy cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.

STT TÊN THÁNH  HỌ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ NGÀY
1 Tôma Phạm Văn Hưu Hữu Vy Đông Quách 06.12.2015
2 Tôma Phạm Văn Thành Hữu Vy Đông Quách 06.12.2015
3 Tôma Phạm Văn Phương Hữu Vy Đông Quách 06.12.2015
4 Tôma Phạm Văn Phúc Hữu Vy Đông Quách 06.12.2015
5 Tôma Phạm Văn Đoán Hữu Vy Đông Quách 06.12.2015
6 Maria Nguyễn Thị Hạ Hữu Vy Đông Quách 06.12.2015
7 Tôma Phạm Văn Trường Hữu Vy Đông Quách 06.12.2015
8 Tôma Phạm Văn Thỏa Hữu Vy Đông Quách 06.12.2015
9 Tôma Bùi Duy Anh Hữu Vy Đông Quách 06.12.2015
10 Tôma Phạm Văn Đỉnh Hữu Vy Đông Quách 06.12.2015
11 Giuse Trần Xuân Lý Hữu Vy Tân Lập 06.12.2015
12 Tôma Trần Văn Đích Hữu Vy Tân Lập 06.12.2015
13 Tôma Phạm Văn Coi Hữu Vy Tân Lập 06.12.2015
14 Tôma Trần Văn Ruyến Hữu Vy Tân Lập 06.12.2015
15 Tôma Trần Văn Ruật Hữu Vy Tân Lập 06.12.2015
16 Tôma Trần Văn Tầng Hữu Vy Tân Lập 06.12.2015
17 Anna Trần Thị Nhiệm Hữu Vy Tân Lập 06.12.2015
18 Anna Trần Thị Sáng Hữu Vy Tân Lập 06.12.2015
19 Anna Ngô Thị Gấm Hữu Vy Tân Lập 06.12.2015
20 Tôma Trần Văn Khóa Hữu Vy Tân Lập 06.12.2015
21 Tôma Trần Văn Duẩn Hữu Vy Tân Lập 06.12.2015

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm