Danh mục bài viết

Cập nhật 5/12/2015 - 15:58 - Lượt xem 2120

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Đông Thành tiếp theo

Ngày 05.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Đông Thành cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.

STT TÊN THÁNH  HỌ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ NGÀY
1 Giuse Nguyễn Hồi Thi Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
2 Giuse Bùi Xuân Long Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
3 Giuse Trần Văn Hân Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
4 Giuse Đỗ Văn Riệm Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
5 Phêrô Nguyễn Văn Hiến Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
6 Phêrô Nguyễn Văn kỳ Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
7 Vicentê Trần Văn Hành Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
8 Giuse Trần Văn Hiển Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
9 Giuse Nguyễn Văn Lương Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
10 Phêrô Đinh Văn Phúc Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
11 Giuse Trần Văn Hùng Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
12 Phêrô Nguyễn Văn sửu Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
13 Maria Nguyễn Thị Lễ Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
14 Maria Trần Thị Trà Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
15 Maria Bùi Thị Hoa Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
16 Maria Trần Thị Xuân Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
17 Maria Đỗ Thị Rỡ Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
18 Maria Bùi Thị Chua Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
19 Maria Trần Thị Hoa Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
20 Maria Trần Thị Nụ Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
21 Maria Bùi Thị Sơn Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
22 Maria Trương Thị Soi Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
23 Maria Trương Thị Len Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
24 Maria Phạm Thị Dung Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
25 Maria Trần Thị Cộng Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
26 Maria Đinh Thị Sen Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
27 Maria Phạm Thị Nụ Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
28 Maria Nguyễn Thi Rần Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
29 Maria Trương Thị Soi Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
30 Maria Phạm Thị Mỳ Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
31 Maria Trần Thị Mai Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
32 Maria Trần Thị Ngợi Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
33 Phêrô Trần Văn Thao Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
34 Phêrô Trần Văn Thủ Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
35 Giuse Nguyễn Văn Ước Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
36 Giuse Nguyễn Văn Diệm Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
37 Vicentê Nguyễn Văn Oanh Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
38 Vicentê Đỗ Đức Thiện Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
39 Phêrô Đinh Công Hoan Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
40 Giuse Trần Văn Trí Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
41 Giuse Trần Văn Đào Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
42 Giuse Nguyễn Văn Trạng Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
43 Giuse Trần Văn Hiến Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
44 Giuse Nguyễn Ngọc Đính Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
45 Đaminh Đặng Văn Thúy Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015
46 Giuse Nguyễn Văn Mạnh Đông Thành Nhà Xứ 05.12.2015

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm