Danh mục bài viết

Cập nhật 4/12/2015 - 11:7 - Lượt xem 2098

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Đông Thành

Ngày 04.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Đông Thành cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.

STT TÊN THÁNH  HỌ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ NGÀY
1 Phêrô Bùi Ngọc Ruyến Đông Thành Liên Thủy 04.12.2015
2 Phêrô Bùi Ngọc sang Đông Thành Liên Thủy 04.12.2015
3 Phêrô Bùi Ngọc Ruy Đông Thành Liên Thủy 04.12.2015
4 Phêrô Bùi Ngọc Phúc Đông Thành Liên Thủy 04.12.2015
5 Phêrô Bùi Ngọc Điều Đông Thành Liên Thủy 04.12.2015
6 Phêrô Bùi Ngọc Vinh Đông Thành Liên Thủy 04.12.2015
7 Maria Đỗ Thị Khuyên Đông Thành Liên Thủy 04.12.2015
8 Fx. Nguyễn Văn Thành Đông Thành Liên Thành 04.12.2015
9 Phêrô Bùi Văn Tiến Đông Thành Liên Thành 04.12.2015
10 Maria Bùi Thị Tho Đông Thành Liên Thành 04.12.2015
11 Maria Nguyễn Thị Tươi Đông Thành Liên Thành 04.12.2015
12 Maria Đặng Thị Nguyệt Đông Thành Liên Thành 04.12.2015

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm