Danh mục bài viết

Cập nhật 2/12/2015 - 21:29 - Lượt xem 2051

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Thanh Minh tiếp theo

Ngày 02.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Thanh Minh cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.

STT TÊN THÁNH  HỌ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ NGÀY
1 Vicentê Phạm Văn Trường Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
2 Vicentê Trần Văn Ánh Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
3 Vicentê Trần Văn Điệt Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
4 Vicentê Trần Văn Cần Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
5 Maria Trần Thi Yêu Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
6 Maria Đỗ Thị Nhuế Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
7 Vicentê Trần Văn Lưu Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
8 Maria Đỗ Thị Chanh Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
9 Maria Phạm Thị Tươi Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
10 Philomenna Phạm Thị The Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
11 Maria Đỗ Thị Lan Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
12 Maria Phạm Thị Sa Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
13 Vicentê Phạm Văn Thị Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
14 Maria Trương Thị Khuyên Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
15 Maria Nguyễn Thị Thơm Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
16 Vicentê Nguyễn Văn lâm Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
17 Vicentê Trần Văn Tuệ Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
18 Maria Trần Thị Thừa Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
19 Maria Trần Thị Hằng Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
20 Maria Trần Thị Rược Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
21 Maria Phạm Thị Ngát Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
22 Maria Phạm Thị Loan Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
23 Maria Phạm Thị Hồng Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
24 Vicentê Trần Văn Đại Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
25 Maria Trần Thị Thật Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
26 Maria Trần Thị Thắng Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
27 Maria Trần Thị Tuyết Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
28 Maria Trần Thị Miền Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
29 Vicentê Trần Văn Vang Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
30 Maria Trần Thị Hằng Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
31 Maria Trần Thị Định Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
32 Maria Trần Thị Sắc Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
33 Maria Trần Thị Khuyến Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
34 Vicentê Trần Văn Đình Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
35 Maria Trần Thị Cậy Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
36 Maria Trần Thị Rà Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
37 Maria Trần Thị Thắm Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
38 Maria Trần Thị Liên Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
39 Maria Trần Thị Miên Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
40 Vicentê Nguyễn Văn Toản Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
41 Vicentê Nguyễn văn Tuyền Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
42 Maria Phạm Thị Tươi Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
43 Vicentê Nguyễn văn Cận Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
44 Maria Trần Thị Thảo Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
45 Maria Trần Thị Yêu Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015
46 Maria Trần Thị Miên Thanh Minh Nhà Xứ 02.12.2015

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm