Danh mục bài viết

Cập nhật 1/12/2015 - 21:59 - Lượt xem 1950

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Thanh Minh

Ngày 01.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Thanh Minh cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.

STT TÊN THÁNH  HỌ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ NGÀY
1 Vicentê Vũ Văn Thuyên Thanh Minh Minh Thành 01.12.2015
2 Vicentê Vũ Văn Huyên Thanh Minh Minh Thành 01.12.2015
3 Vicentê Đào Văn Thi Thanh Minh Minh Thành 01.12.2015
4 Vicentê Phạm Văn Thảo Thanh Minh Minh Thành 01.12.2015
5 Antôn Phạm Văn Long Thanh Minh Minh Thành 01.12.2015
6 Vicentê Phạm Văn Thực Thanh Minh Minh Thành 01.12.2015
7 Vicentê Đào Văn Luyện Thanh Minh An Đạo 01.12.2015
8 Vicentê Đào Tất Thành Thanh Minh An Đạo 01.12.2015
9 Maria Trần Thị Mùi Thanh Minh An Đạo 01.12.2015
10 Maria Trần Thị Miện Thanh Minh An Đạo 01.12.2015
11 Maria Trần Thị Hoạt Thanh Minh An Đạo 01.12.2015
12 Vicentê Phạm Văn Nghinh Thanh Minh An Đạo 01.12.2015
13 Maria Trần Thị Huế Thanh Minh An Đạo 01.12.2015
14 Maria Nguyễn Thị Hà Thanh Minh An Đạo 01.12.2015
15 Vicentê Trần Văn Bội Thanh Minh Qua Viên 01.12.2015
16 Antôn Vũ Trọng Uyên Thanh Minh Qua Viên 01.12.2015
17 Vicentê Trần Văn Tiến Thanh Minh Qua Viên 01.12.2015
18 Vicentê Trần Văn Thụy Thanh Minh Qua Viên 01.12.2015
19 Maria Nguyễn Thị Tin Thanh Minh Qua Viên 01.12.2015
20 Maria Trần Thị Sợi Thanh Minh Qua Viên 01.12.2015
21 Maria Nguyễn Thị Mân Thanh Minh Qua Viên 01.12.2015
22 Maria Nguyễn Thị Chi Thanh Minh Qua Viên 01.12.2015
23 Giuse Trần Văn Đông Thanh Minh Qua Viên 01.12.2015
24 Vicentê Trương Văn Quyền Thanh Minh Thánh Gia 01.12.2015
25 Antôn Vũ Thị Hài Thanh Minh Thánh Gia 01.12.2015
26 Maria Bùi Thị Râng Thanh Minh Thánh Gia 01.12.2015
27 Giuse Trương Văn Mẫn Thanh Minh Thánh Gia 01.12.2015

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm