Danh mục bài viết

Cập nhật 29/11/2015 - 20:29 - Lượt xem 2225

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Đền Thánh Đông Phú

Ngày 29.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Đền Thánh Đông Phú cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.

STT TÊN THÁNH  HỌ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ NGÀY
1 Vicentê Vũ Văn Bình Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
2 Fx. Đinh Văn Thiểm Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
3 Fx. Trương Minh Thiết Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
4 Antôn Trần Xuân Thành Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
5 Pet. Nguyễn Văn Chương Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
6 Đaminh Tạ Văn Phương Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
7 Fx. Trần Văn Hùng Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
8 Fx. Đỗ Văn Hòa Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
9 Aug. Đinh Đức Lang Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
10 Fx. Trần Văn Sinh Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
11 Aug. Phạm Văn Từ Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
12 Fx. Nguyễn Văn Liệu Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
13 Aug. Đào Văn Hưng Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
14 Fx. Vũ Văn Đấu Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
15 Fx. Vũ Văn Thịnh Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
16 Vicentê Phạm Văn Độ Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
17 Đaminh Tạ Văn Lăng Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
18 Fx. Đinh Văn Họa Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
19 Fx. Đinh Công Chính Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
20 Fx. Trần Văn Huân Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
21 Vicentê Đinh Văn Riễn Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
22 Fx. Đinh Văn Kỷ Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
23 Fx. Đinh Văn Kiên Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
24 Fx. Đinh Văn Tuyển Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
25 Fx. Đinh Văn Tỉnh Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
26 Fx. Đinh Văn Tự Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
27 Fx. Trần Văn Vận Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
28 Fx. Đinh Văn Thuấn Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
29 Đaminh Trần Văn Dương Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
30 Giuse Trần Văn Long Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
31 Fx. Đinh Quang Nam Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
32 Aug. Vũ Minh Châu Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
33 Fx. Đinh Văn Rụng Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
34 Maria Phạm Thị Phượng Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
35 Maria Đinh Thị Tươi A Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
36 Maria Nguyễn Thị Lan Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
37 Maria Đào Thị Lê Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
38 Maria Vũ Thị Tươi B Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
39 Maria Phạm Thị Phương Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
40 Maria Nguyễn Thị Lan Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
41 Maria Đi9nh Thị Nhung Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
42 Maria Trương Thị Xuyến Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
43 Maria Trần Thị Loan Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
44 Maria Phạm Thị Xuyến Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
45 Maria Đinh Thị Vươn Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
46 Maria Phạm Thị Mai Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
47 Maria Trần Thị Toan Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
48 Maria Phạm Thị Huệ Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015
49 Fx. Hà Văn Phương Đông Phú Nhà Xứ 29.11.2015

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm