Danh mục bài viết

Cập nhật 28/11/2015 - 19:19 - Lượt xem 2100

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Châu Nhai tiếp theo

Ngày 28.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Châu Nhai cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.

STT TÊN THÁNH  HỌ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ NGÀY
1 Đaminh Bùi Văn Thể Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
2 Đaminh Trương Văn Quý Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
3 Đaminh Trương Văn Quang Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
4 Đaminh Trương Văn Thụ Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
5 Đaminh Bùi Văn Doanh Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
6 Đaminh Phạm Văn Thủy Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
7 Đaminh Vũ Văn Long Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
8 Giuse Bùi Văn Nghĩa Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
9 Đaminh Bùi Văn Dđiền Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
10 Giuse Bùi Văn Súy Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
11 Giuse Bùi Văn Lâm Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
12 Giuse Đào Văn Nho Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
13 Giuse ĐinhVăn Tĩnh Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
14 Giuse Bùi Văn Điệu Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
15 Giuse Tạ Văn Vương Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
16 Giuse Phạm Văn Trang Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
17 Giuse Phạm Văn Bảo Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
18 Maria Trương Thị Sen Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
19 Giuse Phạm Văn An Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
20 Maria Phạm Thị Hiên Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
21 Maria Vũ Thị Tâm Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
22 Maria Đặng Thị Vui Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
23 Maria Bùi Thị Thoan Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
24 Maria Đặng Thị Màu Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015
25 Maria Vũ Thị Lưu Chau Nhai Nhà Xứ 28.11.2015

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm