Danh mục bài viết

Cập nhật 9/11/2015 - 10:19 - Lượt xem 2763

Suy niệm Lời Chúa hàng ngày - Tuần 32 TN

Suy niệm Lời Chúa hàng ngày - Tuần 32 TN.

CHÚA NHẬT XXXII TN: 08. 11. 201508

LÒNG TỐT VIỆC TỐT - Mc 12, 38 - 44

“Bà này rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Mc 12,44)

Suy niệm: Chúa Giê-su mạnh mẽ lên án lối sống hai mặt của các kinh sư và người Pha-ri-sêu: Họ có vẻ rất đạo đức, giữ luật nghiêm chỉnh. Thế nhưng, “của người bồ tát, của mình lạt buộc”: họ “bó những gánh nặng chất lên vai người ta, còn chính mình lại không động ngón tay vào,” đã thế họ lại còn giả đạo đức: “làm bộ cầu nguyện lâu giờ mà nuốt hết tài sản của các bà goá.” Làm như thế họ không chỉ đóng kịch với người khác, nhưng còn muốn lường gạt chính Chúa, Đấng thấu suốt mọi hành động cũng suy tính bên trong tâm can con người. Cũng với cách đánh giá ấy, Đức Giê-su xác định rằng người đàn bà góa dâng cúng hai đồng kẽm, trị giá bằng một phần tư đồng xu Rô-ma, lại là người dâng cúng nhiều nhất vì bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.

Mời Bạn nhìn vào hai hình tượng trái ngược: các kinh sư và Pha-ri-sêu lợi dụng việc thờ phượng Chúa để mưu cầu ích lợi cá nhân, đang khi bà góa đến với Chúa cách quảng đại, không so đo tính toán. Còn bạn thì sao? Động lực bạn sống đức tin, thờ phượng Chúa có trong sáng không? Có phải bạn đọc kinh, dâng lễ, hy sinh, nhằm đòi Chúa phải ban ơn này ơn kia cho bạn, chứ không phải phụng sự Chúa vì lòng mến?

Sống Lời Chúa: Tôi hăng hái tham gia các hoạt động tông đồ của giáo xứ, và góp phần cụ thể (tiền bạc, công sức…) cho việc bác ái của cộng đoàn của mình.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giữ con để con phụng sự Chúa. Con phụng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường, xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài.” 

*******************

 

THỨ HAI: 09. 11. 2015

Cung Hiến Thánh Đường Latêranô - Ga 2, 13 - 22

THÂN THỂ CHÚA GIÊ-SU CHÍNH LÀ ĐỀN THỜ

“Đền thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.” (Ga 2,21)

Suy niệm: Đền thờ Giê-ru-sa-lem, nơi người Do Thái thờ phượng Thiên Chúa bao đời nay, dẫu có huy hoàng tráng lệ cũng chỉ là một toà nhà vật chất bằng gỗ đá ở một nơi cố định. Chúa Giê-su khai mở một cuộc cách mạng tôn giáo từ nền tảng khi Ngài nội tâm hoá, và thần linh hoá ngôi đền thờ Thiên Chúa trong giao ước mới: đó là chính thân thể của Ngài. Khi thông hiệp với Chúa Ki-tô trong sự chết và sống lại của Ngài, nhờ bí tích Thánh Tẩy, tâm hồn người tín hữu cũng được thánh hoá trở thành đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Từ nay, khi kết hợp với Chúa Ki-tô, nhờ bí tích Thánh Thể, người ta có thể đi vào cung thánh linh thiêng nhất của đền thờ Thiên Chúa, đó chính là Thân Thể của Chúa Ki-tô. Những ngôi đền thờ vật chất giờ đây chỉ là hình bóng và phương tiện cho ngôi đền thờ đích thực này.

Mời Bạn: “Có điều bạn có thể làm mà tôi thì không thể. Có cái tôi có thể làm mà bạn lại không. Có cái chung là chúng ta hãy cùng nhau làm điều gì đó đẹp cho Thiên Chúa” (Mẹ Têrêxa Calcutta). Tôi dự lễ ở nhà thờ, còn anh em lương dân thì không. Nhưng mọi người, lương hay giáo, có thể làm đẹp cho tâm hồn mình và trái đất này bằng đời sống tôn trọng công lý và sự thật.

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (c. 17).

Cầu nguyện“Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa, được ở trên núi thánh của Ngài? Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã” (Tv 15).

*******************

THỨ BA: 10. 11. 2015

Th. Lêô Cả, giáo hoàng: Lc 17,7-10

CHỈ LÀ ĐẦY TỚ VÔ DỤNG

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)

Suy niệm: “Chỉ có niềm vui đích thực khi nào người ta nhìn đời sống như một việc phục vụ, và có một mục tiêu rõ rệt trong đời sống ấy bên ngoài con người và hạnh phúc riêng tư của họ” (L. Tolstoy). Xã hội hôm nay đề cao tiện nghi tối đa qua việc mua sắm, hưởng thụ thoả thích sau giờ lao động, tự do cá nhân thoải mái như hạnh phúc đáng mơ ước của cuộc đời. Một cái tôi như vậy được đề cao hết sức, được phình to quá mức, từ phương diện thể lý đến tinh thần. Lời Chúa lại mời gọi ta nhìn cuộc đời như việc phục vụ, phục vụ Thiên Chúa như người tôi tớ trung tín, phục vụ nhau như người anh em trung nghĩa. Hoàn thành công việc phục vụ, ta không tự hào về thành quả, không tự mãn về công trạng, cũng chẳng tự cao tự đại đòi Chúa phải thưởng công cho mình cách cân xứng.

Mời Bạn: Một người được cả thế giới kính nể như cố Tổng thống Nam Phi N. Mandela lại nói với đồng bào của mình: “Tôi đứng trước các bạn không phải như một ngôn sứ, nhưng như một đầy tớ của các bạn.” Còn bạn, phải chăng bạn đang tự đề cao mình quá mức, nhất là sau khi hoàn thành các công tác?

Sống Lời Chúa: Để tránh thói kiêu ngạo, tôi thường xuyên tự nhắc mình chỉ là tôi tớ của Chúa, chỉ làm những gì phải làm trong bổn phận của mình.

Cầu nguyệnLạy Chúa Giê-su, Chúa dạy con hiểu được vị thế con, là đầy tớ vô dụng, chỉ làm công việc bổn phận của mình. Đang khi ấy, con thường tự hào về con người, thành quả, công lao mình đóng góp cho Giáo hội, gia đình và xã hội. Xin giúp con sống tinh thần tôi tớ phục vụ Chúa dạy. Amen.

*******************

 

THỨ TƯ: 11. 11. 2015

Lc 17,11-19

CHÍN NGƯỜI KIA ĐÂU?

Đức Giê-su nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18)

Suy niệm: “Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Câu hỏi của Chúa Giê-su như xoáy vào ruột gan người nghe, lột trần tình trạng đức tin rỗng tuếch bên trong họ, một tình trạng như Chúa Giê-su đã từng nói rõ:  “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đó nhận” (Ga 1,11). Trong lúc đó, một người ngoại bang hay ngoại giáo được ơn tha thứ và được chữa lành bệnh tật cùng với “chín người kia,” lại mau mắn trở lại cảm tạ Chúa và tin vào Chúa. Việc trở lại thờ lạy và cảm tạ Chúa làm cho người ngoại giáo này khác biệt với chín người kia, hay nói cách khác, mười người được chữa lành nhưng chỉ có một người được cứu độ. Đối với người Do Thái, người ngoại giáo này đứng ngoài giao ước, ngoài lời hứa, ngoài dân Chúa, thế nhưng ông đã biết đi thẳng đến với Chúa Giê-su, hết lòng khiêm cung sấp mình dưới chân Đấng Thánh và tạ ơn Ngài. Lòng tin giúp ông biết đi “con đường tắt” đến với Chúa để lãnh ơn cứu độ, như Chúa nói: “Lòng tin của con đã cứu chữa con.”

Mời Bạn: Ơn Chúa dành cho bạn không đếm xuể, vậy đã có mấy lần bạn cảm tạ ơn Chúa và tin tưởng vào Ngài hơn? Trở lại, thờ phượng và cảm tạ Chúa là hành động của lòng biết ơn Chúa và của đức tin.

Sống Lời Chúa: Tham dự một thánh lễ trong tuần để cảm tạ Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết ơn Chúa và dùng đời sống của con diễn tả lòng biết ơn. Xin đừng để con câm nín trước vô vàn ơn Chúa ban.

*******************

THỨ NĂM: 12. 11. 2015

Th. Giô-sa-phát, giám mục, tử đạo: Lc 17,20-25

NƯỚC THIÊN CHÚA ĐÃ TỚI

“Triều Đại của Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21)

Suy niệm: Quan niệm của người đương thời về Nước Thiên Chúa đi ngược với lời Chúa Giê-su rao giảng. Đối với họ, Nước Thiên Chúa là một quốc gia trần thế, có vị minh quân cùng với binh hùng tướng mạnh, nhờ đó, họ đè bẹp quân thù, thống trị các dân, tạo nên một vương quốc hùng cường về kinh tế chính trị. Đó là giấc mơ về Đấng Thiên Sai mà họ mong chờ một ngày nào đó được sai đến cho dân tộc họ. Nhưng Chúa Giê-su cho biết, Nước Thiên Chúa đã đến trong con người của Ngài. Người ta có thể gặp thấy nước đó trong các việc Ngài làm, các lời Ngài nói, trong các diễn biến đời sống của Ngài, nhất là trong sự chết và sống lại của Ngài. Chính vì thế lúc khởi đầu cuộc sống công khai, Chúa Giê-su kêu gọi: “Nước Trời đã đến gần. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Mời Bạn: Mọi lời Chúa Giê-su nói, mọi việc Ngài làm đều là để trình bày cho người ta thấy, hiểu và tiếp nhận Nước Thiên Chúa đang tới trong Ngài và qua Ngài. Bởi vậy tách Ngài ra khỏi Nước Thiên Chúa thì không thể nào hiểu hay sẽ hiểu sai về Ngài. “Chúa Giê-su là đường vì con đường của Ngài là con đường của Nước Thiên Chúa. Chúa Giê-su là sự thật vì sự thật của Ngài là sự thật được tỏ bày nhờ Nước Thiên Chúa. Chúa Giê-su là sự sống vì là sự sống được củng cố nhờ Nước Thiên Chúa” (Song, C.S.).

Sống Lời Chúa: Luôn sống trong tình thân nghĩa với Đức Ki-tô để Nước Thiên Chúa lớn lên trong tôi và trong những người sống quanh tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúaxin cho chúng con biết kiên trì xây dựng vương quốc tình yêu của Chúa trong các tâm hồn.

*******************

THỨ SÁU: 13. 11. 2015

  Lc 17,26-37

ĐỪNG LIỀU MẠNG

“Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được.” (Lc 17,33)

Suy niệm: Một cách nào đó, câu hỏi của các môn đệ cũng là mối quan tâm của nhiều người: khi nào thì đến ngày thế mạt và đâu là dấu hiệu báo trước? Sự quan tâm đó thực ra là một cách tránh né, không dám đối diện với giờ ấy và tự trấn an mình rằng cứ sống tà tà, tội lỗi, theo kiểu “người trộm lành” chỉ cần ăn năn tội vào phút cuối là đủ. Lối tránh né đó chính là một “liều mạng”, chờ nước tới chân mới nhảy, bởi vì nào ai biết sự gì sẽ xảy đến cho ta trong ngày cuối cùng ấy. Chúa Giê-su dạy chúng ta một cách dám “liều mất mạng sống” để có thể bảo tồn được nó. Liều mạng sống ở đời này là dám từ bỏ những gì là tạm bợ để sống cho những giá trị Tin Mừng ngay trong giây phút hiện tại này, chứ không “liều mạng” đợi đến phút cuối mới ăn năn hối cải. Những dấu hiệu của ngày thế mạt không chỉ đến trong thời cuối cùng, nhưng đã đến từ bây giờ. Hãy sống mỗi phút giây hiện tại như giây phút cuối cùng của mình. Nó là kết tinh của cả một quá trình, chứ không phải là giây phút của may rủi. Phó mặc cuộc đời mình cho may rủi, đó mới là liều mạng.

Mời Bạn: Bạn đã sống thế nào cho ngày gặp gỡ Chúa: chuẩn bị ngay từ bây giờ hay là trì hoãn đến lúc cuối cùng?

Chia sẻ: Người ta hay nói “người trộm lành” cả đời ăn trộm, và lúc cuối đời lại đã “ăn trộm” luôn cả nước Thiên Đàng từ nơi Chúa Giêsu trên thập giá. Chia sẻ suy nghĩ của bạn về ý tưởng trên.

Sống Lời Chúa: Chu toàn bổn phận của ngày hôm nay để luôn sẵn sàng cho giây phút trình diện trước nhan Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cho con biết chuẩn bị giờ phút gặp Chúa ngay từ bây giờ, kẻo quá muộn.

*******************

THỨ BẢY : 14. 11. 2015

 Lc 18,1-8

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?” (Lc 18,7)

Suy niệm: Ở đời này, người ta vẫn thường gặp những người lương thiện sống ngay lành mà lại chịu đủ thứ bất công. Những đau khổ họ phải gánh chịu nhiều khi vượt mức chịu đựng, khiến họ phải thốt lên: Trời ơi, ông có đó không? Nếu có Trời, sao Ngài không trợ giúp con? Chúa Giê-su khích lệ chúng ta vững tin vào Thiên Chúa và kiên trì cầu nguyện. Một ông quan tòa chẳng kính sợ Thiên Chúa và không coi ai ra gì còn phải xử cho bà góa ngày đêm cứ quấy rầy đòi ông xử kiện, thì huống hồ là Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tuyển chọn chúng ta, Ngài sẽ ban cho chúng ta những ơn cần thiết và đúng lúc.

Mời Bạn: Càng cầu nguyện, chúng ta càng có mối thân tình với Chúa. Chúa ban cho chúng ta điều chúng ta xin hoặc ban điều khác điều ta xin, đều là ân huệ của Chúa. Qua việc cầu nguyện, ân huệ chúng ta được lớn hơn, đó là được sống mối tình thân với Chúa, nhận ra rằng mình thiếu thốn, cần đến Chúa và nhận biết chỉ nơi Chúa chúng ta mới không thiếu gì.

Sống Lời Chúa: Với lòng đầy xác tín,  bạn lặp đi lặp lại lời Chúa nói: “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?”

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng khôn ngoan và quan phòng, xin ban thêm đức tin cho con, để trong mọi lúc mọi nơi, cả trong hoàn cảnh gian nan khốc liệt, con vẫn kiên trì tín thác vào Chúa và vẫn trung thành sống thân tình với Chúa qua sự kiên trì cầu nguyện, bởi Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất của con.

 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm