Danh mục bài viết

Cập nhật 17/3/2020 - 8:23 - Lượt xem 3150

Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay

"Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".

 

Tin Mừng: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy không đến để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”

 

Suy niệm :

1. Kiện toàn – Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

Vào thời Tin Mừng Mátthêu được viết, các người Do thái thuộc Hội Đường 
thường chỉ trích các người Do thái đã tin vào Đức Giêsu Kitô, 
coi họ như những người đã bỏ Luật Môsê, bỏ cái cốt lõi của Do thái giáo. 
Đức Giêsu của Mátthêu đã bác bỏ lối hiểu sai này. 
“Thầy không đến để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn” (c. 17). 
Kiện toàn là đưa Luật Môsê đến chỗ thành tựu, hoàn hảo, 
bởi lẽ nó có những hạn chế, bất toàn, 
do Thiên Chúa phải nương theo trình độ lúc đó của Dân Ngài. 
Kiện toàn là giải thích lại Luật Môsê theo đúng ý Thiên Chúa. 
Chẳng ai biết Ý Thiên Chúa Cha bằng Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô. 
Hơn ai hết, Đức Giêsu có quyền nói lên ý nghĩa mới mẻ của Lề Luật. 
Có một dòng chảy liên tục trong khoa sư phạm của Thiên Chúa. 
Ngài huấn luyện Dân Ngài qua Môsê và các ngôn sứ trong lịch sử. 
Đỉnh cao nhất là Đức Giêsu, Đấng vén mở trọn vẹn ý định của Thiên Chúa. 
Đức Giêsu không phá những công trình đi trước, ngài kiện toàn. 
Lời giáo huấn của Ngài vừa liên tục với, 
vừa vượt qua Giao Ước thứ nhất còn khiếm khuyết. 
Vượt qua về chiều rộng, 
khi Ngài mời ta đi xa hơn chuyện không được giết người, 
mà còn không được có hành vi, lời nói giận ghét anh em (Mt 5, 22). 
Vượt qua về chiều sâu, 
khi Ngài đòi ta không được giữ Luật kiểu giả hình bên ngoài, 
nhưng phải khởi đi từ trái tim, từ cái tâm bên trong (cc. 27-28), 
khi Ngài đưa ra những đòi hỏi tận căn trước đây chưa hề có 
về việc chẳng những không được trả thù mà còn yêu kẻ thù (cc. 38-48). 
Mọi lề luật đều qui về điều răn chính yếu là yêu thương. 
Phải yêu như Cha trên trời mới trở thành con cái Cha (c. 45). 
Đức Giêsu mời chúng ta nghiêm túc giữ Luật Môsê đã được Ngài kiện toàn. 
Luật ấy là lời giáo huấn của Ngài mà các môn đệ đã nghe. 
Con người thời nay thích tự do nên dị ứng với luật lệ. 
Nhưng giữ luật không phải là chuyện của nô lệ hay trẻ con. 
Khi tránh được thói nệ luật, cứng nhắc bám vào mặt chữ, 
ta có thể giữ luật như cách biểu lộ hồn nhiên tình yêu với Chúa và tha nhân. 
Trung tín với những đòi hỏi nhỏ bé của các điều răn chỉ vì yêu, 
và “dạy người ta mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28, 20), 
đó là con đường dẫn đến hạnh phúc mai sau cho người môn đệ. 

Lạy Chúa Giêsu, 
ai trong chúng con cũng thích tự do, 
nhưng mặt khác chúng con thấy mình dễ bị nô lệ. 
Có nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra. 
Xin giúp chúng con được tự do thực sự: 
tự do trước những đòi hỏi của thân xác, 
tự do trước đam mê của trái tim, 
tự do trước những thành kiến của trí tuệ. 
Xin giải phóng chúng con khỏi cái tôi ích kỷ, 
để dễ nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa, 
để nhạy cảm trước nhu cầu bé nhỏ của anh em. 
Lạy Chúa Giêsu, 
xin cho chúng con được tự do như Chúa. 
Chúa tự do trước những ràng buộc hẹp hòi, 
khi Chúa đồng bàn với người tội lỗi 
và chữa bệnh ngày Sabát. 
Chúa tự do trước những thế lực đang ngăm đe, 
khi Chúa không ngần ngại nói sự thật. 
Chúa tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết, 
vì Chúa yêu mến Cha và nhân loại đến cùng. 
Xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dâng, 
để chúng con được tự do bay cao. Amen. 

 

2. “Ta đến không phải để phá hủy mà là kiện toàn” - Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

Thánh Gioan Bosco nói với các môn sinh của ngài rằng: “Hãy trung thành giữ luật, luật sẽ gìn giữ con”.

Thật vậy, lề luật nó như cái bản lề để giúp cho cánh cửa cuộc đời được đứng vững. 

Chính Đức Giêsu đã trung thành giữ luật cách yêu mến và trung thành. Chỉ khi nào luật không làm cho con người tốt hơn, mà ngược lại, nó đè bẹp con người, thì lúc đó Ngài mới lên tiếng chống đối.

Hai lối hiểu và hai cách giữ luật khác nhau, nên những nhà lãnh đạo Dothái và Đức Giêsu có sự đối kháng kịch liệt. Họ cho rằng Đức Giêsu đến để bãi bỏ lề luật, còn Đức Giêsu thì khẳng định: “Các người đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ các lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn”.

Nói cách khác, Đức Giêsu vẫn rất tôn trọng luật Cựu Ước, mà cụ thể là trong Ngũ Kinh, vì ở đó chứa đựng ý muốn và lệnh truyền của chính Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhiều lúc, vì họ đã giữ luật theo kiểu mặt chữ, nên không còn tình thương, lòng mến, và luật đã trở thành phương tiện cho người ta hà hiếp, bóc lột và kết án nhau.

Khi phản đối lối gán ghép tội của các Luật Sĩ và Pharisêu gây ra cho mình, Đức Giêsu khẳng định không những không phá bỏ, mà còn kiện toàn và làm cho luật trở nên nhân nghĩa hơn.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta rằng: hãy biết giữ luật trong lòng mến. Trung thành yêu mến luật, vì nơi đó Thiên Chúa tỏ bày thánh ý của Ngài. Tuy nhiên, giữa việc giữ luật và đời sống phải đi đôi với nhau. Không thể sống theo kiểu “ngôn hành bất nhất” như Luật Sĩ và Pharisêu, vì họ đã bóp méo ý nghĩa đích thực của luật và dùng nó như phương tiện nhằm triệt hạ nhau.

Lạy Chúa Giêsu, luật của Chúa nhằm đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng con biết yêu mến và thi hành luật ấy cách trung thành trong lòng mến. Xin cho chúng con đừng vì luật mà cứng ngắc với anh chị em mình khi chúng con rơi vào tình trạng giả hình, chỉ câu nệ vào những hình thức bên ngoài mà quên đi những cái chính yếu bên trong. Amen.

 

3. Kiện toàn Lề luật

Theo cách sắp xếp của Tin Mừng theo thánh Matthêu thì sau bài giảng về Tám Mối Phúc Thật, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ sứ mạng làm muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Kế đó, Ngài đưa ra lập trường mà chúng ta vừa nghe trên đây. Có lẽ Chúa Giêsu sợ rằng các môn đệ sẽ hiểu sai những giáo huấn mà Ngài sắp trình bày ngay sau đó, khi Ngài giải thích lại một cách triệt để hơn những điều ghi trong sách Luật, chẳng hạn như về việc giết người, ngoại tình, thề thốt và trả thù.

Những điều được ghi chép trong Cựu ước tiêu biểu qua luật Môsen và lời các ngôn sứ vẫn có giá trị đặc thù của chúng. Chúng thật sự là lời của chân lý Giavê Thiên Chúa ban cho dân Người. Chúng đã từng hướng dẫn, răn dạy, cảm hóa dân Chúa và sẽ mãi mãi tiếp tục làm các công việc ấy. Vì thế, dân Chúa cũng phải tiếp tục tuân giữ mọi điều Cựu ước truyền dạy. Tuy nhiên, vì Cựu ước mới chỉ là những bước chuẩn bị cho Tân ước nên nó cũng cần được điều chỉnh, bổ sung để đi đến chỗ hoàn hảo. Chúa Giêsu chính là người sẽ thực hiện điều này khi tuyên bố rằng: "Thầy đến không phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn". Chúa Giêsu gián tiếp nói lên sứ mạng thiên sai của mình. Chỉ trong Ngài, chương trình mà Thiên Chúa muốn thực hiện nơi trần gian mới đạt được mức viên mãn mà thôi. Bởi Ngài là cùng đích nên Ngài có toàn quyền để hướng mọi sự về cùng đích này. Ngài không đi ngược lại những điều Môsen và các ngôn sứ đã nói, nhưng Ngài lại hướng những lời nói ấy đến cùng đích của chúng. Trong các bài giảng của Ngài không khi nào Ngài lên án hay phê phán lề luật và lời các ngôn sứ. Ngài chỉ lên án những ai lợi dụng các điều ấy cho các mục đích sai trái, hoặc Ngài chỉ nâng các điều ấy lên mức hoàn thiện cao hơn mà thôi. Khi tuyên bố: "Các con đã nghe luật dạy người xưa rằng... Còn Thầy, Thầy bảo cho các con biết..." Chúa Giêsu không có ý chê bai lề luật, mà chỉ muốn nói rằng đã đến lúc phải hiểu lề luật với một tinh thần mới.

Thời đại thiên sai được Chúa Giêsu ví như rượu mới phải được bỏ vào bầu da mới: "Ðã đến lúc phải bỏ cái bầu da cũ ấy đi và thay vào đó một bầu da mới. Trong bầu da mới này, rượu lề luật dậy men tình yêu và cho ra một thứ rượu mới làm say mê lòng người. Từ nay, lề luật mang một tên mới là luật tình yêu". Và với một cái nhìn của tình yêu thì không có việc gì là nhỏ mọn vô nghĩa. Tình yêu đòi hỏi phải luôn trung tín, nhưng sự trung tín trong tình yêu lại khác xa với sự trung tín chỉ vì lề luật. Từ cái nhìn này, Chúa Giêsu mời gọi dân chúng quay trở lại với lề luật, để khám phá ra những nét mới lạ trong đó và sống cách triệt để khám phá này. Lúc ấy, họ sẽ nhận ra rằng quả thực, dù chỉ một điều nhỏ mọn nhưng được nhìn với cặp mắt yêu thương thì sẽ trở nên vô cùng giá trị, nhờ đó sẽ không ai đành lòng bỏ qua dù chỉ một điều nhỏ nhặt để kiện toàn lề luật ấy.

Lạy Thiên Chúa là Chúa của lề luật và cũng là Chúa của tình yêu, xin dạy con biết tuân thủ lề luật với cái nhìn yêu thương và đồng thời cũng biết yêu thương khi thi hành những điều lề luật đòi buộc.

 

4. Trung tín giữ điều nhỏ nhất

Ý Thiên Chúa và sách thánh đã viết ra đều phải được kiện toàn. Cho nên Đức Giê-su nói : “Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn". Điều mới Đức Giê-su thực hiện, không hoàn toàn khác biệt, mà là kiện toàn luật đã có lề luật và lời các tiên tri viết về mặc khải của Thiên Chúa, không phải đã hoàn tất. Ý Thiên Chúa tỏ ra qua lề luật và lời tiên tri được bày tỏ dần dần cho đến thời Đức Giê-su ngự đến.

Lề luật và lời các tiên tri có một ý nghĩa mới nhờ mặc khải của đức Giê-su Ki-tô. Chính Đức Giê-su đã tuyên bố chắc chắn về những mặc khải cuối cùng của Thiên Chúa, Người đã kiện toàn mặc khải cho chúng ta từ nay cho tới mãi mãi. Sự kiện toàn này của Đức Giê-su không cho phép quay lại quá khứ do loài người đặt ra như Mô-sê cho phép rẫy vợ, như cấm chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Sự kiện toàn này của Đức Giê-su không cho phép chỉ làm những điều luật đã viết trước đó. 

Luật tiếp tục tồn tại, nhưng được kiện toàn những gì luật còn thiếu sót cho đến khi Đức Giê-su kiện toàn lần chót. Sự kiện toàn bắt đầu mặc khải từ khi Chúa Giê-su giảng dạy vì Người là lời Thiên Chúa. Đức Giê-su không phải chỉ kiện toàn lề luật bằng lời dạy, mà còn bằng chính bản thân Người, bằng chính đời sống Người, bầng chính sự nhập thể và cuộc đời tại thế của Người.

Chúng ta phải giữ những điều răn nhỏ mọn nhất với quyết tâm cam kết toàn diện con người chúng ta, với tình yêu mến hảo hạng. Như vậy mới giải thoát chúng ta khỏi mọi kiêu căng của lòng trí, khỏi thứ trí thức tôn giáo hay khỏi cái lối thuần túy giữ "đạo tại tâm", bỏ lơ, trễ nải với lối sống giữ đạo khiêm tốn hiện tại thường ngày .

Chúng ta biết quan tâm giữ cặn kẽ những điều nhỏ mọn, thì chúng ta được đánh giá để xếp hạng trong nước trời, không phải chúng ta được đánh giá theo ý tưởng, hay theo khuynh hướng bản thân, theo tính tình mỗi người ... mà theo toàn bộ, toàn bộ trao phó cho chúng ta tất cả những điều nhỏ nhất. Tất cả đều quan trọng đối với nước trời.

 

5. Người cao cả trong Nước trời

Nên biết rằng thời Chúa Giêsu những người biệt phái và luật sĩ được coi là những người đạo đức nhất thời đại ấy. Và những người đó hầu như đặt ra một tiêu chuẩn nghĩa là lề luật cho xã hội đương thời. Nhưng khi Chúa đến Chúa buộc người ta phải sống theo tiêu chuẩn lề luật của Ngài.

Không phải là Chúa có mới nới cũ. Một mặt Chúa vẫn giữ lại những lề luật căn bản của đạo cũ,  “Phi cổ bất thành kim”. Khi nào những luật cũ còn thích hợp, Chúa vẫn duy trì, chẳng hạn Chúa vẫn giữ luật lên đền thờ Giêrusalem hằng năm (Lc 2,42), nộp thuế cho đền thờ (9,43), Thập giới của Sinai (XacN 34,28. Mc 10,19).

Tuy nhiên khi công bố luật Phúc âm, Chúa công khai chấm dứt lề luật của các tiên tri của đạo cũ mà Chúa gọi là ách nặng nề (Mt 11,28), và Chúa chấm dứt lề luật đó qua Gioan tiền hô (Lc 16,16): Cho đến Gioan tiền hô là lề luật các các tiên tri. Từ bấy giờ nước Thiên Chúa được loan báo  và mọi người sấn sả đi vào. Nghĩa là từ thuở khai thiên lập địa đến thời Gioan tiền hô là người ta sống dưới lề luật của Maisen và các tiên tri. Đó là giao ước cũ sửa soạn cho một giao ước mới và vĩnh cửu.

Luật mới này khó khăn hơn, vất vả hơn mà Kinh thánh diễn tả là phải dùng súc manh sấn sả đi vào (Lc 16,16). Cụ thể là những người ngoại giáo, những người thu thuế, biệt phái và tội nhân cũng đã đi vào đạo Chúa. Họ là những người biết dùng sức mạnh chen lấn đi vào nước trời. Sức mạnh ấy không hẳn là sức chống đối của các tông dồ mà còn là sự từ bỏ mình, từ bỏ cả một thói tục trước đây, từ bỏ cả bằng ý chí, lý trí, tình cảm.

Chúa không chấp nhận lối theo Chúa lừng khừng. Không gì làm Chúa tởm gớm bằng thứ lừng khừng vừa thờ Chúa vừa thờ tiền bạc, vừa đi vừa ngoái cổ lại như bà Lot (Stk 19,26), vừa cầm cầy vừa ngoái cổ lại, vừa muốn theo Chúa vừa muốn về với đống của như chàng thanh niên kia (Mc 10,17). Không, Chúa không muốn rằng đã tin theo là giữ luật Chúa với cả tâm hồn, cả lòng tin. Rượu của Tin Mừng không thể đem rót vào bình da cũ: không thể giữ luật Phúc âm với cái vỏ bên ngoài đóng kịch.

Nói được rằng Chúa đến để cho người ta giữ đúng luật. Luật Chúa là khuôn vàng thước ngọc. Chúa đã không bớt xén thí làm sao chúng ta dám thêm bớt đi. Kinh thánh nói Chúa đến để kiện toàn lề luật (c.17). Chúa không hề phản bội Maisen; trái lại Chúa cắt nghĩa và công bố rõ ý của lề luật. Chẳng hạn, Chúa muốn con người nghỉ ngơi ngày sabat để lo lắng phần hồn (Mt 12,8). Chúa cấm li dị bằng luật bất khả phân ly (Mc 10,2). Chúa kiện toàn luật Talion bằng luật bác ái (Mt 5,22). Luật xưa cấm giết người, nhưng Chúa cấm ngay trong tư tưởng, là cấm ganh tị, cấm rủa xả đồ ngốc đồ ngu (Mt 5,21). Luật xưa dạy yêu nhau, nhưng Chúa dạy hãy yêu cả kẻ thù của mình (Mt 5,21)... tất cả đó là Chúa Giêsu đã kiện toàn luật xưa.

Người xưa có luật mà không đem ra thực hành. Ngày xưa luật nào cũng là luật kính (luật của biệt phái). Nay Chúa cho biết chỉ có tình yêu và người giữ luật là người nghe và đem ra thực hành lời Chúa, luật Chúa. Chúa công bố ai nghe và thực hành luật của Ngài là xây nhà trên đá (Mt 7,24), là cha mẹ của Chúa (Mc 5,35) Chúa được Thiên Chúa tuyên xưng ngày phán xét chung (Mt 10,32).

Chúng ta dẽ có khuynh hướng bảo thủ và sợ khó trước sự đòi hỏi của luật Chúa. Chúng ta muốn theo Chúa vào Giêrusalem để ăn bánh hóa nhiều mà lại không muốn đứng bên thánh giá. Nếu ở trần gian này có luật “Đáo giang tùy khúc...” thì muốn vào nước trời thì phải làm sao ?

 

6. Chu toàn lề luật

Vào một ngày thứ sáu buộc kiêng thịt, có người tín hữu họ đi ăn quá,. Anh biết quán có món cá, nhưng trong lòng thì thích ăn thịt. Thế là anh gọi những món cá mà anh biết chủ quán sẽ trả lời là không có. Rồi anh tự nhủ : " Lạy Chúa, Chúa biết đấy, con đã làm hết cách để gọi nhiều thứ cá mà chẳng có, thôi con đành gọi một tô phở tái để ăn trong ngày thứ  sáu buộc kiêng thịt vậy". Cầu nguyện xong, anh thi hành liền. Anh đã tự tạo ra những lý do, những hoàn cảnh để có thề khỏi lỗi luật Chúa.

Nếu không có lòng yêu mến Chúa thật, chúng ta sẽ dễ tạo ra những cách để tự an ủi và chuẩn miễn khỏi phải tuân giữ luật Chúa, hoặc giải thích lời Chúa theo sở thích riêng.

Bài Tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta về việc tuân giữ luật Chúa. Những lãnh đạo tôn giáoo Do tháii thời Chúa Giêsu hơn ai hết là những người bảo tồn luật Chúa trong lời dạy của Môsê và các tiên tri. Nhưng những đổi thay lịch sử đặt ra những vấn nạn mới và thôi thúc họ giải thích và áp dụngl uật Chúa vàoo hoàn cảnh mới .Tình thần vụ hình thức đã làm cho họ lạc đường đến nỗi đã bị Chúa Giêsu trách là giả hình

Chúa Giêsu đến không phải để huỷ bỏ nhưng để kiện toàn lề luật và các tiên tri. Ngài kêu gọi các môn đệ tuân giữ luật Chúa với một tinh thần mới, với một dấn thân để sống trọn vẹn sứ điệp của Ngàii Tác giả tập sách Đường hy vọng đã nhắn nhủ :

"Ngôi Lời đã nhập thể và Chúa Cha đã phán : " Đây là Con Ta yêudầu và đẹp lòng Ta, hãy nghe lời Ngài, Ngài là sự sống con chỉ sống bằng tinh thần của Ngài , Ngài là sự hật, con chỉ tin lời dạy của Ngài. Ngài là Đường, con chỉ theo bước chân Ngài. Có thứ Công giáo vụ lợi, có thứ  Công giáo lý lịch, có thứ Công Gíao xu thời có thứ Công giáoo lý lịhc, có thứ Công giáo giải nhiệt. Chúa chỉ chấp nhận hạng Công giáo 100% đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Hội thánh có nhiều khuyết điểm và gương xấu cho mọi người. Hãy làm thế nào để tư tưởng lời nói hành động của con khiến người ta phản ứng : con người này đã say mê cuốn sách Phúc âm, đã bị lôi cuốn bởi lý tường cuộc đời Chúa Giêsu ".

Trongn những ngày canh tân đời sống này, xin Chúa cho chúng ta một ý chí mạnh mẽ, một xác tín sâu xa, nhất là thật nhiều ơn Chúa đểtrung thành với ơn gọi của mình.

 

7. “Ta đến không phải để phá hủy luật pháp”

Đoạn Tin Mừng của Thánh Sử Mathêu được trích đọc trong thánh lễ hôm nay nói tới mối quan hệ giữa lề luật và Chúa Giêsu.

Dưới con mắt của những người đương thời với Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu chỉ là một con người lập dị, một nhà cách mạng không gặp thời. Bới đó khi thấy những việc làm, cũng như những lời tuyên  của Chúa Giêsu, người ta tưởng rằng Chúa Giêsu chủ trương, hủy bỏ luật cũ nghĩa là luật của Moisen, để thiết lập những lề luật mới. Nhưng Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng :” Các người đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ các lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn”.

Khi tuyên bố những lời này, Chúa Giêsu muốn nói rằng, Ngài đến không phải để hủy bỏ Thánh Kinh Cựu Ước, bởi Thánh Kinh Cựu Ước gồm các lề luật mà chúng ta thường gọi là Ngữ Kinh và sách của các tiên tri.

Nhưng sở dĩ Ngài có những việc làm, và những lời tuyên bố xem ra như chống lại lề luật cũ, vì lề luật đã bị bóp méo, hay nói đúng hơn, lề luật đã bị làm cho trở nên quá phức tạp, vì những lối cắt nghĩa luật do các Luật Sĩ và Biệt Phái bầy ra. Như vẫy Chúa không phá hủylề luật mà Ngài chỉ phá những tục lệ thêm vào saunày mà thôi.

Nếu ngày xưa Chúa Giêsu bị kết án là phá hủy luật pháp, thì ngày nay, những con cái của Chúa cũng đã bị người đời kết án là mê tín dị đoan, là cản bước tiến của nhân loại, là phản khoa học.

Nhưng cũng như Chúa Giêsu ngày xưa, những người theo Chúa ngàynay có thể nói thẳng với người đời rằng, chúng t6oi không mê tín dị đoan, không phản khoa học, không cản bước tiến của nhân loại, mà trái lại, chúng tôi còn làm cho nhân loại tiến bộ hơn.

Người ta kể rằng, lần  kia có một người da trắng đi thám hiểm ở vùng Bắc Phi. Hôm ấy người này đi vào một khu rừng có một bộ lạc đang sống tại đó. Khi tới chỗ bộ lạc sống, người này tháy vị tù trưởng của bộ lạc đang nghiêm trang đọc cuốn Thánh Kinh. Đến gần, người da trắng hỏi vị tù trưởng :

-Ô, bây giờ mà ngài còn ngồi đọc cuốn sách này à ? Ở bên nước chúng tôi, người ta đã liệng nó đi từ lâu  rồi. 

Nghe nói thế vị tù trưởng ngẩng lên nhìn người da trắng rồi nghiêm nét mặt trả lời :

-Tôi không cần biết ở bên nước ông như thế nào. Chứ cứ như chúng tôi ở đây, nếu không có cuốn sách này thì làm sao giờ này, ông còn có thể đứng nói truyện với tôi như thế này được, vì bộ lạc của chúng tôi, trước khi chưa đọc cuốn sách này, chuyên môn ăn thịt những người da trắng.

Chúa Giêsu tuyên bố, Ngài đến không phải để hủy bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn. Như chúng ta biết lề luật hay Thánh Kinh Cựu Ước chỉ là những lời tiên báo về những gì sẽ xảy ra sau này. Chúa Giêsu đã đến và chỉ một mình Ngài mới có thể hoàn thành được những lời tiên tri kia mà thôi. Chính vì thế mà Ngài mới tuyên bố là Ngài đến để kiện toàn lề luật. Điều này càng rõ hơn nữa nếu chúng ta đọc phần kế tiếp đọan Tin Mừng hôm nay. Trong đoạn Tin Mừng kế tiếp này ý tưởng về sự kiện toàn lề luật cũ được diễn tả bằng kiểu nói :”Các ngươi nghe người xưa dạy rằng... Còn Ta, Ta bảo các ngươi...   (Mt.5,21tt)

Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng  ta hãy cầu xin cho tất cả những người tin theo Chúa luôn luôn biết lấy Thánh Kinh, nghĩa là lời của Chúa, làm kim chỉ nam cho đời sống, để trước những âm mưu của kẻ thù, người theo Chúa không bị rơi vào tình trạng giả hình, chỉ câu nệ vào những hình thức bên ngoài mà quên đi những cái chính yếu bên trong. 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm