Danh mục bài viết

Cập nhật 15/5/2019 - 4:1 - Lượt xem 3997

Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh

"Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy".

 

Tin Mừng: