Danh mục bài viết

Cập nhật 8/2/2012 - 15:16 - Lượt xem 3933

Diễn văn chào mừng của Đức Cha Pet. Nguyễn Văn Đệ SDB

CHÚC MỪNG ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI ĐẠI DIỆN ĐỨC THÁNH CHA BENEDITO 16

 

DIỄN VĂN CỦA ĐC PM. NGUYỄN VĂN ĐỆ SDB
Giáo phận Thái Bình
______________
 
 
CHÚC MỪNG ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI
          ĐẠI DIỆN ĐỨC THÁNH CHA BENEDITO 16
 
            Đến Thăm Giáo phận Thái Bình từ 14/6 đến 16/6/2011
______________________
 
 
Trọng kính Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli
Đại diện Đức Thánh Cha Beneditô XVI,
Kính thưa Cha Andrea thân mến,
 
Đã hơn 1 tháng nay, từ khi nghe tin Đức Tổng Giám Mục đại diện Đức Thánh Cha Beneditô 16 đến thăm viếng Giáo phận Thái Bình,  toàn Giáo phận Thái Bình chúng con , Giám mục, Linh mục, chủng sinh, tu sĩ và 136.000 Giáo dân  hân hoan nô nức vui sướng chuẩn bị chờ đón cuộc viếng thăm của Đức Tổng, Đấng đại diện Đức Thánh Cha, giờ đây mọi người chúng con đều được tận mắt thỏa chí toại lòng với sự hiện diện của Đức Tổng kính yêu, Đấng nhân danh Đức Thánh Cha Beneditô 16 đến với chúng con.
 
Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa và nhân danh Đức Thánh Cha Beneditô 16 đến với chúng con.
Hoan hô – Hurrah - chúc tụng Đức Thánh Cha Beneditô 16 – (Hoan hô - Hurrah)
Hoan hô – Hurrah Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Đức Thánh Cha – (Hoan hô – Hurrah)
 
Trọng kính Đức Tổng Giám Mục, toàn Giáo phận Thái Bình chúng con, Giám mục, Linh mục, tu sĩ, chủng sinh và 136.000 Giáo dân, chúng con yêu mến Đức Thánh Cha và Đại diện của Người – Chúng con kính trọng Đức Thánh Cha và Đại diện của Người – Chúng con cầu nguyện thường xuyên cho Đức Thánh Cha và đại diện của Người – Chúng con luôn trung thành với Đức Thánh Cha và đại diện của Người !
 
Kính xin Đức Tổng, Đại diện Đức Thánh Cha, nhận nới đây đóa hoa thiêng, biểu tượng gói ghém toàn thể linh hồn, trái tim và cõi lòng của Giáo phận Thái Bình chúng con !
 
Trọng kính Đức Tổng kính mến, giờ đây chúng con xin trình bày vài nét sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Giáo phận Thái Bình để Đức Tổng Giám Mục được kính tường !
 
Giáo phận Thái Bình được thành lập từ năm 1936, và trở thành Giáo phận chính tòa như ngày nay ngày 24/11/1960. Năm nay Giáo phận chúng con tổ chức mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập, với phép lành và ơn toàn xá của Đức Thánh Cha.
 
Toàn Giáo phận chúng con hiện có :
 
+ 136.000 giáo dân
+ 2 Giám mục (con và Đức Cha Phanxicô Nguyên Giám Mục Giáo phận nghỉ hưu từ 25/7/2009 và hiện ngài đang chữa bịnh tại Tp/HCM)
+ 3 Đức Ông – 1 nghỉ hưu và 2 đang còn phục vụ :
·            Đức Ông Hieronimo Nguyễn Phúc Hạnh, Tổng đại diện
·            Đức Ông Thomas Trần Trung Hà, chánh xứ giáo xứ Thanh Minh
·            Và Đức Ông Giuse Nguyễn văn Cẩm (nghỉ hưu)
+ Các chức sắc và nhiệm vụ chính trong Giáo phận :
·            Tổng Đại Diện : Đức Ông Hieronimus Nguyễn Phúc Hạnh
·            Chưởng Ấn kiêm Giám đốc Đại chủng viện : JB. Nguyễn Sơn Hải
·            Tổng quản lý Giáo phận : Cha F.Savier Ngô Văn Toan
·            Hội Đồng Tư Vấn (10 thành viên Lm )
-             Chủ tịch hội đồng tư vấn : Cha Giuse Trần Xuân Chiêu
·            Hội đồng Linh mục (14 thành viên Lm )
-             Chủ tịch hội đồng Lm : Đức Ông Hieronymus Nguyễn Phúc Hạnh
·            Hội Đồng Kinh tế (9 thành viên – 3 giáo dân + 6 Lm)
-             Chủ tịch hội đồng kinh tế : Cha Francis Xavier Ngô Văn Toan
·            Hội đồng mục vụ (43 thành viên Lm + Tu sĩ và Giáo dân)
-             Chủ tịch hội đồng mục vụ : Cha Đaminh Đặng Văn Cầu
 
+ Các Thống kê :
·            Giáo dân :
-             Theo thống kê mới nhất 2010, Giáo phận Thái Bình chúng con có 136.341 giáo dân, tỉ lệ 4.48 % của 3.024.000 cư dân trong toàn Giáo phận gồm 2 tỉnh Thái Bình và Hưng Yên.
-             Giáo phận không có người sắc tộc .
-             Giáo phận có 102 Giáo xứ, 342 Giáo họ
-             Hằng năm Giáo phận có khoảng 1.600 em bé được rửa tội, 3.200 em rước lễ lần đầu, 1.450 em lãnh bí tích thêm sức , 923 đôi hôn phối và khoảng 23 đôi chuẩn khác đạo.
·            Linh mục Giao phận và Dòng tu :
-             Linh mục Giáo phận : 67 
-             Linh mục Dòng : 10
·            Tu sĩ nam nữ : 175
-             Tu sĩ nam : 15
-             Nữ tu : 160
·            Giáo lý viên :
-             Giáo lý viên : 1.450  
·            Chủng viện, nhà đào luyện :
-             Chủng viện :1 Chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức
-             Chủng sinh học tại Hà Nội : 43
-             Chủng sinh học tại chủng viện Mỹ Đức khóa đặc biệt : 30 
-             Chủng sinh nk. 2011-2012 : học tại Hà Nội và Mỹ Đức : 48
-             Tổng cộng : 121
-             Tu sinh – tốt nghiệp đại học (nk. 2011-2012) : 30
-             Tổng cộng chủng sinh và tu sinh nk. 2011-2012 : 151
·            Các Giáo Hạt :
-             Đông Hưng : Cha Quản hạt – Đaminh Phạm Quang Trung
-             Hưng Yên : Cha Quản Hạt – JB. Đỗ Bá Dương
-             Kiến Xương : Cha Quản Hạt – P.Assisi Nguyễn Tiến Tám
-             Thái Thụy : Cha Quản hạt – Luca Nguyễn Văn Định
-             Tiền Hải : Cha Quản Hạt – Augustino Phạm Quang Tường
-             Thái Binh : Cha Quản hạt – Trần Xuân Chiêu
+    Các hoạt động Trưởng Khối Ngành của Giáo phận :
·            Cơ cấu hoạt động của Giáo phận gom lại trong 5 ban :
-             Khối Ơn gọi : Đặc trách – Cha JB. Nguyễn Sơn Hải
-             Khối Giáo lý và đức tin : Cha đặc trách – Đaminh Đăng Văn Cầu
-             Khối Phụng tư : Cha đặc trách – Phero Nguyễn đình Tân
-             Khối Đoàn thể : Đặc trách Đaminh Nguyễn Văn Thao  
-             Khối Phục vụ : Cha đặc trách - Thomas Đoàn Xuân Thỏa
·            Trường lớp của Giáo phận :
-             Nhà Trẻ : 6
-             Dạy nghề : 5
·            Bác ái xã hội :  
-             Pòng khám đa khoa : 1
-             Trại phong, tâm thần và HIV : 1
-             Nhà dưỡng lão, mồ côi, và khuyết tật : 3
+    Các Dòng tu, hiệp hội tông đồ, hội Triều :
·            Dòng nam :  
-             Dòng Chúa Cứu Thế (CSsR)
-             Dòng Giảng Thuyết Đaminh : (OP)
-             Dòng Saledieng Don Bosco (SDB)
-             Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc (CMC)
-             Dòng Thánh Tâm Chúa Giesu (CSH)
-             Dòng (Tu Hội) Nhà Chúa  (CGH)
-             Dòng Thừa Sai Đức Tin :  (MF)
-             Dòng Thừa sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế  (MMR)
·            Dòng nữ :
-             Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình (DS/TB)
-             Dòng Mến Thánh Giá Tân lập (LHC/TL)
-             Dòng Thánh Phaolo6 thành Chartres (SPB)
-             Dòng nữ Thừa sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế (MMR)
-             Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt (LHC/TV)
-             Dòng Đức Mẹ Mân Côi (CR)
 
+    Nét đặc thù của Giáo phận Thái Bình :
·            Giáo phận Thái Bình gồm 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình với tổng diện tích : 2.466 cây số vuông .
Diện tích Thái Bình chạy dài theo sông Hồng và uốn lượn quanh co bởi nhiều nhánh sông . Giáo phận Thái Bình giáp giới và bao bọc bởi 3 Giáo phận láng giềng : phía Bắc với Gp Hà Nội và Hải phòng, phía Nam với Giáo phận Bùi Chu.
 
·             
·            Những khó khăn chính của Giáo phận Thái Bình :
-             Giáo phận Thai Binh là một trong những Giáo phận nghèo nhất của 26 Giáo phận Việt Nam .
-             95%  của 136.000 giáo dân sống chủ yếu bằng đồng ruộng khô cằn
-             Nguồn thu nhập chính và duy nhất dựa trên lúa gạo và thường rất thấp so với nhu cầu cuộc sống hằng ngày.
-             Vì thế nhiều gia đình phải rời bỏ quê cha đất tổ để đi làm ăn phương xa với lương bổng cao hơn.
-             Hậu quả tất yếu : nhiều con cái bị bỏ bê không được giáo dục, dạy dỗ, bỏ học hay trốn học, sớm trở thành nạn nhân của các tệ đoan xã hội và các cặm bẫy của người lớn. Nhiều gia đình bỉ đổ vỡ. Những người khá hơn một chút, giàu có, được học hành người, có nhiều năng lực d6a2n dần cũng rời bỏ làng xóm, giáo xứ, giáo phận để đi làm ăn và định cư phương xa. Cứ thế vòng lẫn quãn của nghèo đói lập đi lập lại không mấy hy vọng sáng sủa !
+   Kế hoạch – Đường Hướng Mục vụ của Giáo phận – Những điểm nhấn quan trọng :
·            Củng cố và thăng tiến việc đào tạo các hạt giống mầm qua việc chăm sóc đào tạo các em thiếu nhi, các thanh thiếu niên, lễ sinh, giáo lý viên, tình nguyện viên, giới trẻ v.v. là hy vọng và tương lai của Gió hội và Giáo phận, cũng như của xã hội.
·            Củng cố và thăng tiến Tinh thần yêu mến việc dạy và học giáo lý trong tất cả các giáo xứ giáo họ của toàn giáo phận, khời đầu là các Giám mục, linh mục, và Tu sĩ, chủng sinh.
·            Kế hoạch cụ thể về Truyền giáo, tái Truyền giáo , Phúc âm hóa và Tái phúc âm hóa cho mọi Kito hữu, cách riêng cho lương dân và đảng viên công giáo .
 
Trọng kính Đức Tổng kính mến,
Trên đây là vài nét vắn gọn sơ lược khái quát về bức tranh Giáo phận Thái Bình .
 
Giờ đây, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu đậm của chúng con đối với Đức Thánh Cha Beneditô đáng kính yêu của chúng con. Chúng con kính xin Đức Tổng Giám Mục chuyển những lời cám ơn sâu đâm nhất và những lời cầu nguyện chân thành, sốt sắng nhất của toàn Giáo phận Thái Bình chúng đến với Đức Thánh Cha Beneditô kính yêu. Xin Đức Tổng nói với Đức Thánh Cha rằng : Giáo phận Thái Bình chúng con tha thiết yêu mến Đức Thánh Cha, vâng phục Đức Thánh Cha, kính trọng Đức Thánh Cha với tình con thảo và mãi mãi trung thành với Đức Thánh Cha !
 
Trước khi kết thúc, một lần nữa,  trọng kính Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli kính mến,
 
Chúng con xin chân thành cám ơn Đức Tổng . Cuộc thăm viếng mục vụ của Đức Tổng hôm nay là một sự chúc phúc, một quà tặng quí giá và vĩ đại Chúa đã thương gửi đến cho Giáo phận Thái Bình chúng con. Nguyện xin Chúa Giêsu và Mẹ rất thánh phù trợ Đức Tổng, chúc lành cho Đức Tổng và ban cho Đức Tổng mọi ân sủng cần thiết . Xin Đức Tổng thương cầu nguyện cho Giáo phận chúng con và dành cho Giáo phận chúng con một chỗ nhất trong trái tim của Đức Tổng.
 
+ Pr. Nguyễn Văn Đệ Sdb
Gm Giáo phận Thái Bình

Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm