Danh mục bài viết

Cập nhật 29/9/2013 - 23:38 - Lượt xem 4138

Những nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Dương Cước – Ngày 29.9.2013

Hôm nay (29.9.2013), tại công trường 32 nhân công thiện nguyện của Giáo xứ Dương Cước cùng với các tổ thợ tiếp tục làm sắt, đổ cột ghép cốp - pha và đan sắt mặt sàn tầng IV, san lấp mặt bằng sân cho công trình Nhà Chung Giáo phận.

   Một số hình ảnh tại công trình Nhà Chung Giáo phận ngày 29.9.2013

 

 

 

Sau đây là danh sách những nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Dương Cước  Kiến Xương:

 

Xứ Dương Cước

Họ Đắc Chung

1

Vinh Sơn

Vũ Văn Trạm

29.9.2013

2

Vinh Sơn

Vũ Văn Khuynh

29.9.2013

3

Vinh Sơn

Phạm Văn Nghĩa

29.9.2013

4

Vinh Sơn

Trần Thị Lụa

29.9.2013

5

Vinh Sơn

Vũ Văn Bội

29.9.2013

Họ Nhà xứ

1

Giuse

Vũ Quang Thẩm

29.9.2013

2

Giuse

Vũ Văn Trìu

29.9.2013

3

Giuse

Vũ Văn Bằng

29.9.2013

4

Giuse

Phạm Văn Đề

29.9.2013

5

Giuse

Lê Văn Giới

29.9.2013

6

Giuse

Vũ Văn Mạnh

29.9.2013

7

Giuse

Vũ Văn Đức

29.9.2013

8

Giuse

Nguyễn Văn Chỉnh

29.9.2013

9

Giuse

Nguyễn Văn Giám

29.9.2013

10

Maria

Nguyễn Thị Rầm

29.9.2013

11

Maria

Phạm Thị Thảm

29.9.2013

12

Maria

Vũ Thị Nhâm

29.9.2013

13

Maria

Vũ Thị Thỉnh

29.9.2013

14

Giuse

Đỗ Văn Viễn

29.9.2013

15

Giuse

Đỗ Văn Lượng

29.9.2013

16

Giuse

Đỗ Văn Uẩn

29.9.2013

17

Giuse

Đỗ Văn Năm

29.9.2013

18

Giuse

Vũ Văn Thiều

29.9.2013

19

Giuse

Vũ Văn NGhi

29.9.2013

20

Giuse

Vũ Văn Lưu

29.9.2013

21

Giuse

Vũ Văn Nguyện

29.9.2013

22

Maria

Vũ Thị Huỳnh

29.9.2013

23

Maria

Vũ Thị Bắc

29.9.2013

24

Maria

Vũ Thị Riền

29.9.2013

25

Maria

Đỗ Thị Hạnh

29.9.2013

26

Maria

Nguyễn Thị Soái

29.9.2013

27

Giuse

Đỗ Văn Tiệm

29.9.2013

BTT GP


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm