Danh mục bài viết

Cập nhật 12/9/2013 - 21:49 - Lượt xem 2138

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (10)

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (10)

 

GIỚI TRẺ MIỀN BẮC HỌC HỎI VỀ CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II

Tác giả: Lm Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

(Tiếp theo, số 10)

47. Thưa cha, Công Đồng Vaticanô II đã canh tân về Bí Tích cũng như Á Bí Tích như thế nào ạ?

Các bạn rất thân mến, nói chung việc canh tân của Công Đồng Vaticanô II về các Bí Tích cũng như Á Bí Tích nhằm nhấn mạnh tính ý nghĩa và hiệu quả; vắn tắt, đơn giản nhưng trong mọi hoàn cảnh luôn phải thích ứng với nghi lễ của Hội Thánh.

·   Canh tân Bí Tích:

-   Canh tân nghi lễ Rửa Tội: Ưu tiên cho các xứ truyền giáo, đương nhiên duy trì các yếu tố gia nhập đạo theo truyền thống, nhưng cũng chấp nhận yếu tố dân tộc hay địa phương. Tuy nhiên những yếu tố đó phải phù hợp với nghi lễ Công Giáo. Công Đồng đề cao vai trò và bổn phận của cha mẹ và người đỡ đầu. Đối với xứ truyền giáo và trong trường hợp nguy tử thì cần có nghi thức rửa tội ngắn gọn khi vắng mặt linh mục hay phó tế.

-   Đối với nghi lễ Thêm Sức: Công Đồng khuyên nên lặp lại lời hứa Rửa Tội ngay trước khi lãnh Bí Tích Thêm Sức. Cũng nên cử hành Bí Tích Thêm Sức trong thánh lễ.

-   Đối với Bí Tích Giải Tội: Công Đồng nhấn mạnh và diễn tả rõ hơn bản tính và hiệu quả của Bí Tích Giải Tội.

-   Đối với Bí Tích Xức Dầu bệnh nhân: Bí Tích Xức Dầu không chỉ dành riêng cho người hấp hối mà cho bệnh tật hay già yếu. Lời nguyện được soạn sao cho phù hợp với từng trường hợp.

-   Đối với Bí Tích Truyền Chức Thánh: được xét lại cả về nghi thức lẫn bản văn. Lời huấn dụ của Đức Giám Mục được dùng tiếng bản quốc. Còn trong nghi lễ tấn phong Giám Mục, tất cả các Giám Mục hiện diện đều được đặt tay.

-   Đối với Bí Tích Hôn Phối: Công Đồng nhấn mạnh hơn đến ý nghĩa ân sủng và bổn phận của vợ chồng trong Bí Tích này. Nếu nơi nào có tập tục và nghi lễ xứng hợp khác trong khi cử hành Bí tích Hôn Phối, Công Đồng mong họ giữ nguyên. Nghĩa là Công Đồng tôn trọng tính bản địa. Bí Tích Hôn Phối thường được cử hành trong thánh lễ.

·   Canh tân Á Bí Tích:

-   Công Đồng cho chúng ta biết phải làm sao để các Á Bí Tích giúp cho tín hữu tham dự cách ý thức và linh động, chú ý đến nhu cầu của thời đại. Các Giám mục hay Đấng Bản Quyền có vai trò tích cực và quan trọng đối với các Á Bí Tích.

48. Thưa cha, con thấy có vấn đề canh tân về nghi lễ khấn Dòng nữa đó?

Đúng rồi, Công Đồng nhấn mạnh tính đồng nhất, đơn giản, trang nghiêm trong nghi lễ khấn Dòng. Công Đồng khuyên và hoan nghênh việc cử hành khấn Dòng trong thánh lễ.

49. Còn về nghi lễ an táng, Công Đồng Vaticanô II có canh tân gì không, thưa cha?

Công Đồng có canh tân đấy, các bạn! Đối với nghi lễ an táng, Công Đồng nhấn mạnh yếu tố “Vượt Qua” của cái chết của người Kitô hữu. Như Chúa Kitô, người Kitô hữu sẽ được vượt qua cái chết để đi đến sự sống đời đời. Cũng nên tôn trọng truyền thống của địa phương, kể cả về màu sắc phụng vụ. Công Đồng quan tâm đến nhi đồng và soạn thảo nghi lễ an táng riêng cho nhi đồng.

Chúng con cám ơn cha!

Hẹn các bạn kỳ sau nhé!

(Còn tiếp)


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm