Danh mục bài viết

Cập nhật 20/9/2018 - 20:57 - Lượt xem 4409

Quý cha Giáo phận Thái Bình đang hưu dưỡng

Quý cha Giáo phận Thái Bình đang hưu dưỡng

 
Giuse Nguyễn Đình Bốn

Năm sinh: 1946

Chịu chức: 7/10/1981

Địa chỉ:  xã Hồng Châu, huyện Đông Hưng​, tỉnh Thái Bình

Gioan B. Nguyễn Sơn Hải

Năm sinh: 3/8/1943

Chịu chức: 7/10/1981

Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

Giêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh

Năm sinh: 1/11/1942

Chịu chức: 31/5/1965

Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Augustinô Phạm Văn Mùi  

Năm sinh: 1936

Chịu chức: 22/2/2006

Địa chỉ: xã Thượng Điền, h. Kiến Xương, t. Thái Bình

Giuse Nguyễn Quang Phục

Năm sinh: 1/5/1941

Chịu chức: 16/10/1977

Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, Thái Bình

Giuse Vũ Công Phước

Năm sinh: 24/10/1942

Chịu chức: 13/8/1972

Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

Gioakim Nguyễn Văn Thiện

Năm sinh: 1946

Chịu chức: 16/10/1975

Địa chỉ: thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Phêrô Nguyễn Kiêm Toàn 

Năm sinh: 1942

Chịu chức: 29/1/1968

Địa chỉ: xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Vinhsơn Phạm Văn Tuyên

Năm sinh: 8/3/1939

Chịu chức: 11/7/1970

Địa chỉ: xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm