Danh mục bài viết

Cập nhật 16/9/2020 - 16:3 - Lượt xem 9675

Quý cha Giáo phận Thái Bình đang hưu dưỡng

Quý cha Giáo phận Thái Bình đang hưu dưỡng

 

Cha Giêrônimô Nguyễn Văn Đạo

Năm sinh: 18/5/1945

Chịu chức Lm: 13/8/1972

Địa chỉ:  TGM Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

Cha Gioan B. Nguyễn Sơn Hải

Năm sinh: 3/8/1943

Chịu chức: 7/10/1981

Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

Cha Giêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh

Năm sinh: 1/11/1942

Chịu chức: 31/5/1965

Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Cha Augustinô Phạm Văn Mùi  

Năm sinh: 1936

Chịu chức: 22/2/2006

Địa chỉ: xã Thượng Điền, h. Kiến Xương, t. Thái Bình

Cha Giuse Nguyễn Quang Phục

Năm sinh: 1/5/1941

Chịu chức: 16/10/1977

Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, Thái Bình

Cha Giuse Vũ Công Phước

Năm sinh: 24/10/1942

Chịu chức: 13/8/1972

Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

Cha Đaminh Nguyễn Văn Thao

Năm sinh: 01/9/1963

Chịu chức Lm: 03/12/2003

Địa chỉ: tỉnh Thái Bình

Cha Phêrô Trần Khắc Thi 

Năm sinh: 22/11/1942

Chịu chức Lm: 13/8/1972

Địa chỉ: tỉnh Thái Bình

Cha Gioakim Nguyễn Văn Thiện

Năm sinh: 1946

Chịu chức: 16/10/1975

Địa chỉ: thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Cha Phêrô Nguyễn Kiêm Toàn 

Năm sinh: 1942

Chịu chức: 29/1/1968

Địa chỉ: xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Cha Vinhsơn Phạm Văn Tuyên

Năm sinh: 8/3/1939

Chịu chức: 11/7/1970

Địa chỉ: xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm