Danh mục bài viết

Cập nhật 3/8/2013 - 22:34 - Lượt xem 3252

Bài 26: Thủ tục tổ chức sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng cấp I tại hiệp đoàn

Thủ tục tổ chức sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng cấp I tại hiệp đoàn

 

Nội Quy Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, Điều 46 quy định: việc huấn luyện Huynh trưởng cấp I và II thuộc quyền hạn và bổn phận của Liên đoàn. Liên Đoàn có thể uỷ quyền cho các Hiệp đoàn, hoặc Hiệp Đoàn có thể xin đứng ra tổ chức huấn luyện Huynh trưởng cấp I, với điều kiện được Trưởng ban Nghiên huấn Liên đoàn công nhận kết quả và chứng nhận Chứng Chỉ Khả Năng.

Hiệp đoàn muốn tổ chức huấn luyện huynh trưởng cấp I, cần thực hiện những điều kiện và thủ tục sau đây:

- Bảo đảm theo đúng đường lối, nội dung huấn luyện và được Liên đoàn uỷ quyền hoặc chấp thuận.

- Phải có ít nhất hai huấn luyện viên chính thức của Liên đoàn trong ban điều hành sa mạc huấn luyện.

- Các huấn luyên viên đứng khoá phải là huấn luyện viên chính thức của liên đoàn.

Sau đây là các bước chỉ dẫn thực hành:

* Bước 1: Được sự đồng ý và hỗ trợ của cha Hạt trưởng, Tuyên uý Hiệp đoàn và tuyên uý các xứ đoàn.

* Bước 2: Thành lập Ban điều hành.

* Bước 3: Đại diện Ban điều hành liên lạc với Ban nghiên huấn Liên đoàn để:

- Nộp hồ sơ xin tổ chức Sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp I. Liên đoàn sẽ cấp mã số cho sa mạc huấn luyện này.

- Trong trường hợp Hiệp đoàn không đủ huấn luyện viên, có thể xin Ban Nghiên Huấn Liên đoàn yểm trợ.

* Bước 4: Nội dung huấn luyện cần theo sát nội dung do Liên đoàn đề ra.

* Bước 5: Hình thức huấn luyện:

-   CÁCH 1: Chia thành 2 đợt:

. Đợt 1 (Tiền Sa Mạc): Sa mạc sinh đã tốt nghiệp Giáo Lý Viên cấp I, theo nội dung của Ban Mục Vụ Thiếu Nhi Giáo Phận, trong đó có 8 bài lý thuyết về Phong trào

. Đợt 2 (Vào sa mạc): Học tại sa mạc số bài còn lại như được liệt kê trong Tài Liệu Huấn Luyện Cấp I của Liên Đoàn. Và phải có ít nhất một đêm ngủ tại sa mạc.

Trước khi nhập sa mạc, sa mạc sinh phải ôn lại kiến thức Phong Trào và kiểm tra trong phần Tiền Sa Mạc.

Bài hậu sa mạc có thể kiểm tra trước khi kết thúc sa mạc, hoặc làm bài nghiên cứu tại nhà và nộp lại.

Sau sa mạc, sa mạc sinh về địa phương sinh hoạt thực hành những kiến thức đã học trong vòng 3 tháng, có sự nhận xét của cha tuyên uý xứ đoàn.

- CÁCH 2: Cũng chia thành 2 đợt:

. Đợt 1: Sa mạc sinh đã là Giáo Lý Viên cấp I, được học truớc khoảng ¾ số bài khoá tại xứ hoặc tập trung tại nơi do ban điều hành ấn định. Thời gian dài, ngắn cũng do ban điều hành ấn định.

- Đợt 2: Tại sa mạc, sa mạc sinh học số bài khoá còn lại. Vẫn phải có ít nhất một đêm tại sa mạc

Tiến trình huấn luyện cần theo thủ tục sau đây:

+ Thủ tục hành chánh:

- Thăm dò hoàn cảnh và điều kiện của các xứ đoàn, tốt nhất là qua các cha Tuyên Uý, các trợ úy thống nhất thời gian và địa điểm thích hợp cho đa số sa mạc sinh.

- Ban điều hành gửi thông báo sa mạc đến các xứ đoàn (kèm đề tài Tiền sa mạc). Nêu rõ: thời gian, địa điểm, điều kiện tham dự, hành trang sa mạc, hồ sơ tham dự, thời hạn nộp hồ sơ. Hồ sơ hành chánh do Tiểu ban Hành chánh phát ra, thu vào, quản lý và hoàn tất, gồm:

. Đơn xin tham dự có cha tuyên uý xác nhận hoặc giới thiệu (mẫu đơn có sẵn tại Văn phòng Liên đoàn)

. 3 ảnh 2x3 dán trên đơn

. Bản sao Chứng Chỉ Giáo Lý Viên cấp I

. Bài làm Tiền Sa Mạc

. Lệ phí sa mạc

+ Lập chương trình huấn luyện:

- Phân công, phân nhiệm điều hành trong 2 đợt huấn luyện của sa mạc huấn luyện: Ban Điều Hành Sa Mạc.

- Họp ban điều hành lần cuối 1 tuần trước ngày khai mạc để bổ sung, hoàn chỉnh chương trình và kế hoạch huấn luyện.

- Mời huấn luyện viên:

Sa mạc trưởng và sa mạc phó hội ý mời huấn luyện viên theo nhu cầu bài khoá. Nếu không đủ huấn luyện viên, Ban điều hành có thể nhờ Liên đoàn yểm trợ.

Phải đưa đề tài ít nhất 2 tuần trước ngày dạy cho huấn luyện viên, và yêu cầu huấn luyện viên gởi lại bài khoá ít nhất 3 ngày trước ngày khai mạc.

Nếu huấn luyện viên có ngăn trở, xin báo cho Ban điều hành 3 ngày trước ngày khai mạc, để Ban điều hành kịp sắp xếp. Huấn luyện viên muốn cử người khác thay thế, cần được sự đồng ý của Ban điều hành.

- Tiền Sa Mạc: Tập trung các sa mạc sinh khoảng 1 tuần hoặc ít nhất 3 ngày trước ngày khai mạc để dặn dò, chuẩn bị, ôn tập nghi thức căn bản.

- Chuẩn bị kỹ thuật sa mạc: Các tiểu ban chuẩn bị công việc theo phần hành của mình, sao cho mọi việc sẵn sàng trước khi nhập sa mạc: Âm thanh, ánh sáng, tài liệu trợ huấn.

- Vào sa mạc: Nghi thức khai mạc

. Sa mạc huấn luyện được diễn tiến trong khung cảnh và bầu khí Thánh Kinh:

+ Mỗi ngày hoặc mỗi buổi đều có ý lực sống, theo thứ tự: Cầu nguyện – Thánh Thể – Hy sinh – Tông đồ

+ Giờ Thánh Thể, vào tối đầu tiên của sa mạc

+ Lửa thiêng Thánh Thể, vào tối thứ 2 của sa mạc

+ Hành trình sa mạc, vào ngày thứ 3 của sa mạc

+ Có thể làm bài hậu sa mạc trước giờ bế mạc

+ Bế mạc bằng Nghi thức sai đi.

+ Sa mạc trưởng và sa mạc phó chấm bài Tiền sa mạc và Hậu sa mạc

+ Sau sa mạc, sa mạc sinh tiếp tục làm việc tại xứ đoàn là điều kiện để được tốt nghiệp

- Kết quả huấn luyện: kết quả sa mạc là trung bình cộng của Bài Tiền Sa Mạc+Bài Hậu sa mạc+điểm sổ khoá +giấy xác nhận sinh hoạt của sa mạc sinh do cha tuyên uý xứ đoàn xác nhận.Điểm tối thiểu tốt nghiệp: 5/10

+ Sa mạc trưởng và sa mạc phó căn cứ vào điểm để xếp hạng. Xuất sắc: 9-10; Giỏi: 8 – dưới 9; Khá: Từ 7 – dưới 8; Trung bình: Từ 5 – dưới 7.

+ Báo Cáo Kết Quả Huấn Luyện:

Sa mạc trưởng trình bảng tổng kết điểm và danh sách sa mạc sinh trúng tuyển cho Tuyên Uý Hiệp đoàn ký duyệt và chuyển danh sách này cho Tuyên Uý Liên đoàn xin cấp chứng chỉ Khả Năng Huynh Trưởng Cấp I.

+ Nghi Thức Tuyên Hứa: Sau khi có quyết định công nhận Huynh Trưởng cấp I, Lễ tuyên hứa được tổ chức tại Hiệp Đoàn.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Chương trình và nội dung huấn luyện thuộc đường lối huấn luyện chung của Phong Trào TNTT Việt Nam, Ban Điều Hành Sa Mạc ở bất cứ cấp nào thuộc Liên Đoàn Anrê Phú Yên, giáo Phận Tp.HCM cũng không được tự ý thay đổi hoặc cắt bớt nếu không được sự đồng ý của Lm. Tuyên Uý Liên Đoàn.

 

THỰC HÀNH:

Chuẩn bị thủ tục tổ chức sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp I cho Hiệp Đoàn với các vai sau:

1. Ban quản trị Hiệp đoàn,

2. Sa mạc trưởng – SM phó

3. Phân công tổ chức sa mạc huấn luyện

4. Lập Ban điều hành, Mời HLV

5. Điều hành lễ chào cờ

6. Thực hiện các nghi thức Khai mạc

7. Thực hiện nghi thức bế mạc

8. Giới thiệu và cám ơn HLV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm