Danh mục bài viết

Cập nhật 18/2/2020 - 9:35 - Lượt xem 110936

Danh sách Linh mục Giáo phận Thái Bình

Danh sách Linh mục đương nhiệm Giáo phận Thái Bình (cập nhật 18/02/2020).

 

1. Danh sách Linh mục Giáo phận Thái Bình

01
Lm Phêrô Nguyễn Văn Bang
Năm sinh: 20/10/1980
Chịu chức Lm: 7/12/2019
Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ Trung Đồng
Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
02
Lm Đaminh Nguyễn Văn Bảng
Năm sinh: 17/3/1975
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đan Chàng
Địa chỉ: xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
03
Lm Đaminh Nguyễn Văn Bích
Năm sinh: 21/5/1964
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
04
Lm Giuse Phạm Đức Bình
Năm sinh: 2/1/1960
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ Cổ Việt
Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
05
Lm Đaminh Đặng Văn Cầu
Năm sinh: 17/7/1962
Chịu chức Lm: 9/3/1996
Giáo vụ: Giám đốc ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức
Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình
06
Lm Giuse Trần Xuân Chiêu
Năm sinh: 14/5/1950
Chịu chức Lm: 16/10/1977
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nghĩa Chính
Địa chỉ: xã Phú Xuân, Tp. Thái Bình
07
Lm Antôn Nguyễn Văn Chuẩn
Năm sinh: 1975
Chịu chức Lm: 7/6/2013
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Ngọc Châu
Địa chỉ:  xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
08
Lm Giuse Nguyễn Tri Chúc
Năm sinh: 16/11/1944
Chịu chức Lm: 16/10/1977
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thuần Túy
Địa chỉ: xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
09
Lm Giuse Phạm Văn Chức
Năm sinh: 20/8/1973
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Bạch Long
Địa chỉ:  xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
10
Lm Gioakim Đặng Văn Diễn
Năm sinh: 10/1/1975
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hải Linh
Địa chỉ: xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
11
Lm Giuse Mai Trần Diện
Năm sinh: 24/10/1976
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
12
Lm Giuse Mai Văn Diện
Năm sinh: 1/3/1972
Chịu chức Lm: 29/11/2005
Giáo vụ: Giám học ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức
Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình
13
Lm Giuse Mai Văn Duẩn
Năm sinh: 24/3/1978
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Duyên Lãng
Địa chỉ: xã Minh Hoà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
14
Lm Giuse Phạm Công Dũng
Năm sinh: 1970
Chịu chức Lm: 19/3/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Lương Điền
Địa chỉ: xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
15
Lm Gioan B. Đỗ Bá Dương
Năm sinh: 12/10/1959
Chịu chức Lm: 9/3/1996
Giáo vụ: Quản hạt Thái Thuỵ Chánh xứ Giáo xứ Thượng Phúc Giáo xứ Xá Thị
Địa chỉ: xã Thuỵ Sơn, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
16
Lm Augustinô Đỗ Duy Đại 
Năm sinh: 6/2/1979
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
17
Lm Tôma Aquinô Trần Xuân Đại
Năm sinh: 28/4/1970
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ:  Quản nhiệm Giáo xứ Bích Du
Địa chỉ: xã Thái Thượng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
18
Lm Tôma Aquinô Trần Minh Điện
Năm sinh: 3/5/1979
Chịu chức Lm: 8/12/2017
Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm MĐ, xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình
19
Lm Vinhsơn Nguyễn Minh Đoan
Năm sinh: 11/4/1984
Chịu chức Lm: 7/12/2019
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
20
Lm Micae Nguyễn Văn Đô
Năm sinh: 27/7/1982
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
21
Lm Đaminh Nguyễn Văn Đạm
Năm sinh: 8/9/1949
Chịu chức Lm: 22/2/2006
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Vân Am
Địa chỉ: xã Thuỵ Quỳnh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
22
Lm Augustinô Nguyễn Văn Đề
Năm sinh: 1947
Chịu chức Lm: 22/2/2006
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đông Khê
Địa chỉ: xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
23
Lm Phêrô Trần Duy Điển
Năm sinh: 25/4/1945
Chịu chức Lm: 22/2/2006
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nam Lỗ
Địa chỉ: xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
24
Lm Luca Nguyễn Văn Định
Năm sinh: 15/7/1954
Chịu chức Lm: 3/12/2003
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đồng Quan
Địa chỉ: xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
25
Lm Đaminh Đặng Văn Gia
Năm sinh: 1943
Chịu chức Lm: 13/8/1972
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Phục Lễ
Địa chỉ: xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
26
Lm Giuse Nguyễn Văn Giang
Năm sinh: 18/3/1981
Chịu chức Lm: 24/6/2012
Hiện nay: Du học nước Pháp
27
Lm Vinhsơn Đỗ Văn Hà
Năm sinh: 10/8/1972
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Trung Thành
Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
28
Lm Đaminh Bùi Ngọc Hải
Năm sinh: 1970
Chịu chức Lm: 3/12/2003
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tây Làng
Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
29
Lm Đaminh Phạm Bá Hàn
Năm sinh: 2/11/1940
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Giáo vụ: Trụ sở Thái Bình
Địa chỉ: 56- Nguyễn Văn Lạc, F.19, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
30
Lm Giuse Đặng Văn Hậu
Năm sinh: 19/10/1979
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hữu Tiệm
Địa chỉ: xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
31
Lm Phêrô Trần Xuân Hiền
Năm sinh: 19/10/1981
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Ngô Xá
Địa chỉ: xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
32
Lm Antôn Nguyễn Văn Hiện 
Năm sinh: 1/2/1973
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đại Điền
Địa chỉ: xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
33
Lm Giuse Dương Văn Hiếu
Năm sinh: 6/2/1979
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Tần Nhẫn
Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Thái Bình
34
Lm Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hinh
Năm sinh: 1969
Chịu chức Lm: 29//11/2005
Giáo vụ: Quản hạt Đông Hưng Chánh xứ Giáo xứ An Lập
Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
35
Lm Vinhsơn Nguyễn Hoà
Năm sinh: 15/1/1973
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thanh Minh
Địa chỉ: xã Nam Hông, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
36
Lm Vinhsơn Nguyễn Quốc Hoàn 
Năm sinh: 25/9/1981
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Võng Phan
Địa chỉ: xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
37
Lm Vinhsơn Nguyễn Văn Hoàng
Năm sinh: 7/3/1945
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Danh Giáo
Địa chỉ: xã Thái Đô, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
38
Lm Gioakim Đặng Văn Hội
Năm sinh: 10/12/1977
Chịu chức Lm: 4/8/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hữu Vy
Địa chỉ: xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
39
Lm Phêrô Đinh Văn Hùng 
Năm sinh: 5/1/1957
Chịu chức Lm: 4/12/2001
Giáo vụ: Quản hạt Đông Hưng Yên, Chánh xứ Giáo xứ Cao Xá
Địa chỉ: TT Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
40
Lm Giuse Trần Xuân Hùng (Hoạt) 
Năm sinh: 15/10/1974
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Văn Lăng
Địa chỉ: xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, Thái Bình
41
Lm Vinhsơn Trần Văn Hùng
Năm sinh: 25/7/1954
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nam Biên
Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
42
Lm Vinhsơn Vũ Văn Hướng 
Năm sinh: 1957
Chịu chức Lm: 4/12/2001
Giáo vụ: Quản hạt Bắc Tiền Hải Chánh xứ Giáo xứ Đền thánh Bác Trạch
Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
43
Lm Augustinô Nguyễn Quang Huy
Năm sinh: 3/12/1962
Chịu chức Lm: 3/12/2003
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Cổ Việt
Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
44
Lm Giuse Đỗ Trọng Huy
Năm sinh: 20/6/1971
Chịu chức Lm: 29/11/2005
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Phú Lạc
Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
45
Lm Giuse Nguyễn Đình Huynh
Năm sinh: 9/1/1979
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thân Thượng
Địa chỉ: xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
46
Lm Giuse Nguyễn Văn Kha
Năm sinh: 14/9/1962
Chịu chức Lm: 4/12/2001
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Vạn Đồn
Địa chỉ: xã Thuỵ Hồng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
47
Lm Phêrô Nguyễn Đình Lam
Năm sinh: 2/8/1966
Chịu chức Lm: 8/12/2016
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp.  Thái Bình
48
Lm Antôn Tô Duy Lâm 
Năm sinh: 5/6/1980
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Khúc Mai
Địa chỉ: xã Thuỵ Thanh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
49
Lm Phêrô Chu Duy Mạc
Năm sinh: 29/1/1965
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hạ Lễ
Địa chỉ: xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
50
Lm Giuse Mai Trần Minh
Năm sinh: 20/8/1972
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lực Điền 
Giáo xứ Thái Nội
Địa chỉ: xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
51
Lm Phêrô Vũ Khắc Năng 
Năm sinh: 27/10/1975
Chịu chức Lm: 27/11/2009
Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm MĐ, xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình
52
Lm Giuse Mai Trần Nga
Năm sinh: 12/10/1949
Chịu chức Lm: 16/10/1977
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Mỹ Đình
Địa chỉ: xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
53
Lm Đaminh Đặng Hữu Nghị
Năm sinh: 3/10/1975
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Lạc Thành
Địa chỉ: xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
54
Lm Giuse Đinh Xuân Ngọc
Năm sinh: 1/5/1971
Chịu chức Lm: 4/8/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thanh Châu
Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
55
Lm Giêrônimô Trần Văn Ngữ  
Năm sinh: 1960
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Truyền Tin
Địa chỉ: xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
56
Lm Giuse Bùi Đình Nguyện
Năm sinh: 1/10/1971
Chịu chức Lm: 2/2/2010
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tân Mỹ
Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình
57
Lm Augustinô Trần Thế Nhận 
Năm sinh: 4/7/1972
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đông Thành
Địa chỉ: xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
58
Lm Đaminh Nguyễn Cao Phi
Năm sinh: 28/11/1961
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hợp Châu
Địa chỉ: xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
59
Lm Vinhsơn Ngô Thái Phong 
Năm sinh: 5/5/1973
Chịu chức Lm: 2/2/2010
Hiện nay: Du học nước Mỹ

60

Lm Giuse Trần Quốc Phong 
Năm sinh: 20/1/1982
Chịu chức Lm: 1/2/2018
Hiện nay: Du học Hàn Quốc
61
Lm Vinhsơn Trịnh Xuân Phong 
Năm sinh: 24/11/1947
Chịu chức Lm: 8/12/2014
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tân Châu
Địa chỉ: xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
62
Lm Đaminh Đặng Thái Phúc
Năm sinh: 6/5/1976
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phương Bồ
Địa chỉ: Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
63
Lm Giuse Bùi Văn Phương
Năm sinh: 9/1/1964
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ An Lạc
Địa chỉ: xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
64
Lm Đaminh Nguyễn Văn Quát
Năm sinh: 28/10/1954
Chịu chức Lm: 4/12/2001
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Giáo Nghĩa
Địa chỉ: xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
65
Lm Đaminh Nguyễn Văn Quỳ
Năm sinh: 1/9/1953
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lương Đống 
Địa chỉ: xã Đông Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
66
Lm Vinhsơn Mai Thành Sơn 
Năm sinh: 20/5/1953
Chịu chức Lm: 15/8/1988
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Gia Lạc
Địa chỉ: xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
67
Lm Vinhsơn Phạm Văn Sơn 
Năm sinh: 12/6/1972
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nguyệt Lãng
Địa chỉ: xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
68
Lm Phanxicô Atsidi Nguyễn Tiến Tám 
Năm sinh: 1/10/1952
Chịu chức Lm: 9/3/1996
Giáo vụ: Quản hạt Kiến Xương Chánh xứ Giáo xứ Đền thánh Cao Mại
Địa chỉ: xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
69
Lm Giuse Phạm Đình Tám
Năm sinh: 7/12/1971
Chịu chức Lm: 4/8/2012
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Tân Hưng
Địa chỉ: xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
70
Lm Giuse Trần Thanh Tâm
Năm sinh: 25/5/1974
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Dương Cước
Địa chỉ: xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
71
Lm Phêrô Nguyễn Đình Tân
Năm sinh: 24/5/1958
Chịu chức Lm: 9/3/1996
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Quỳnh Lang
Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
72
Lm Vinhsơn Đỗ Cao Thăng 
Năm sinh: 1942
Chịu chức Lm: 24/2/1978
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ An Châu
Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
73
Lm Đaminh Đào Trung Thành
Năm sinh: 10/10/1950
Chịu chức Lm: 3/12/2003
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Xuân Hoà
Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
74
Lm Giuse Trịnh Tiến Thành
Năm sinh: 24/9/1970
Chịu chức Lm: 4/8/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Chính toà TB
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
75
Lm Phêrô Vũ Hữu Thành
Năm sinh: 8/7/1977
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
76
Lm Đaminh Nguyễn Văn Thao
Năm sinh: 1/2/1963
Chịu chức Lm: 3/12/2003
Giáo vụ: Quản hạt Nam Tiền Hải Chánh xứ Gx Trung Đồng
Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
77
Lm Đaminh Phạm Thành Thạo
Năm sinh: 20/8/1975
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Duyên Tục
Địa chỉ: xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
78
Lm Phêrô Trần Duy Thể
Năm sinh: 12/6/1977
Chịu chức Lm: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Trung Châu
Địa chỉ: xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
79
Lm Đaminh Vũ Văn Thiêm
Năm sinh: 16/9/1975
Chịu chức Lm: 2/2/2010
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Phú Giáo
Địa chỉ: xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
80
Lm Giuse Phạm Văn Thiện
Năm sinh: 25/3/1964
Chịu chức Lm: 4/12/2001
Giáo vụ: Quản hạt Tây Hưng Yên, Chánh xứ Giáo xứ Ngọc Đồng Giáo xứ Lê Xá
Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
81
Lm Tôma Aquinô Đoàn Xuân Thoả
Năm sinh: 15/7/1945
Chịu chức Lm: 3/12/1994
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Châu Nhai
Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
82
Lm Đaminh Nguyễn Văn Thụ
Năm sinh: 12/3/1975
Chịu chức Lm: 1/12/2011
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Đại Hội
Địa chỉ: Bắc Hưng, Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình
83
Lm Giuse Trần Văn Thụ
Năm sinh: 24/4/1977
Chịu chức Lm: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hoàng Xá
Địa chỉ: xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
84
Lm Giuse Nguyễn Thuân
Năm sinh: 5/9/1967
Chịu chức Lm: 4/8/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hà Xá
Địa chỉ: xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
85
Lm Giuse Phạm Đức Thuấn
Năm sinh: 8/4/1978
Chịu chức Lm: 8/12/2017
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phương Xá
Địa chỉ: xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
86
Lm