Danh mục bài viết

Cập nhật 16/12/2018 - 13:54 - Lượt xem 65494

Danh sách Linh mục Giáo phận Thái Bình

Danh sách Linh mục đương nhiệm Giáo phận Thái Bình.

 

1. Danh sách Linh mục Giáo phận Thái Bình

 

01

Lm Đaminh Nguyễn Văn Bảng

Năm sinh: 17/3/1975

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Truyền Tin

Địa chỉ: xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

02

Lm Giuse Phạm Đức Bình

Năm sinh: 2/1/1960

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Bạch Long

Địa chỉ:  xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

03
Lm Đaminh Đặng Văn Cầu

Năm sinh: 17/7/1962

Chịu chức Lm: 9/3/1996

Giáo vụ: Giám đốc ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức

Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

04
Lm Giuse Trần Xuân Chiêu

Năm sinh: 14/5/1950

Chịu chức Lm: 16/10/1977

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nghĩa Chính

Địa chỉ: xã Phú Xuân, Tp. Thái Bình

05
Lm Antôn Nguyễn Văn Chuẩn

Năm sinh: 1975

Chịu chức Lm: 7/6/2013

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Ngọc Châu

Địa chỉ:  xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

06

Lm Giuse Nguyễn Tri Chúc

Năm sinh: 16/11/1944

Chịu chức Lm: 16/10/1977

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thuần Túy

Địa chỉ: xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

07

Lm Giuse Phạm Văn Chức

Năm sinh: 20/8/1973

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Bích Du

Địa chỉ: xã Thái Thượng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

08

Lm Gioakim Đặng Văn Diễn

Năm sinh: 10/1/1975

Chịu chức Lm: 1/12/2011

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hải Linh

Địa chỉ: xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

09

Lm Giuse Mai Văn Diện

Năm sinh: 1/3/1972

Chịu chức Lm: 29/11/2005

Giáo vụ: Giám học ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức

Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm MĐ, xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

10

Lm Giuse Mai Văn Duẩn

Năm sinh: 24/3/1978

Chịu chức Lm: 1/12/2011

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Duyên Lãng

Địa chỉ: xã Minh Hoà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

11

Lm Giuse Phạm Công Dũng

Năm sinh: 1970

Chịu chức Lm: 19/3/2007

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Lương Điền

Địa chỉ: xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

12

Lm Gioan B. Đỗ Bá Dương

Năm sinh: 12/10/1959

Chịu chức Lm: 9/3/1996

Giáo vụ: Quản hạt Thái Thuỵ ; Chánh xứ Giáo xứ Thượng Phúc + Giáo xứ Xá Thị

Địa chỉ: xã Thuỵ Sơn, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

13

Lm Augustinô Đỗ Duy Đại 

Năm sinh: 6/2/1979

Chịu chức Lm: 8/12/2016

Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

14

Lm Tôma Aquinô Trần Xuân Đại

Năm sinh: 28/4/1970

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ An Lạc

Địa chỉ: xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

15

Lm Tôma Aquinô Trần Minh Điện

Năm sinh: 3/5/1979

Chịu chức Lm: 8/12/2017

Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm MĐ, xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

16

Lm Micae Nguyễn Văn Đô

Năm sinh: 27/7/1982

Chịu chức Lm: 8/12/2016

Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

17

Lm Đaminh Nguyễn Văn Đạm

Năm sinh: 8/9/1949

Chịu chức Lm: 22/2/2006

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Vân Am

Địa chỉ: xã Thuỵ Quỳnh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

18

Lm Giêrônimô Nguyễn Văn Đạo

Năm sinh: 18/5/1945

Chịu chức Lm: 13/8/1972

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đền thánh Đông Phú

Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

19

Lm Augustinô Nguyễn Văn Đề

Năm sinh: 1947

Chịu chức Lm: 22/2/2006

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đông Khê

Địa chỉ: xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

20

Lm Phêrô Trần Duy Điển

Năm sinh: 25/4/1945

Chịu chức Lm: 22/2/2006

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nam Lỗ

Địa chỉ: xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

21

Lm Luca Nguyễn Văn Định

Năm sinh: 15/7/1954

Chịu chức Lm: 3/12/2003

Giáo vụ: Quản hạt Đông Hưng ; Chánh xứ Giáo xứ An Lập

Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

22

Lm Đaminh Đặng Văn Gia

Năm sinh: 1943

Chịu chức Lm: 13/8/1972

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Phục Lễ

Địa chỉ: xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

23

Lm Giuse Nguyễn Văn Giang

Năm sinh: 18/3/1981

Chịu chức Lm: 24/6/2012

Hiện nay: Du học tại Pháp

24

Đ.Ô. Tôma Aquinô Trần Trung Hà

Năm sinh: 30/3/1942

Chịu chức Lm: 29/1/1968

Giáo vụ: Quản hạt Bắc Tiền Hải ; Chánh xứ Giáo xứ Đền thánh Bác Trạch + Giáo xứ Nam Thái

Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

25

Lm Vinhsơn Đỗ Văn Hà

Năm sinh: 10/8/1972

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Vĩnh Phúc

Địa chỉ: xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

26

Lm Đaminh Bùi Ngọc Hải

Năm sinh: 1970

Chịu chức Lm: 3/12/2003

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tây Làng

Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

27

Lm Đaminh Phạm Bá Hàn

Năm sinh: 2/11/1940

Chịu chức Lm: 8/12/2014

Giáo vụ: Trụ sở Thái Bình

Địa chỉ: 56- Nguyễn Văn Lạc, F.19, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

28

Lm Antôn Nguyễn Văn Hiện 

Năm sinh: 1/2/1973

Chịu chức Lm: 8/12/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Trung Châu

Địa chỉ: xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

29

Lm Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hinh

Năm sinh: 1969

Chịu chức Lm: 29//11/2005

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thanh Châu

Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

30

Lm Vinhsơn Nguyễn Hoà

Năm sinh: 15/1/1973

Chịu chức Lm: 1/12/2011

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thanh Minh

Địa chỉ: xã Nam Hông, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

31

Lm Vinhsơn Nguyễn Quốc Hoàn 

Năm sinh: 25/9/1981

Chịu chức Lm: 8/12/2016

Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ Đền thánh Bác Trạch

Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

32

Lm Vinhsơn Nguyễn Văn Hoàng

Năm sinh: 7/3/1945

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Danh Giáo

Địa chỉ: xã Thái Đô, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

33

Lm Gioakim Đặng Văn Hội

Năm sinh: 10/12/1977

Chịu chức Lm: 4/8/2007

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hữu Vy

Địa chỉ: xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

34

Lm Phêrô Đinh Văn Hùng 

Năm sinh: 5/1/1957

Chịu chức Lm: 4/12/2001

Giáo vụ: Quản hạt Đông Hưng Yên ; Chánh xứ Giáo xứ Cao Xá

Địa chỉ: Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

35

Lm Giuse Trần Xuân Hùng (Hoạt) 

Năm sinh: 15/10/1974

Chịu chức Lm: 8/12/2016

Địa chỉ: 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

36

Lm Vinhsơn Trần Văn Hùng

Năm sinh: 25/7/1954

Chịu chức Lm: 8/12/2014

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hoàng Xá

Địa chỉ: xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

37

Lm Vinhsơn Vũ Văn Hướng 

Năm sinh: 1957

Chịu chức Lm: 4/12/2001

Giáo vụ: Quản hạt Kiến Xương ; Chánh xứ Giáo xứ Thân Thượng

Địa chỉ: xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

38

Lm Augustinô Nguyễn Quang Huy

Năm sinh: 3/12/1962

Chịu chức Lm: 3/12/2003

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Cổ Việt

Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

39

Lm Giuse Đỗ Trọng Huy

Năm sinh: 20/6/1971

Chịu chức Lm: 29/11/2005

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Võng Phan

Địa chỉ: xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

40

Lm Giuse Nguyễn Đình Huynh

Năm sinh: 9/1/1979

Chịu chức Lm: 8/12/2016

Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

41

Lm Giuse Nguyễn Văn Kha

Năm sinh: 14/9/1962

Chịu chức Lm: 4/12/2001

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Vạn Đồn

Địa chỉ: xã Thuỵ Hồng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

42

Lm Phêrô Nguyễn Đình Lam

Năm sinh: 2/8/1966

Chịu chức Lm: 8/12/2016

Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp.  Thái Bình

43

Lm Antôn Tô Duy Lâm 

Năm sinh: 5/6/1980

Chịu chức Lm: 8/12/2014

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Khúc Mai

Địa chỉ: xã Thuỵ Thanh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

44

Lm Phêrô Chu Duy Mạc

Năm sinh: 29/1/1965

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Nam Biên

Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

45

Lm Giuse Mai Trần Minh

Năm sinh: 20/8/1972

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lực Điền

Địa chỉ: xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

46

Lm Phêrô Vũ Khắc Năng 

Năm sinh: 27/10/1975

Chịu chức Lm: 27/11/2009

Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm MĐ, xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

47

Lm Giuse Mai Trần Nga

Năm sinh: 12/10/1949

Chịu chức Lm: 16/10/1977

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Mỹ Đình + Giáo xứ Chấp Trung

Địa chỉ: xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

48

Lm Đaminh Đặng Hữu Nghị

Năm sinh: 3/10/1975

Chịu chức Lm: 8/12/2014

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Dương Cước

Địa chỉ: xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

49

Lm Giuse Đinh Xuân Ngọc

Năm sinh: 1/5/1971

Chịu chức Lm: 4/8/2007

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đan Chàng

Địa chỉ: xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

50

Lm Giêrônimô Trần Văn Ngữ  

Năm sinh: 1960

Chịu chức Lm: 8/12/2014

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phương Bồ

Địa chỉ: Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

51

Lm Giuse Bùi Đình Nguyện

Năm sinh: 1/10/1971

Chịu chức Lm: 2/2/2010

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tân Mỹ

Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

52

Lm Augustinô Trần Thế Nhận 

Năm sinh: 4/7/1972

Chịu chức Lm: 1/12/2011

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đông Thành

Địa chỉ: xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

53

Lm Đaminh Nguyễn Cao Phi

Năm sinh: 28/11/1961

Chịu chức Lm: 8/12/2014

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hợp Châu

Địa chỉ: xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

54

Lm Vinhsơn Ngô Thái Phong 

Năm sinh: 5/5/1973

Chịu chức Lm: 2/2/2010

Hiện nay: Du học tại Mỹ

55

Lm Vinhsơn Trịnh Xuân Phong 

Năm sinh: 24/11/1947

Chịu chức Lm: 8/12/2014

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Ngô Xá

Địa chỉ: xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

56

Lm Đaminh Đặng Thái Phúc

Năm sinh: 6/5/1976

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Quan Cao

Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

57

Lm Giuse Phạm Đình Phùng

Năm sinh: 17/3/1942

Chịu chức Lm: 8/12/2014

Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ Đền thánh Bác Trạch

Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

58

Lm Giuse Bùi Văn Phương

Năm sinh: 9/1/1964

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

59

Lm Đaminh Nguyễn Văn Quát

Năm sinh: 28/10/1954

Chịu chức Lm: 4/12/2001

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Giáo Nghĩa

Địa chỉ: xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

60

Lm Vinhsơn Mai Thành Sơn 

Năm sinh: 20/5/1953

Chịu chức Lm: 15/8/1988

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Gia Lạc

Địa chỉ: xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

61

Lm Vinhsơn Phạm Văn Sơn 

Năm sinh: 12/6/1972

Chịu chức Lm: 1/12/2011

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nguyệt Lãng

Địa chỉ: xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

62

Lm Phanxicô Atsidi Nguyễn Tiến Tám 

Năm sinh: 1/10/1952

Chịu chức Lm: 9/3/1996

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đền thánh Cao Mại

Địa chỉ: xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

63

Lm Giuse Trần Thanh Tâm

Năm sinh: 25/5/1974

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phú Lạc

Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

64

Lm Phêrô Nguyễn Đình Tân

Năm sinh: 24/5/1958

Chịu chức Lm: 9/3/1996

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Quỳnh Lang

Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

65

Lm Vinhsơn Đỗ Cao Thăng 

Năm sinh: 1942

Chịu chức Lm: 24/2/1978

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ An Châu

Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

66

Lm Đaminh Đào Trung Thành

Năm sinh: 10/10/1950

Chịu chức Lm: 3/12/2003

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Xuân Hoà

Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

67

Lm Giuse Trịnh Tiến Thành

Năm sinh: 24/9/1970

Chịu chức Lm: 4/8/2007

Giáo vụ: Giám đốc TGM + Chánh xứ Giáo xứ Chính toà TB

Địa chỉ: 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

68

Lm Đaminh Nguyễn Văn Thao

Năm sinh: 1/2/1963

Chịu chức Lm: 3/12/2003

Giáo vụ: Quản hạt Nam Tiền Hải ; Chánh xứ Giáo xứ Trung Đồng

Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

69

Lm Đaminh Phạm Thành Thạo

Năm sinh: 20/8/1975

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Minh Đức

Địa chỉ: xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

70

Lm Phêrô Trần Khắc Thi 

Năm sinh: 22/11/1942

Chịu chức Lm: 13/8/1972

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Lạc Thành

Địa chỉ: xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

71

Lm Đaminh Vũ Văn Thiêm

Năm sinh: 16/9/1975

Chịu chức Lm: 2/2/2010

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Tần Nhẫn

Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Thái Bình

72

Lm Giuse Phạm Văn Thiện

Năm sinh: 25/3/1964

Chịu chức Lm: 4/12/2001

Giáo vụ: Quản hạt Tây Hưng Yên ; Chánh xứ Giáo xứ Ngọc Đồng + Giáo xứ Lê Xá

Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

73

Lm Tôma Aquinô Đoàn Xuân Thoả

Năm sinh: 15/7/1945

Chịu chức Lm: 3/12/1994

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Châu Nhai

Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

74

Lm Đaminh Nguyễn Văn Thụ

Năm sinh: 12/3/1975

Chịu chức Lm: 1/12/2011

Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

75

Lm Giuse Trần Văn Thụ

Năm sinh: 24/4/1977

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phú Giáo

Địa chỉ: xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

76

Lm Giuse Nguyễn Thuân

Năm sinh: 5/9/1967

Chịu chức Lm: 4/8/2007

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hà Xá

Địa chỉ: xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

77

Lm Giuse Phạm Đức Thuấn

Năm sinh: 8/4/1978

Chịu chức Lm: 8/12/2017

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phương Xá

Địa chỉ: xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

78

Lm Đaminh Trịnh Văn Thục

Năm sinh: 1972

Chịu chức Lm: 29/11/2005

Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm MĐ, xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

79

Lm Đaminh Trần Văn Thức

Năm sinh: 1972

Chịu chức Lm: 4/8/2007

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Sài Quất

Địa chỉ: xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

80

Lm Giuse Trần Văn Thực

Năm sinh: 7/8/1974

Chịu chức Lm: 29/11/2005

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tràng Lũ

Địa chỉ: xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

81

Lm Vinhsơn Phạm Văn Thượng 

Năm sinh: 16/4/1975

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm MĐ, xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

82

Lm Đaminh Trương Văn Thuỵ

Năm sinh: 12/3/1973

Chịu chức Lm: 4/8/2007

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đồng Quan

Địa chỉ: xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

83

Lm Phanxicô Xavie Ngô Văn Toan 

Năm sinh: 15/6/1964

Chịu chức Lm: 4/12/2001

Giáo vụ: Quản hạt Thành Phố ; Chánh xứ Giáo xứ Sa Cát

Địa chỉ: P. Hoàng Diệu, Tp. Thái Bình

84

Lm Đaminh Vũ Minh Trí

Năm sinh: 15/12/1969

Chịu chức Lm: 1/12/2011

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Vinh Sơn

Địa chỉ: xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

85

Lm Phanxicô Xavie Đinh Văn Trí 

Năm sinh: 18/8/1965

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đông A

Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

86

Lm Giuse Nguyễn Văn Triển

Năm sinh: 1/3/1963

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hữu Tiệm

Địa chỉ: xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

87

Lm Đaminh Bùi Thế Truyền

Năm sinh: 28/5/1975

Chịu chức Lm: 4/8/2007

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Bồng Tiên

Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

88

Lm Giuse Nguyễn Hữu Tuân

Năm sinh: 14/6/1976

Chịu chức Lm: 2/2/2010

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thục Thiện

Địa chỉ: xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

89

Lm Giuse Vũ Thanh Tuấn

Năm sinh: 22/2/1980

Chịu chức Lm: 7/2/2014

Hiện nay: Du học tại Pháp

90

Lm Augustinô Phạm Quang Tường 

Năm sinh: 9/8/1954

Chịu chức Lm: 4/12/2001

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Cao Mộc

Địa chỉ: xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

91

Lm Giuse Nguyễn Văn Tuyên

Năm sinh: 19/2/1977

Chịu chức Lm: 1/12/2011

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hưng Yên

Địa chỉ: 76 - Bãi Sậy, Tp. Hưng Yên

92

Lm Đaminh Nguyễn Văn Vực

Năm sinh: 10/3/1978

Chịu chức Lm: 8/12/2014

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Trà Vy

Địa chỉ: xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

93

Lm Gioan Chu Văn Yên

Năm sinh: 28/8/1974

Chịu chức Lm: 2/2/2010

Giáo vụ: Thư ký - văn phòng TGM

Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

 

2. Danh sách Linh mục Dòng đang phục vụ tại Giáo phận Thái Bình

 

01
 
Lm Đaminh Trần Quốc Bảo, SDD

Năm sinh: 20/01/1971

Chịu chức Lm: 19/6/2012

Giáo vụ:  Quản nhiệm Giáo xứ Bồ Ngọc

Địa chỉ:  xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

02
Lm Phêrô Vêrôna Trần Văn Cẩm, OP

Năm sinh: 21/12/1965

Chịu chức Lm: 11/6/2010

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đại Điền

Địa chỉ: xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

03

Lm Phêrô Phạm Ngọc Chinh, SDB 

Năm sinh: 19/3/1948

Chịu chức Lm: 1/8/1993

Giáo vụ: Mái ấm Cát Đàm

Địa chỉ: xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

04
Lm Vinhsơn P.M Phạm Quốc Dũng, CRM

Năm sinh: 20/10/1976

Chịu chức Lm: 1/1/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Giáo Lạc

Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

05

Lm Gioan B. Trần Văn Hào , SDB

Năm sinh: 12/5/1958

Chịu chức Lm: 6/1/1994

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Trại Gạo

Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

06

Lm Giuse M. Phan Xuân Hào, CRM

Năm sinh: 5/8/1966

Chịu chức Lm: 8/12/2014

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Đức Long

Địa chỉ: xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

07

Lm Giuse Mai Văn Hoàn, SDD

Năm sinh: 19/10/1970

Chịu chức Lm: 11/6/2011

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Cao Bình

Địa chỉ: xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

08

Lm Barnaba M. Nguyễn Ngọc Huân, CRM

Năm sinh: 1975

Chịu chức Lm: 8/12/2017

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Đống Cao

Địa chỉ: xã Tân Hoà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

09

Lm Micae Nguyễn Văn Hùng, FM

Năm sinh: 15/5/1972

Chịu chức Lm: 25/5/2010

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ An Vỹ

Địa chỉ: xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

10

Lm Gioan Bosco M. Cao Thọ Hùng (Uy), CRM

Năm sinh: 1/5/1964

Chịu chức Lm: 9/6/2013

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Tân Châu

Địa chỉ: xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

11

Lm Giuse Nguyễn Quốc Hùng, SDB

Năm sinh: 17/12/1973

Chịu chức Lm: 1/8/2008

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đức Ninh

Địa chỉ: xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

12

Lm Giuse Bùi Ngọc Lành, FM

Năm sinh: 22/6/1974

Chịu chức Lm: 14/10/2009

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thuỵ Lôi

Địa chỉ: xã Thuỵ Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

13  

Lm Gap. M. Nguyễn Hoàng Long, CRM

Năm sinh: 21/1/1977

Chịu chức Lm: 8/12/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Cam Châu

Địa chỉ: xã Thuỵ Liên, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

14

Lm Gioan Maria Vũ Đức Mẫn, CRM

Năm sinh: 26/6/1979

Chịu chức Lm: 8/12/2017

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hàm Tải

Địa chỉ: xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

15

Lm Giuse Viên M. Nguyễn Bính Ngọ (Chấn), CRM

Năm sinh: 1/6/1966

Chịu chức Lm: 8/12/2014

Chức vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thiên Lộc

Địa chỉ: xã Thái Hưng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

16  

Lm Phêrô Nguyễn Hữu Phước, OFM Conv

Năm sinh: 10/9/1970

Chịu chức Lm: 22/8/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Đông Thọ

Địa chỉ: xã Đông Thọ, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

17

Lm Giuse Phạm Thanh Quang, CssR

Năm sinh: 10/8/1971

Chịu chức Lm: 19/8/2005

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Bổng Điền

Địa chỉ: Bổng Điền Bắc, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

18

Lm Giuse Phạm Đình Tám, OP

Năm sinh: 7/12/1971

Chịu chức Lm: 4/8/2012

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Tân Hưng

Địa chỉ: xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

19  

Lm Giuse Lại Ngọc Tuấn, CM

Năm sinh: 4/4/1976

Chịu chức Lm: 11/11/2006

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Phong Lôi

Địa chỉ: xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

20

Lm Phêrô Phan Anh Tuấn, FM 

Năm sinh: 16/11/1978

Chịu chức Lm: 29/5/2012

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thủ Chính

Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

21

Lm Micae M. Phạm Văn Tuân, CRM

Năm sinh: 11/12/1978

Chịu chức Lm: 9/6/2013

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Văn Lăng

Địa chỉ: xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, Thái Bình

22

Lm Vinhsơn Phạm Văn Tuý, OP 

Năm sinh: 20/9/1972

Chịu chức Lm: 4/8/2012

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lai Ổn

Địa chỉ: xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

23

Lm Anselmô M. Đinh Khắc Tuyên, CRM 

Năm sinh: 6/1/1980

Chịu chức Lm: 8/12/2017

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thuận Nghiệp

Địa chỉ: xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

24

Lm Gioan Kim Khẩu M. Bùi Văn Thọ, CRM 

Năm sinh: 1971

Chịu chức Lm: 8/12/2017

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Tràng Quan

Địa chỉ: xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

25

Lm Giuse Nghi M. Thạch Ngọc Vàng, CRM 

Năm sinh: 1963

Chịu chức Lm: 8/12/2016

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phương Mai

Địa chỉ: xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

26  

Lm Giuse Nguyễn Văn Thắng, CSC

Năm sinh: 18/1/1978

Chịu chức Lm: 23/5/2017

Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Tiên Chu

Địa chỉ: Tiên Chu, Hồng Nam, Tp. Hưng Yên

27

Lm Giuse Đinh Khắc Vịnh, OP

Năm sinh: 8/3/1973

Chịu chức Lm: 9/6/2007

Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Cát Đàm

Địa chỉ: xóm 8, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

 

Ghi chú:  Nếu thông tin về quý cha không chính xác, quý cha nào còn thiếu hình ảnh đại diện (hoặc muốn thay đổi hình ảnh), xin báo cho Văn phòng TGM theo Email vanphongtgmtb@yahoo.com, hoặc báo cho Ban truyền thông GPTB theo Email bantruyenthonggptb@gmail.com. Chúng con chân thành cảm ơn.
 
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm