Danh mục bài viết

Cập nhật 8/5/2013 - 20:35 - Lượt xem 1877

Những nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Trại Gạo - Ngày 08.5.2013

Hôm nay (08.5.2013), tại công trường, 37 nhân công thiện nguyện cùng với tổ thợ kỹ thuật tiếp tục làm sắt, đúc cột và ghép cốp-pha mặt sàn tầng I công trình Nhà Chung Giáo phận.

Một số hình ảnh tại công trình Nhà Chung Giáo phận ngày 08.5.2013

 

Sau đây là danh sách những nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Trại Gạo, thuộc Giáo hạt Kiến Xương.

 

Giáo xứ Trại Gạo

Stt

Tên Thánh - Họ và Tên

Ngày Làm

1

Giuse

Bùi Văn Tạo

08.5.2013

2

Maria

Bùi Thị Hiến

08.5.2013

3

Giuse

Bùi Văn Viên

08.5.2013

4

Vinh sơn

Đỗ Xuân Hạnh

08.5.2013

5

Đa minh

Đỗ Xuân Thành

08.5.2013

6

Giuse

Bùi Văn Hội

08.5.2013

7

Giuse

Nguyễn Văn Quang

08.5.2013

8

Giuse

Nguyễn Văn Minh

08.5.2013

9

Giuse

Bùi Văn Tích

08.5.2013

10

Giuse

Đỗ Xuân Khanh

08.5.2013

11

Giuse

Đỗ Xuân Duyên

08.5.2013

12

Giuse

Bùi Văn Hạo

08.5.2013

13

Giuse

Bùi Văn Hưng

08.5.2013

14

Giuse

Bùi Văn Hinh

08.5.2013

15

Maria

Bùi Thị Toán

08.5.2013

16

Maria

Bùi Thị Chưởng

08.5.2013

17

Giuse

Bùi Văn Thứ

08.5.2013

18

Giuse

Bùi Văn Tình

08.5.2013

19

Giuse

Bùi Văn Ruẫn

08.5.2013

20

Giuse

Nguyễn Văn Tấn

08.5.2013

21

Giuse

Bùi Văn Lịch

08.5.2013

22

Giuse

Bùi Văn Thảo

08.5.2013

23

Giuse

Bùi Văn Tôn

08.5.2013

24

Giuse

Đỗ Xuân Điềm

08.5.2013

25

Giuse

Bùi Văn Tĩnh

08.5.2013

26

Giuse

Bùi Quang Dũng

08.5.2013

27

Giuse

Nguyễn Văn Hoàng

08.5.2013

28

Giuse

Nguyễn Văn Hoàn

08.5.2013

29

Giuse

Đỗ Xuân Ninh

08.5.2013

30

Giuse

Bùi Văn Tuyên

08.5.2013

31

Giuse

Bùi Văn Toản

08.5.2013

32

Giuse

Bùi Văn Thuận

08.5.2013

33

Giuse

Bùi Văn Hộ

08.5.2013

34

Đa minh

Nguyễn Văn Việt

08.5.2013

35

Maria

Nguyễn Thị Bảo

08.5.2013

36

Vinh sơn

Bùi Văn Liêm

08.5.2013

37

Giuse

Đỗ Xuân Hát

08.5.2013

 

BTT GP


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm