Danh mục bài viết

Cập nhật 4/3/2011 - 7:42 - Lượt xem 4798

Quy chế hội ân nhân giáo phận Thái Bình.

1. Ý nghĩa và Mục đích thành lập :

1.1.  Ý nghĩa :
    Thánh Giacôbê nói : “Đức tin không việc làm là Đức tin chết” (Gc 2,27)
1.2.   Mục đích :
1.2.1. Trước hết là để giúp các Ân nhân sống và thực hành Lời Chúa dạy “đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó !”(Mt 6,19-21)
1.2.2. Các mục đích khác :
+   Tham vấn, hỗ trợ, chia sẻ, đồng trách nhiệm với Giám mục và Giáo phận trong các công việc liên quan đến tài chính vật chất nhất là các chi phí cho các việc đào tạo sau đây:
+   Đào tạo, nuỗi dưỡng và huấn luyện ơn gọi và nhân sự cho Giáo phận, Giáo xứ, Giáo họ.
+   Các khóa đào tạo nhân sự cho các Giáo xứ, giáo họ như :
      Giáo lý viên
      Tình nguyện viên giới trẻ
      Hội đồng giáo xứ
      Đàn + nhạc + ca trưởng
      Thường huấn các đoàn hội
+   Bảo quản, tu sửa các cơ sở đào tạo : nhà dự tu, nhà tu sinh, nhà chủng viện.
+   Xây dựng mới hay hỗ trợ xây dựng các nơi thờ phượng tại các nơi truyền giáo hay các giáo họ, giáo xứ, nghèo, vùng sâu và xa.
+   Đại tu tòa giám mục (xây dựng mới) trung tâm mục vụ Giáo phận: cần chuẩn bị xa trước.
1.2.3. Ngoài ra Hội còn có nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn và bảo đảm về mặt pháp lý theo Giáo luật và dân luật :
+   Nhờ đó Giám mục, linh mục, tu sĩ dễ dàng dành toàn tâm, toàn lực phục vụ Hội Thánh và các linh hồn, khỏi nguy cơ “vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của” !
 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này và yêu chủ kia” (Mt 6,24).
2. Hội viên :
2.1. Mọi người thiện chí, mọi gia đình, không phân biệt giàu nghèo, đều có quyền lợi và nghĩa vụ yêu mến xây dựng Giáo phận mình qua việc tham gia “Hội Ân Nhân Giáo phận”.
2.2. Điều kiện tham gia : hoàn toàn tự nguyện và tự do, không bị ép buộc hay miễn cưỡng.
2.3. Cấp độ tham gia : mỗi năm ủng hộ cho Giáo phận 1 lần, số lượng bao nhiêu tùy hỉ, hoàn toàn tự do :
2.3.1       Ân nhân cấp I : Số lượng bao nhiêu cũng được, tùy hỉ, hoàn toàn tự do.
2.3.2       Ân nhân cấp II : Khi số tiền ủng hộ đạt từ 10 triệu trở lên.
2.3.3       Ân nhân cấp III : Khi số tiền ủng hộ đạt 100 triệu trở lên.
2.3.4       Trường hợp đặc biệt ngoại lệ như dâng cúng : tiền bạc, nhà cửa, tài sản, đất đai v.v... từ 500 triệu trở lên thì thuộc ân nhân cấp đặc biệt, đại ân nhân.
3. Quyền lợi :
3.1.  Quyền lợi chung cho tất cả mọi Ân nhân :
3.1.1.     Giáo phận trân trọng, biết ơn, cầu nguyện thường xuyên cho tất cả mọi Ân nhân.
3.1.2.     Cụ thể và cách riêng các Linh mục, Chủng sinh và Tu sinh trong Giáo phận có nhiệm vụ cầu nguyện đặc biệt và thường xuyên cho mọi ân nhân.
3.1.3.     Mỗi tháng, Giáo phận (Hội) xin một Thánh Lễ cầu nguyện cho tất cả các ân nhân còn sống hay đã qua đời.
3.1.4.     Hàng năm vào tháng các Linh hồn, Giáo phận (Hội) xin 10 Thánh Lễ cầu cho các ân nhân đã qua đời.
3.1.5.     Khi 1 hội viên qua đời, Ban điều hành (nơi hội viên qua đời) có nhiệm vụ :
+ Báo tin cho Hội (Giáo phận) biết để cầu nguyện .
+ Đến cầu nguyện, viếng xác, dự lễ an táng (kèm theo vòng hoa)
+ Nếu qua đời ngoài Giáo phận, ban điều hành gửi lời phân ưu, và thông báo cho Hội biết để cầu nguyện.
3.1.6.     Khi cha mẹ hội viên ân nhân qua đời :
+ Ban điều hành nơi cha mẹ hội viên qua đời, đến kính viếng, phân ưu kèm theo vòng hoa.
+ Nếu qua đời ngoài giáo phận, ban điều hành gửi lời phân ưu, và thông báo cho Hội biết để cầu nguyện.
3.2. Quyền lợi riêng :
3.2.1.      Ân nhân Cấp I
+ Khi hội viên cấp I qua đời : được hưởng các quyền lợi chung nói trên.
3.2.2.     Ân nhân cấp II :
+ Được Đức Giám mục cấp vi bằng Ân nhân
+ Khi hội viên cấp II qua đời : Ngoài quyền lợi chung (nt) còn có các quyền lợi sau : 
+ Ban điều hành nơi hội viên qua đời trích quĩ Hội (Giáo phận) xin 2 Thánh lễ cầu nguyện khi nghe tin qua đời .
3.2.3.     Ân nhân cấp III :
+ Được Đức Giám mục cấp vi bằng Ân nhân
+ Khi qua đời : ngoài quyền lợi chung (nt) còn có các quyền lợi sau :
- Ban điều hành nơi hội viên qua đời, trích quĩ Hội (Giáo phận) xin 5 Thánh lễ khi nghe tin qua đời .
-   Được xin lễ An táng đồng tế .
3.2.4.     Ân nhân cấp đăc biệt :
+ Được Đức Giám mục cấp vi bằng Ân nhân
+ Lễ ngân khánh và kim khánh hôn phối được xin lễ đồng tế.
+ Khi qua đời :
- Được hưởng các quyền lợi như cấp III
- Khi cha mẹ qua đời : được xin lễ đồng tế.
4. Cơ cấu tổ chức điều hành Hội Ân nhân Giáo phận :
4.1. Nhiệm vụ của Bề trên Giáo phận hay Linh hướng 
+     Đức Cha đương nhiệm hay kế nhiệm :
·          Là người chịu trách nhiệm chính trong việc linh hướng tinh thần và hành động của Hội Ân Nhân Giáo Phận.
·          Trách nhiệm đáp ứng quyền lợi của các hội viên theo nội quy.
+     Nhiệm vụ của Cha đặc trách hay cha linh hướng :
·          Chủ trì các cuộc sinh hoạt của Hội, quan tâm, đồng hành với các hội viên và các trưởng Hội địa phương.
·          Chủ trì các đại hội hàng năm :
-     Đức cha hay cha linh hướng chủ tọa các Đại hội của Hội Ân Nhân Giáo phận, tiếp nhận, duyệt xét và phê chuẩn những kiến nghị được đa số hội viên tán thành.
-     Trong các phiên họp, quan tâm tạo bầu khí đối thoại, hợp tác lành mạnh, trợ lực cho Hội thi hành sứ vụ phục vụ trong tình liên đới và hiệp thông huynh đệ.
4.2.  Cơ cấu tổ chức điều hành Hội cấp Giáo phận :
                        a) Cấp Giáo phận, Hội gồm :
1. Tổng linh hướng :
+ Đức Cha Giáo phận
2. Tổng điều hành :
+ Cha quản lý Giáo phận, trưởng ban kinh tế giáo phận
3. Ban điều hành gồm : 9 người
+ Một hội trưởng : do hội bầu
     + 6 Hội phó đại diện 6 Hạt
     + 1 Tổng thư ký
     + 1 Tổng thủ quỹ
       b) Cấp hội địa phương hay đơn vị nhóm :
                           Ban điều hành gồm : 3 người
+ Một hội trưởng : do hội địa phương bầu
+ Một thư ký
+ Một thủ quỹ
4.3. Sinh hoạt :
+ Cấp Giáo phận :
·        Hàng năm (đầu năm – 5 Tết) Giáo phận tổ chức đại hội 1 lần cho mọi hội viên họp mặt, tổng kết, vui xuân, cầu nguyện cho tất cả các hội viên.
·        Giữa năm tổ chức họp các ban điều hành các cấp.
                        + Cấp địa phương :
·        Hàng năm trưởng đơn vị (nhóm) tổ chức họp nhóm 1 lần sau lần họp cấp Giáo phận
·        Mục đích : phổ biến các thông tin và sinh hoạt Hội cho các thành viên .
Ghi chú : cả vợ chồng thành một đơn vị ân nhân
 
 
THẺ ĐĂNG KÝ ỦNG HỘ 
(Ngày tham gia ...........2011)
 
Tên Thánh, tên gọi của chồng …………………....
Tên Thánh, tên gọi của vợ : ...................................
Giáo xứ: ……………………………………….........
Địa chỉ liên lạc : …………………..…………………………..............
…………………………………………………........
Điện thoại: ………………………………………….
Email: …………………………………………........
 
Ủng hộ Giáo phận :
 
1) Ân nhân cấp I : bao nhiêu tuỳ ý             
Cụ thể …………………………………....
Đã góp       cụ thể .................................
Chưa góp 5 cụ thể ..................................
2)  Ân nhân cấp II : từ 10 triệu trở lên      Cụ thể ………...........................................
Đã góp        cụ thể ................................
Chưa góp  cụ thể .................................
3) Ân nhân cấp III : từ 100 triệu trở lên    Cụ thể …………………………………….
 Đã góp        cụ thể ..................................
 Chưa góp  cụ thể ..................................
4) Ân nhân đặc biệt : từ 500 triệu trở lên
Cụ thể ……………………………………..
Đã góp         cụ thể ..................................
Chưa góp     Cụ thể ...……….................
Ghi chú: Có thể góp tiền thành nhiều đợt trong năm
    
5. Lịch triển khai Hội Ân nhân tại các Hạt :
            5.1. ngày 15-5-2011 CN IV PS : hạt Hưng Yên
            5.2. ngày 22-5-2011 CN V PS : hạt Kiến xương
5.3. ngày 29-5-2011 CN VI PS : hạt Đông hưng
            5.4. ngày 05-6-2011 CN VII PS Chúa Lên Trời : hạt Tiền Hải
            5.5. ngày 12-6-2011 CTT hiện xuống : hạt Thành phố
            5.6. ngày 19-6-2011 CN XII Chúa Ba Ngôi : hạt Thái Thụy
 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm