Danh mục bài viết

Cập nhật 21/10/2011 - 22:50 - Lượt xem 2651

Các Giám Mục Hoa Kỳ chỉ trích quyết định của chính phủ Obama về luật hôn phối

Hoa Thịnh Đốn (CNS) – Văn Phòng Luật Pháp của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nói quyết định của chính phủ Obama là không còn yểm trợ cho Đạo Luật Bảo Vệ Hôn Nhân trong những thách đố về luật pháp sắp tới có nghĩa là “một sự từ bỏ” “đòi hỏi của Hiếp Pháp là bảo đảm rằng luật pháp của Hoa Kỳ phải được thi hành một cách trung thành.”

 

 
Tuyên cáo cuả văn phòng này được phổ biến ngày 23 tháng Hai sau khi Tổng Thống Obama chỉ thị cho Bộ Tư Pháp ngưng bảo vệ đạo luật Liên Bang được Quốc Hội thông qua và được Tổng Thống Bill Clinton chuẩn y thành bộ luật năm 1966: "Hôn nhân đã được hiểu qua bao nhiêu ngàn năm và bởi biết bao nhiêu nền văn hóa là một sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ."  
 
Đạo luật Bảo Vệ Hôn Nhân nói rằng chính phủ Liên Bang định nghĩa hôn nhân là một sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ và không một tiểu bang nào được công nhận các giấy phép hôn phối giữa hai người đồng phái tính của một tiểu bang khác.  
 
Văn phòng Luật Pháp nói: "Căn bản chính cho quyết định ngày nay là tổng thống Obama coi đạo luật này là một hình thức không được cho phép kỳ thị dựa trên khuynh hướng tính dục.” 
 
Trong tuyên cáo ngày 23 tháng Hai, Tổng Trưởng Tư Pháp Eric Holder nói mặc dầu chính phủ đã bảo vệ đạo luật năm 1966 trong một vài tòa án liên bang, nhưng sẽ không tiếp tục làm như vậy trong những trường hợp còn đang chờ sự phán xét của Toà Chống Án Hoa Kỳ (2nd U.S. Circuit Court of Appeals.)  
 
Khác với các trường hợp trước đây, ông Holder nói, Toà Chống Án (2nd Circuit) "không có các tiêu chuẩn đã được thiết lập hay bó buộc về việc phân xử các đạo luật liên quan đến khuynh hướng tính dục."  
 
Đáp ứng tuyên cáo này, Tổ chức Hôn Nhân Quốc Gia (the National Organization for Marriage,) chống lại hôn nhân đồng phái tính, đã kêu gọi Quốc Hội hãy “kêu gọi các luật sư trong các tòa là những người thật sự muốn bảo vệ đạo luật, thay vì những người có lợi cho những chiêu bài chính trị của họ.”
 

Bùi Hữu Thư 


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm