Danh mục bài viết

Cập nhật 8/4/2021 - 19:16 - Lượt xem 131

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 08/4/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 08 tháng 4 năm 2021

1. Nhân công

 • 31 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • 20 giáo dân giáo xứ Đức Ninh
 • 19 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 23 thầy Tu Sinh

2. Công việc

 • Hoàn thành đổ bê tông sàn dốc tầng 6 khu b
 • Đổ bê tông cột tầng 6 khu c
 • Lắp phào chỉ khu b
 • Kéo phào chỉ
 • Xây tường ngăn phòng tầng 2 khu a2
 • Xây tường ngăn phòng tầng 4 khu a1
 • Xây tường ngăn phòng tầng 3 khu c2
 • Trát trần tầng 2 khu c1; khu b; tầng 1 khu a
 • Thi công cốp pha tầng 6 khu c2
 • Thi công sắt sàn tầng 6 khu a2
 •  Thi công sắt cột tầng 6 khu a1
GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
ĐỨC NINH
1 Cha xứ  Gioan Trần Ngọc Cương, SDB
2 Pr Vũ Văn Trình
3 Pr Nguyễn Ngọc Huy
4 Vinc Nguyễn Văn  Đợi
5 Maria Nguyễn Thị  Đặm
6 Maria Phạm Thị Huyên
7 Pr Nguyễn Văn  Đức
8 Maria Lê Thị Vượng
9 Maria Nguyễn Thị  Chích
10 Maria Bùi Thị Huy
11 Maria Nguyễn Thị  Nhẫn
12 Maria Nguyễn Thị  Hường
13 Pr Trần Văn Vàng
14 Pr Nguyễn Văn  Tuyền
15 Pr Trần Văn Sơn
16 Jos Trần Văn Thích
17 Maria Trần Thị Tháp
18 Maria Trần Thị Sở
19 M Nguyễn Thị  Thim
20 Pr Trần Văn Tế

BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm