Danh mục bài viết

Cập nhật 7/4/2021 - 18:19 - Lượt xem 156

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 07/4/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 07 tháng 4 năm 2021

1. Nhân công

 • 31 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • 12 giáo dân giáo xứ Ngô Xá
 • 13 giáo dân giáo xứ Vĩnh Phúc
 • 19 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 16 thầy chủng sinh lớp Thần II

2. Công việc

 • Công tác chuẩn bị đổ sàn tầng 6 khu b
 • Kê máy đảo bê-tông
 • Rửa sàn
 • Chèn lưới sắt
 • Chuyển những vật dụng cần thiết lên mái để chuẩn bị đổ bê-tông
 • Ráp cốp pha cột tầng 6 khu c1
 • Xây tầng 5 khu a2; tầng 6 khu c1; tầng 3 khu c2; tầng 4 khu a2
 • Ráp phào chỉ
 • Lột bạt trần tầng 2 khu b; tầng 3 khu c
 • Chuyển phào chỉ lên tầng 3 khu a
 • Chuyển cát lên tầng 6 khu c
 • Thu dọn công trường
 • Điện nước
 • Bảo trì
 • Quay phào chỉ
 • Xây tường ngăn phòng tầng 2 khu a2
 • Xây tường ngăn phòng tầng 4 khu a1
 • Xây tường ngăn phòng tầng 3 khu c2
 • Trát trần tầng 2 khu c1; tầng 1 khu b
 • Thi công cốp pha tầng 6 khu c2
 • Thi công sắt sàn tầng 6 khu a2
 • Thi công sắt cột tầng 6 khu a1
GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
VĨNH PHÚC
1 Ga Chung
2 Ga Thông
3 Ga Thắng
4 Ga Kiểm
5 Ga Thị
6 Ga Giúp
7 Maria Nhàn
8 Maria Tuyền
9 Maria Thuận
10 Maria Nguyệt
11 Maria Hoa
12 Ga Thật
13 Maria Hòa

 

GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
NGÔ XÁ
1 Dom Chức
2 Jos Lăng
3 Aug. Quảng
4 Pr Thật
5 Jos Ngọc
6 Maria Đài
7 Maria Tuấn
8 Maria Hường
9 Maria Xuân
10 Maria Thúy
11 Maria Miền
12 Jos Chính
       

BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm