Danh mục bài viết

Cập nhật 27/3/2021 - 22:3 - Lượt xem 196

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 27/03/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 27 tháng 3 năm 2021

1.   Nhân công

 • 27 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • 14 giáo dân giáo xứ Thụy Lôi

2.   Công việc

 • Xây tường tầng 3 khu c
 • Đổ bê-tông cột tầng 5 khu a
 • Lột bạt tầng 3
 • Xây nhà vệ sinh tầng 3 khu c
 • Điện nước
 • Chuyển vật liệu
 • Bảo trì
 • Sắp xếp máy đảo bê-tông
 • Tim cốt tầng 6 khu c; tầng 3 khu a
 • Kéo phào chỉ
 • Trát tường mặt tiền
 • Xây tường ngăn phòng tầng 2 khu a1
 • Xây tường ngăn phòng tầng 3 khu a2
 • Xây tường ngăn phòng tầng 2 khu c1
 • Trát trần tầng 2 khu c2
 • Trát trần tầng 1 khu b
 • Thi công cốp pha tầng 5 khu b
 • Thi công cốp pha tầng 5 khu a
 • Thi công sắt sàn tầng 6 khu c
GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
THỤY LÔI
1 Pr Quyền
2 Pl Đô
3 Pr Trường
4 Pr Quyết
5 Pr Đạo
6 Pr Cường
7 Pr Mạnh
8 Pr Hải
9 Pr Huy
10 Jos Nghĩa
11 Pr Căn
12 Pr Thành
13 Pr Tiến Xiêm
14 Maria Hạnh
     

 

BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm