Danh mục bài viết

Cập nhật 26/3/2021 - 19:33 - Lượt xem 186

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 26/03/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 26 tháng 3 năm 2021

1.   Nhân công

 • 28 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • 15 giáo dân giáo xứ Tần Nhẫn
 • 19 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ

2.   Công việc

 • Tháo ghép cốp pha cột Tầng 5 khu a; tầng 6 khu c
 • Đổ bê-tông tầng 5 khu a
 • Xây tường tầng 5 khu c; tầng 3 khu c
 • Lột bạt tầng 3
 • Ráp phào chỉ khu b
 • Điện nước
 • Bảo trì
 • Lấy Tim cốt tầng 6 khu c; tầng 3 khu a
 • Kéo phào chỉ
 • Trát tường mặt tiền
 • Nghiệm thu xây trát
 • Xây tường ngăn phòng tầng 2 khu a1; tầng 2 khu c1; tầng 3 khu a2
 • Trát trần tầng 2 khu c2
 • Trát trần tầng 1 khu b
 • Thi công sắt sàn tầng 6 khu a
GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
TẦN NHẪN
1 Mic Hoàng Quân Khu
2 Mic Vũ Văn Bẩy
3 Mic Nguyễn Văn  Quyền
4 Mic Hoàng Đình Quyến
5 Mic Nguyễn Văn  Hùng
6 Mic Nguyễn Văn  Tiếng
7 Mic Vũ Văn Bầu
8 Mic Vũ Văn Điệu
9 Mic Hoàng Văn Huyên
10 Maria Hoàng Thị Thêu
11 Maria Nguyễn Thị  Nguyệt
12 Maria Nguyễn Thị  Xuân
13 Maria Vũ Thị Tuyến
14 Maria Nguyễn Thị  Thu
15 Mic Hoàng Đình Chủ
   

BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm