Danh mục bài viết

Cập nhật 6/3/2021 - 18:12 - Lượt xem 191

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 06/03/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 06 tháng 3 năm 2021

1.   Nhân công

 • 26 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • Không giáo dân giáo xứ (giáo xứ Mỹ Đình xin chuyển ngày khác)
 • 19 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ

2.   Công việc

 • Tháo và ghép cốp pha cột tầng 5 khu a-b
 • Đổ cột tầng 5 khu b
 • Chuyển vật liệu
 • Xây tầng 5 khu a
 • Dựng cuốn cửa, tầng 2 khu b
 • Xây tường thang bộ tầng 4-5 khu b
 • Dọn bạt trần tầng 2 khu c
 • Thi công Điện nước
 • Bảo trì thang vận
 • Xây tường ngăn phòng tầng 2 khu c
 • Trát trần tầng 1 khu b
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 5 khu a
 • Thi công cốp pha tầng 6 khu c
 • Thi công sắt sàn tầng 5 khu c
 • Thi công sắt sàn tầng 5 khu a

Xem album hình 

BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm