Danh mục bài viết

Cập nhật 3/3/2021 - 19:29 - Lượt xem 216

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 03/03/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 03 tháng 3 năm 2021

1.   Nhân công

 • 23 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • 15 giáo dân giáo xứ Chấp Trung
 • 12 giáo dân giáo xứ Duyên Tục
 • 19 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 16 Thầy chủng sinh khoa Thần

2.   Công việc

 • Tháo và ghép cốp pha cột tầng 5 khu a-b
 • Đổ cột tầng 5 khu b; khu a
 • Chuyển vật liệu
 • Xây tầng 5 khu b; tầng 4 khu c; tầng 4 khu b
 • Xây thang bộ tầng 4-5 khu a
 • Xây hộp cột tầng 3 khu b
 • Dọn bạt trần tầng 1
 • Thi công Điện nước
 • Hàn lan can tầng 4 khu c
 • Kéo phào chỉ
 • Xây tường ngăn phòng tầng 2 khu c
 • Trát trần tầng 1 khu b
 • Tháo dỡ cốp pha
 • Thi công cốp pha tầng 6 khu c
 • Thi công sắt sàn tầng 5 khu c; tầng 5 khu a
 • Thi công sắt cột tầng 5 khu b
GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
DUYÊN TỤC
1 Aug Nguyễn Văn Sách
2 Aug Thắng
3 Aug Kỷ
4 Aug Cầu
5 Aug Vũ Đình Ngoạn
6 Aug Thuật
7 Aug Hải
8 M Hiền
9 Fx Toán
10 Fx Hệ
11 M Hiên
12 Jos Hòa
     

 

GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
CHẤP TRUNG
1 Jos Tiềm
2 Phêrô Sơn
3   Nguyên
4   Sử
5   Sinh
6   Ý
7   Biên
8   Ca
9   Ngoan
10   Thơ
11   Đăng
12   Lan
13   Vượng
14   Ngăm
15   Xuyến
     

Xem album hình 

BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm