Danh mục bài viết

Cập nhật 2/3/2021 - 19:19 - Lượt xem 189

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 02/03/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 02 tháng 3 năm 2021

1.   Nhân công

 • 18 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • 19 giáo dân giáo xứ Bơn Làng
 • 11 giáo dân giáo xứ Lập Trại
 • 19 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 16 thầy chủng sinh lớp Triết II

2.   Công việc

 • Tháo và ghép cốp pha cột tầng 5 khu a-b
 • Đổ cột tầng 5 khu b
 • Chuyển vật liệu
 • Xây tầng 5 khu b; tầng 3 khu c; tầng 3 khu b
 • Xây thang bộ tầng 4-5 khu a
 • Xây hộp cột khu b
 • Dọn bạt trần tầng 1; tầng 2 khu c
 • Thi công Điện tầng 1
 • Bảo trì thang vận
 • Trát trần tầng 1 khu b
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 5 khu b, khu c
 • Thi công cốp pha tầng 5 khu a
 • Thi công sắt sàn tầng 5 khu c; khu a
 • Thi công sắt cột tầng 5 khu b
GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
LẬP TRẠI 
1 Phêrô Nguyễn Văn  Giang
2 Phêrô Trương Công Đường
3 Jos Nguyễn Văn Tuấn
4 Maria Phạm Thị Bốn
5 Jos Trương Văn Lãn
6 Phêrô Đặng Đình Mẽ
7 Phêrô Đặng Đình Trân
8 Phêrô Đỗ Trọng Truyền
9 Phêrô Đinh Văn Thuật
10 Phêrô Trương Văn Long
11 Phêrô Trương Văn Chinh
     

 

GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
BƠN LÀNG 
1 Jos Ninh
2 Jos Viêm
3 Jos Mạnh
4 Jos Khuê
5 Jos Quyết
6 Jos Xanh
7 Jos Bình
8 Jos Tâm
9 Jos Luật
10 Maria Huệ
11 Maria Dần
12 Maria Xa
13 Maria Hiền
14 Maria Mây
15 Maria Thúy
16 Maria
17 Ga.B Tuynh
18 Jos Cường
19 Dom Phú
     

Xem album hình 

BXDĐCV

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm