Danh mục bài viết

Cập nhật 1/3/2021 - 19:35 - Lượt xem 227

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 01/03/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 01 tháng 3 năm 2021

1.   Nhân công

 • 13 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • 15 giáo dân giáo xứ An Lập
 • thầy chủng sinh: nghỉ

2.   Công việc

 • Xây tầng 5 khu b
 • Xây tầng 3 khu c; khu b
 • Dọn bạt trần tầng 1
 • Ghép cốp pha mái cửa sổ trang trí tầng 3 khu c
 • Chuyển vật liệu
 • Thi công điện nước tầng 2
 • Bảo trì thang vận khu c
 • Kéo phào chỉ
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 5 khu b, khu c
 • Thi công cốp pha tầng 5 khu a
 • Thi công sắt cột tầng 5 khu b
GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
AN LẬP 1 Dom Thuyên
  2 Jos Huynh
  3 Vinc Đoàn
  4 Vinc Tuế
  5 Dom Khâm
  6 Jos Tuynh
  7 Dom Chung
  8 Jos Tỉnh
  9 Maria Dung
  10 Maria
  11 Maria Lanh
  12 Jos Sự
  13 Jos Vị
  14 Dom Chiêm
  15 Jos Định

 

Xem album hình 

BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm