Danh mục bài viết

Cập nhật 25/2/2021 - 19:24 - Lượt xem 289

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 25/02/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 25 tháng 2 năm 2021

1.   Nhân công

 • 26 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • 20 giáo dân giáo xứ Xuân Hòa
 • 19 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ

2.   Công việc

 • Dựng cốp pha cột tầng 5 khu b
 • Đổ cột tầng 5 khu b
 • Xây hộp cột khu c
 • Xây tầng tường 3 khu c
 • Xây tường thang máy tầng 3 khu c
 • Kéo phào chỉ vòm cuốn
 • Chuyển vật liệu lên tầng 5
 • Thi công Điện nước tầng 1
 • Lắp thang vận
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 5 khu b, c1
 • Thi công cốp pha tầng 5 khu a2
 • Thi công sắt sàn tầng 5 khu c2
 • Thi công sắt cột tầng 5 khu b
GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
XUÂN HÒA 1 Dom Kiệm
  2 Dom Viễn
  3 Vinc Bổn
  4 Dom Toản
  5 Dom Tuyền
  6 Dom Lục
  7 Dom Tiệm
  8 Dom Hòa
  9 Jos Nghĩa
  10 Dom Thường
  11 Dom Tam
  12 Dom Kiêm
  13 Dom Trường
  14 Jos Vững
  15 Phêrô Hiệp
  16 Dom
  17 Maria Nhung
  18 Maria Nữ
  19 Phêrô Hùng
  20 Dom Tiệp

Xem album hình 

BXDĐCV

 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm