Danh mục bài viết

Cập nhật 24/2/2021 - 19:0 - Lượt xem 272

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 24/02/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 24 tháng 2 năm 2021

1.   Nhân công

 • 27 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • 26 giáo dân giáo xứ Lai Ổn
 • 19 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ

2.   Công việc

 • Dựng cốp pha cột tầng 5 khu b
 • Đổ cột tầng 5 khu b
 • Xây hộp cột khu c
 • Xây tầng tường 3 khu c
 • Khoan cấy cột
 • Chèn xốp khe lún
 • Thi công Điện nước tầng 1
 • Bảo trì máy móc
 • Sửa máy xúc
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 5 khu b, c1
 • Thi công cốp pha tầng 5 khu a2
 • Thi công sắt sàn tầng 5 khu c2
 • Thi công sắt cột tầng 5 khu b
GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN GIÁO HỌ
LAI ỔN 1 Dom Nguyễn T.  Xuân Nhà xứ
  2 Jos Phan X. Đĩnh Nhà xứ
  3 Ga Nguyễn Văn  Kiên Nhà xứ
  4 Dom Nguyễn T. Công Nhà xứ
  5 M Nguyễn T. Hiên Nhà xứ
  6 Ga Nguyễn H. Thiện Đồng Ấu
  7 Ga Đỗ T. Kiên Đồng Ấu
  8 Ga Nguyễn Văn  Lịch Đồng Ấu
  9 Ga Nguyễn Văn  Quýnh Đồng Ấu
  10 Ant Nguyễn X. Đĩnh Đồng Ấu
  11 Jos Quách H. Tuấn An Ninh
  12 M Phạm T. Hiệp Đồng Bằng
  13 M Đinh T. Lý Đồng Bằng
  14 Dom Đinh Văn Thiên Đồng Bằng
  15 Dom Trần Văn Dũng Đồng Bằng
  16 Dom Đinh Văn Tiến Đồng Bằng
  17 Ant Nguyễn Văn  Tuyến Cao Nội
  18 Ant Nguyễn DĐình Duyên Cao Nội
  19 Phêrô Nguyễn Đ. Thắng Thủy Cơ
  20 M Nguyễn Thị  Ngọt Vọng Lỗ
  21 M Nguyễn Thị  Nhiên Vọng Lỗ
  22 M Nguyễn Thị  Liềm Vọng Lỗ
  23 M Nguyễn Thị  Phượng Vọng Lỗ
  24 Jos Dương Văn Tung Vọng Lỗ
  25 Jos Nguyễn Văn  Tấp Vọng Lỗ
  26 Jos Nguyễn Văn  Lâm Vọng Lỗ

 

Xem album hình 

BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm