Danh mục bài viết

Cập nhật 20/1/2021 - 19:12 - Lượt xem 200

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 20/01/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 20 tháng 1 năm 2021

1.   Nhân công

 • 26 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • 18 giáo dân giáo xứ Minh Châu
 • 25 giáo dân giáo xứ Châu Nhai
 • Các thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • Thầy chủng sinh lớp Thần II: 2 tổ (làm buổi chiều)

2.   Công việc

 • Tháo và chuyển cốp pha cột lên tầng 5 khu c
 • Chuyển dàn giáo Sân Khấu Từ An Lạc Lên Chủng Viện
 • Dọn bạt trần tầng 1 khu b
 • Xây hộp cột tầng 2 khu c
 • Xây tường hành lang cong tầng 2 khu a
 • Xây tường tầng 1 khu b; tầng 3 khu c
 • Bật Mực Tầng 5 Khu C
 • Chèn khuôn cửa tầng 1
 • Thu nilon và đẩy sạch nước tầng 5 khu c
 • Thi công Điện nước
 • Chuyển vật liệu
 • Bảo trì
 • Thi công cốp pha tầng 5 khu c
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 4 khu c
 • Thi công sắt sàn tầng 5 khu b
 
 
 
GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
 CHÂU NHAI
1 Dom Bình
2 Dom Văn
3 Maria Nga
4 Dom Chương
5 Dom Thi
6 Dom Diệm
7 Dom
8 Dom Súy
9 Dom Nhất
10 Dom Điến
11 Dom Dũng
12 Dom Tịnh
13 Jos Nhâm
14 Dom Chánh
15 Dom Tân
16 Dom Điều
17 Dom Cường
18 Dom Mão
19 Dom Viện
20 Dom Thịnh
21 Dom Đổng
22 Dom Đởn
23 Dom Vinh
24 Dom Đặng
25 Dom Tuân

 

 

       
GIÁO XỨ MINH CHÂU
TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
1 Dom Chín
2 Ga Đại
3 Micae Đình
4 Dom Cẩn
5 Fx Thứ
6 Ga Thắng
7 Jos Khải
8 Vinc Minh
9 Dom Thể
10 Maria Miến
11 Maria May
12 Micae Nhân
13 Dom Hạnh
14 Fx Chuủ
15 Ga Minh
16 Ga Tiên
17   Giấu tên
18   Giấu tên

Xem album hình 

 

BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm