Danh mục bài viết

Cập nhật 17/1/2021 - 20:30 - Lượt xem 165

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 17/01/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 17 tháng 1 năm 2021

1.   Nhân công

 • 7 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • 12 giáo dân giáo xứ Kính Danh
 • Thầy chủng sinh: nghỉ

2.   Công việc

 • Ghép cốp pha tầng 4 khu a
 • Chuyển vật liệu
 • Xây tường hành lang cong tầng 2 khu c
 • Xây tường dạ cửa tầng 1 khu a
 • Dọn công trình
 • Thi công điện nước
 • Bảo trì
 • Thi công cốp pha tầng 5 khu a
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 4 khu a
 • Thi công sắt sàn tầng 5 khu b
 • Thi công sắt cột tầng 4 khu a
GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
KÍNH DANH 1 Pet Trần Văn Hứa
  2 Pet Trần Đình Chỉ
  3 Dom Trần Văn Tậu
  4 Pet Trần Văn Trí
  5 Pet Trần Văn Văn
  6 Vinc Trần Văn Xã
  7 Pet Phạm Văn  Tân
  8 Pet Trần Văn Tình
  9 Dom Trần Văn Lân
  10 Maria Trần Thị Khuyên
  11 Maria Trần Thị Ngọc
  12 Maria Trần Thị Ngọt

Xem album hình 

BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm