Danh mục bài viết

Cập nhật 13/1/2021 - 19:15 - Lượt xem 285

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 13/01/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 13 tháng 1 năm 2021

1.   Nhân công

 • Thợ công nhật: 27 thợ
 • Các tổ thợ khoán
 • Giáo dân giáo xứ Thủ Chính: 23 người
 • Thầy chủng sinh lớp Tập Vụ: 18 thầy
 • Thầy chủng sinh lớp Thần II: 2 tổ (làm buổi chiều)

2.   Công việc

 • Tháo - ghép cốp pha cột tầng 4 khu c –a
 • Đổ bê tông cột tầng 4 khu a
 • Hàn lưới bảo vệ - quanh giếng trời
 • San cát mái hiên
 • Thi công băng cản nước
 • Xây tường, hộp cột tầng 2 khu c
 • Xây tường cầu thang tầng 4 khu a
 • Xây cầu thang máy tầng 2 khu b
 • Đổ cục kê
 • Thi công điện nước tầng 5 khu c
 • Chuyển vật liệu; cát lấp
 • Bảo trì băng chuyền; thang vận
 • Thi công cốp pha tầng 5 khu a
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 3 khu a
 • Thi công sắt sàn tầng 5 khu c
GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
THỦ CHÍNH 1 Jos Tinh
  2 Aug Viêm
  3 Fx Bình
  4 Aug Thưởng
  5 Vinc Lợi
  6 Jos Yết
  7 Fx Tịnh
  8 Vinc Trung
  9 Jos Việt
  10 Aug Dũng
  11 Maria
  12 Maria Thoát
  13 Maria
  14 Dom Sang
  15 Vinc Thanh
  16 Dom Chuyển
  17 Dom Thái
  18 Maria Cậy
  19 Dom Thất
  20 Dom Trường
  21 Maria Tụng
  22 Maria Phú
  23 Aug Viêm

 

Xem album hình 

BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm