Danh mục bài viết

Cập nhật 30/12/2020 - 16:43 - Lượt xem 9082

Lịch trình Thuyên chuyển Linh mục Giáo phận Thái Bình

Thông báo của Văn phòng Toà Giám mục Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình.

GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC

Tháng 01/2021

______

I. CHƯƠNG TRÌNH

1. Chúa nhật, ngày 03/01/2021:

 • Các cha chia tay giáo dân và giáo dân cám ơn các Cha 
 •  Bàn giao sổ sách cho Ban Hội Đồng Giáo Xứ

2. Thứ ba, ngày 05/01/2021

 • Tất cả chuyển xứ   ( buổi sáng)

3. Thứ tư, ngày 06-07/01/2021

II. THÁNH LỄ TẠ ƠN và NHẬN GIÁO XỨ theo lịch trình sau:

1. Đức cha chủ tế thánh lễ nhận chức quản hạt Thái Thụy

Ngày 12/01/2021: các cha trong giáo hạt Thái Thụy về tham dự

 • 09g00 sáng : gx. Thượng Phúc (chánh xứ: Giuse Phạm Công Dũng)

2. Cha tổng Đại Diện Fx.assisi Nguyễn Tiến Tám

 • Ngày 05/01/2021
  • 17g00 chiều : gx. Cao Mại (cha phụ tá Vinh sơn Nguyễn Văn Tuân)
 • Ngày 6/01/2021
  • 09g00 sáng : Gx. Đồng quan (cha quản nhiệm Giuse Hà Đăng Oánh)
  • 17g00 chiều : gx Đồng Vân ( cha quản nhiệm Vinc. Nguyễn Thành Luân)
 • Ngày 7/01/2021
  • 09g00 sáng : Gx. Kính Danh (cha quản nhiệm Gioan Nguyễn Văn Trình)
  • 17g00 chiều : gx. Thọ Sở (cha quản nhiệm Giuse Bùi Văn Thiểm)

3. Cha Giám đốc Dom. Đặng Văn Cầu

 • Ngày 6/01/2021
  • 09g00 sáng : gx. Cam Châu (cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Văn Bỉnh)
  • 16g00 chiều : gx. Lương Đống (cha quản nhiệm Giuse Lại Ngọc Tuấn CM)
 • Ngày 7/01/2021
  • 09g00 sáng : Gx. Phương Quang (cha quản nhiệm Giuse Phạm Văn Điệp)
  • 16g00 chiều : gx. An Thái (cha quản nhiệm Gapriel Nguyễn Hoàng Long Crm)

4. Cha Toma. Đoàn Xuân Thỏa

 • Ngày 05/01/2021
  • 19g00: Phụ tá gx Trung Đồng ( cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Đề)
 • Ngày 6/01/2021
  • 09g00 sáng : gx. Thánh Tâm (cha quản nhiệm Phêrô Nguyễn Văn Luận)
  • 16g00 chiều : gx. Minh Châu (cha chánh xứ Giuse Đỗ Trọng Huy)
 • Ngày 7/01/2021
  • 09g00 sáng : gx. Linh Châu (cha quản nhiệm Giuse Phạm Văn Sang)
  • 16g00 chiều : gx. Lộc Trung (cha quản nhiệm Đaminh  Trần Văn Nhượng)
 • Ngày 08/01/2021
  • 19g00: gx Châu Nhai ( cha quản nhiệm Vinh Sơn Phạm Văn Thượng)

5. Cha Vinh sơn Vũ Văn Hướng

 • Ngày 6/01/2021
  • 09g00 sáng: gx. Lương Điền  (cha chánh xứ Augustino Phạm Quang Tường)
  • 16g00 chiều: gx Công Bồi (cha chánh xứ Luca Nguyễn Văn Định)
 • Ngày 7/01/2021
  • 9g00 sáng : gx. Quân Trạch (cha chánh xứ Đaminh Đào Trung Thành)
  • 16g00 chiều : gx Bác Trạch  (cha phụ tá Giuse Trần Văn Thực)

6. Cha Giuse Trịnh Tiến Thành

 • Ngày 6/01/2021
  • 09g00 Sáng : gx. Hải Linh (cha quản nhiệm Micae Nguyễn Văn Đô )
  • 16g00 chiều: gx. Xuân Hòa (cha quản nhiệm Tôma Trần Minh Điện)
 • Ngày 7/01/2021
  • 09g00 sáng : gx. Song Hai (cha quản nhiệm Giuse Phạm Văn Thỏa)
  • 16g00 chiều : gx. Vĩnh Trà (cha quản nhiệm Đaminh Đàm Văn Luận)
 • Ngày 09/01/2021
  • 19g00: Phụ tá gx Chính Tòa ( cha Phêrô Vêrona Phạm Văn Nhật)

 

7. Cha Hier. Nguyễn Ngọc Hinh

 • Ngày 6/01/2021
  • 09g00 sáng : gx. Bơn Làng (cha chánh xứ GioaKim Đặng Văn Diễn)
  • 16g00 chiều : gx. Tống Xuyên ( cha quản nhiệm Đaminh Trần Xuân Trịnh)
 • Ngày 7/01/2021
  • 09g00 sáng : gx. Lập Trại  (cha quản nhiệm Giuse Vũ Văn Chiều)
  • 16g00 chiều : gx. Phú Lạc (cha quản nhiệm Giuse Mai Văn Duẩn)

 

8. Cha Giuse Phạm Văn Thiện

 •  Ngày 05/01/2021
  • 19g00: phụ tá Gx Ngọc Đồng ( cha phụ tá Phê rô Nguyễn Văn Quỳ)
 • Ngày 6/01/2021
  • 09g00 sáng : gx. Việt Yên (cha chánh xứ Gioan B. Đỗ Bá Dương)
  • 16g00 chiều : gx. Đông Châu (cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Văn Vương)

 

 • Ngày 7/01/2021
  • 09g00 sáng : gx. Quan Khê (cha quản nhiệm GioanB. Hoàng Văn Hồ)
  • 16g00 chiều : gx. Trung Châu (cha quản nhiệm Giuse Trần Xuân Thăng)

9. Cha Fx. Ngô Văn Toan

 • Ngày 6/01/2021
  • 09g00 sáng :  gx. Thượng Điền (cha quản nhiệm Phê rô Chu Duy Mạc)
  • 16g00 chiều : gx. Cát Trại (cha quản nhiệm Bartomeo Vũ Quí Cường Crm)
 • Ngày 7/01/2021
  • 09g00 sáng : gx. Lãm Khê (cha quản nhiệm Vinh sơn Vũ Huy Thông)
  • 16g00 chiều : gx. An Châu (cha quản nhiệm Fx. Phạm Công Tiến)

 ​10. Cha Giuse Trần Xuân Chiêu

 • Ngày 6/01/2021
  • 09g00 sáng : gx. Cao Mộc (cha quản nhiệm Phê rô Nguyễn Văn Bang)
  • 16g00 chiều:  gx. Tràng Lũ (cha quản nhiệm GioanB. Đoàn Viết Hưởng)

 

 • Ngày 7/01/2021
  • 09g00 sáng : gx. Phục Lễ (cha quản nhiệm GioanB. Bùi Như Xành)
  • 19g00 chiều : gx Nghĩa chính (cha phụ tá Đaminh Nguyễn Văn Du)

 

11. Cha Phêrô Đinh Văn Hùng

 • Ngày 6/01/2021
  • 09g00 sáng : gx. Bích Đông (cha quản nhiệm Hier. Nguyễn Công Hiến)
  • 16g00 chiều : gx. Hạ Lễ (cha quản nhiệm Đaminh Nguyễn Văn Bảng)

 

 • Ngày 7/01/2021
  • 09g00 sáng :  
  • 16g00 chiều : gx. Thuần Túy (cha quản nhiệm Đaminh Nguyễn Mạnh Trường)

 

12. Cha Augustino Phạm Quang Huy

 • Ngày 06/01/2021
  • 19g00: Phụ tá gx Cổ Việt ( cha Phê rô Verona Trần Duy Thể)

Ghi chú: Xin các cha trong ban tư vấn đi chủ sự nghi thức nhận giáo xứ của các cha theo lịch.

 • Các cha chánh xứ và quản nhiệm: có nghi thức nhận xứ
 • Các cha phụ tá nâng lên quản nhiệm tại chỗ : chỉ cần đọc văn thư bổ nhiệm
 • Các cha phụ tá chỉ đọc văn thư và giới thiệu cho cộng đoàn giáo xứ.

Về giờ cử hành thánh lễ có thể uyển chuyển theo địa phương cho hợp với cộng đoàn: ví dụ 17g00 thay 16g00 vì các em đi học về muộn...

 

Những tập tài liệu đính kèm:

​BTTGPTB

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm