Danh mục bài viết

Cập nhật 1/12/2020 - 20:16 - Lượt xem 431

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 01/12/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 01 tháng 12 năm 202O có sự đóng góp ngày công lao động của anh chị em đến từ giáo xứ Đông A và Thuận Nghiệp

1.  Công việc

 • Tháo và ghép cốp pha cột tầng 3 khu a
 • Đổ cột tầng 3 khu a
 • Đổ dầm vòm cuốn khu b
 • Xây tường ngăn phòng tầng 2 khu c
 • Xây tường tầng 3 khu a
 • Thi công cốp pha tầng 4 khu c
 • Thi công cốp pha tầng 4 khu a
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 3 khu c
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 2 khu b
 • Thi công sắt sàn tầng 4 khu b
 • Thu dọn công trình
 • Bảo trì máy móc
 • Bảo trì điện nước

2.  Nhân công

 • 16 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 24 Thợ công nhật
 • Thầy chủng sinh: nghỉ
 • Các tổ thợ khoán
 • 17 giáo dân giáo xứ Thuận Nghiệp
 • 8 giáo dân giáo xứ Đông A 
STT Tên thánh Họ và tên Giáo họ Giáo xứ 
1 Phêrô Toàn Nhà xứ Đông A
2 Phêrô Phong Nhà xứ Đông A
3 Maria Hảo Nhà xứ Đông A
4 Maria Thơ Nhà xứ Đông A
5 Maria Liễu Nhà xứ Đông A
6 Maria Trung Nhà xứ Đông A
7 Maria Cúc Nhà xứ Đông A
8 Maria Nhơn Nhà xứ Đông A
9 Giuse Đặng Văn Toản Tăng Bổng Thuận Nghiệp
10 Giuse Đặng Văn Tịnh Tăng Bổng Thuận Nghiệp
11 Giuse Đặng Văn Cường Tăng Bổng Thuận Nghiệp
12 Giuse Nguyễn Văn Toán Nhà Xứ Thuận Nghiệp
13 Vinh sơn Vũ Văn Nghiệp Nhà Xứ Thuận Nghiệp
14 Vinh sơn Vũ Văn Minh Nhà Xứ Thuận Nghiệp
15 Vinh sơn Vũ Văn Tạo Nhà Xứ Thuận Nghiệp
16 Vinh sơn Trần Văn Hồng Nhà Xứ Thuận Nghiệp
17 Vinh sơn Vũ Văn Nguyện Nhà Xứ Thuận Nghiệp
18 Vinh sơn Vũ Văn Phúc Nhà Xứ Thuận Nghiệp
19 Vinh sơn Phạm Văn Tiếp Nhà Xứ Thuận Nghiệp
20 Vinh sơn Phạm Văn Thiển Nhà Xứ Thuận Nghiệp
21 Vinh sơn Nguyễn Văn Sơn Nhà Xứ Thuận Nghiệp
22 Vinh sơn Nguyễn Văn Ký Nhà Xứ Thuận Nghiệp
23 Vinh sơn Nguyễn Văn Chức Nhà Xứ Thuận Nghiệp
24 Vinh sơn Trần Văn Nam Nhà Xứ Thuận Nghiệp
25 Vinh sơn Trần Văn Vương Nhà Xứ Thuận Nghiệp

Xem Album hình 

 

BXDĐCV


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm