Danh mục bài viết

Cập nhật 30/11/2020 - 17:49 - Lượt xem 690

Chương trình Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Bổn mạng Hội Con Đức Mẹ Giáo Phận Thái Bình

Trước khi Đại lễ Mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được cử hành vào ngày 07 tháng 12 năm 2020, chị em trong Hội Con Đức Mẹ Giáo phận Thái Bình đã cùng với cha đặc trách thống nhất chương trình mừng ngày bổn mạng của chị em trong hội. Dưới đây là biên bản cuộc họp:


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm