Danh mục bài viết

Cập nhật 26/11/2020 - 19:5 - Lượt xem 294

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 26/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 26 tháng 11 năm 202O có sự đóng góp ngày công lao động của anh chị em giáo dân Giáo xứ Hoàng Xá

1.  công việc

 • tháo và ghép hộp cột tầng 3 khu c
 • đổ cột tầng 3 khu c
 • xây tường tầng 3 khu a
 • xây tường thang bộ tầng 3 khu b
 • xây hộp kỹ thuật tầng 2 khu a
 • xây tường ngăn phòng tầng 2 khu a
 • nghiệm thu cốp pha tầng 4 khu b
 • thi công cốp pha tầng 4 khu b
 • tháo dỡ cốp pha tầng 3 khu c
 • tháo dỡ cốp pha tầng 2 khu b
 • thi công sắt sàn tầng 4 khu b
 • bảo trì, sửa chữa máy móc
 • bảo trì điện nước

     2. Nhân công:

 • 15 thầy chủng sinh lớp tập vụ
 • 28 thợ công nhật
 • thầy chủng sinh: 2 tổ(làm buổi chiều)
 • các tổ thợ khoán
 • 42 giáo dân giáo xứ hoàng xá
Ngày STT Tên thánh Họ và Tên Giáo họ Giáo xứ
26/11 1 Dom Vũ Đức Hữu Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 2 Giuse Phạm Văn Quyển Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 3 Giuse Phạm Văn Miên Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 4 Dom Vũ Văn Tĩnh Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 5 Giuse Phạm Văn Thế Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 6 Dom Trần Văn Hưởng Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 7 Maria Nguyễn Thị Dung Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 8 Maria Phạm Thị Lừng Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 9 Giuse Nguyễn Văn Can Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 10 Maria Phạm Thị Niềm Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 11 Giuse Phạm Ngọc Khanh Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 12 Dom Nguyễn Văn Hoàn Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 13 Giuse Phạm Ngọc Nhiên Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 14 Dom Nguyễn Văn Đối Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 15 Dom Phạm Văn Rụng Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 16 Dom Phạm Văn Lập Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 17 Maria Nguyễn Thị Ngợi Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 18 Dom Nguyễn Văn Hoàng Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 19 Giuse Nguyễn Văn Tân Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 20 Giuse Phạm Văn Bình Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 21 Giuse Nguyễn Văn Thiệm Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 22 Maria Vũ Thị Bính Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 23 Maria Vũ Thị  Vảng Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 24 Maria Vũ Thị Hiên Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 25 Dom PHạm Văn Mỵ Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 26 Dom Nguyễn Văn Cử Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 27 Dom Nguyễn Văn Thị Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 28 Giuse Nguyễn Văn Kích Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 29 Maria Trần Thị Mộ Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 30 Dom Phạm Văn Binh Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 31 Dom Phạm Văn Xuyên Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 32 Maria Phạm Thị Ngọt Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 33 Dom Nguyễn Văn Hưng Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 34 Giuse Nguyễn Văn Chiến Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 35 Giuse Trần Văn Cử Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 36 Dom Trần Văn Chiến Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 37 Giuse Phạm Quang Nhị Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 38 Maria Trần Thị Huê Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 39 Dom Phạm Văn Bắc Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 40 Giuse Phạm Văn Sách Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 41 Giuse Nguyễn Viết Nghĩa Nhà xứ Hoàng Xá
26/11 42 Giuse Phạm Văn Ngũ Nhà xứ Hoàng Xá

 


 Xem Album hình 

 

BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm