Danh mục bài viết

Cập nhật 24/11/2020 - 17:40 - Lượt xem 234

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 24/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 24 tháng 11 năm 202O có sự đóng góp ngày công lao động của anh chị em giáo dân các giáo xứ: Đức Long và Nguyệt Lãng

1.   Công việc

 • đổ cột tầng 3 khu c, a
 • tháo, ghép hộp cột tầng 3 khu a,c
 • xây tường sau thang bộ tầng 2-3 khu c
 • xây lan can cầu thang tầng 2-3 khu c
 • xây tường thang máy tầng 2-3 khu c
 • xây tường ngăn phòng tầng 2 khu a
 • xây hộp kỹ thuật tầng 2 khu a
 • thi công cốp pha tầng 4 khu b
 • tháo dỡ cốp pha tầng 3 khu c, tầng 2 khu b
 • thi công sắt sàn tầng 4 khu b
 • dỡ nhà kho cũ
 • chuyển vật liệu
 • làm lan can bảo vệ
 • bảo trì điện nước
 • bảo trì máy móc

2.   Nhân công

 • 15 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 26 Thợ công nhật
 • Thầy chủng sinh: nghỉ (bắc khung sân khấu TGM)
 • Các tổ thợ khoán 
 • 22 Giáo dân (giáo xứ Đức Long: 17 người; giáo xứ Nguyệt Lãng: 5 người)

 

STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO HỌ GIÁO XỨ
1 GioaKim Hoàng   Đức Long
2 GioaKim Phán   Đức Long
3 GioaKim Ngọ   Đức Long
4 GioaKim Tích   Đức Long
5 GioaKim Long   Đức Long
6 GioaKim Khôi   Đức Long
7 GioaKim Tương   Đức Long
8 GioaKim Bỉnh   Đức Long
9 GioaKim   Đức Long
10 GioaKim Chiên   Đức Long
11 GioaKim Hân   Đức Long
12 Maria Vui   Đức Long
13 Maria Linh   Đức Long
14 Maria Chiên   Đức Long
15 Maria Phương   Đức Long
16 Maria Thiện   Đức Long
17 Maria Nhạn   Đức Long
1 GioaKim Tuyến   Nguyệt Lãng
2 Maria Thủy   Nguyệt Lãng
3 Maria Cúc   Nguyệt Lãng
4 Ông Hạt   Nguyệt Lãng
5 Ông Phú   Nguyệt Lãng

 Xem Album hình 

BXDĐCV

 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm