Danh mục bài viết

Cập nhật 20/11/2020 - 19:9 - Lượt xem 263

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 20/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 20 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Bồng Tiên đến góp công xây dựng.

1.   Công việc

 • đổ cột tầng 3 khu b
 • xây lan can cầu thang tầng 1-2 khu c
 • xây tường tầng 2 khu c
 • xây tường ngăn phòng tầng 2 khu a
 • đổ cục kê
 • kéo phào chỉ
 • làm lan can bảo vệ
 • bảo trì điện nước
 • vệ sinh công trường (tầng 1)
 • thi công cốp pha tầng 4 khu b
 • tháo dỡ cốp pha tầng 3 khu c
 • buộc sắt cột tầng 3 khu a
 • khoan chân cột khu a

2.   Nhân công

 • 16 Thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 26 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán 
 • 29 Giáo dân giáo xứ Bồng Tiên

 

Ngày STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO HỌ GIÁO XỨ
20/11/2020 1 Đaminh Truyền Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 2 Giuse Hán Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 3 Giuse Hường Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 4 Giuse Long Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 5 Giuse Phúc Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 6 Giuse Chaấp Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 7 Giuse Trịnh Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 8 Giuse Hòa Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 9 Giuse Lượng Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 10 Giuse Minh Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 11 Giuse Chi Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 12 Giuse Toàn Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 13 Giuse Hộ Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 14 Giuse Quỳnh Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 15 Giuse Nghĩa Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 16 Anton Đăng Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 17 Giuse Tác Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 18 Anton Thể Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 19 Giuse Sâm Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 20 Anton Thiên Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 21 Anton Tuyền Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 22 Maria Nhâm Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 23 Maria Chấn Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 24 Maria Khuyên Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 25 Maria Cải Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 26 Maria Hoàng Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 27 Maria Nhiệm Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 28 Anton Hồng Nhà xứ Bồng Tiên
20/11/2020 29 Anton Thiện Nhà xứ Bồng Tiên

 Xem Album hình 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm