Danh mục bài viết

Cập nhật 18/11/2020 - 19:43 - Lượt xem 212

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 18/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 18 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ An Châu đến góp công xây dựng

1.   Công việc

 • Ghép hộp cột tầng 3 khu b
 • Đổ cột tầng 3 khu c,b
 • Xây bo hành lang cong
 • Xây bậc thang tầng 1-2 khu c
 • Xây tường cầu thang tầng 1-2 khu a,c
 • Xây tường ngăn phòng tầng 2 khu a,c
 • Đổ lanh tổ
 • Lấy tim cốt tầng 2 khu c
 • Ráp thang vận khu c
 • Bảo trì điện nước
 • Thi công cốp pha tầng 4 khu b
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 3 khu c
 • Chuyển vật liệu

2.   Nhân công

 • Các thầy chủng sinh lớp Tập Vụ: 16
 • Thợ công nhật: 22
 • Thầy chủng sinh lớp Thần II: 13
 • 2 tổ thợ khoán 
 • Giáo dân giáo xứ An Châu: 11

 

NGÀY STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO HỌ GIÁO XỨ
18/11/2020 1 Đaminh Vụ Nhà xứ An Châu
18/11/2020 2 Đaminh Tám Nhà xứ An Châu
18/11/2020 3 Đaminh Huy Nhà xứ An Châu
18/11/2020 4 Đaminh Binh Nhà xứ An Châu
18/11/2020 5 Đaminh Mười Nhà xứ An Châu
18/11/2020 6 Đaminh Thế Nhà xứ An Châu
18/11/2020 7 Đaminh Tôn Nhà xứ An Châu
18/11/2020 8 Đaminh Lương Nhà xứ An Châu
18/11/2020 9 Đaminh Thành Nhà xứ An Châu
18/11/2020 10 Đaminh Hận Nhà xứ An Châu
18/11/2020 11 Đaminh Mạnh Nhà xứ An Châu
18/11/2020 12 Anna Thái Nhà xứ An Châu
18/11/2020 13 Anna Tho Nhà xứ An Châu

 Xem Album hình 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm